نمایش «انتخابات»، خون را از سر و روی دژخیمان گلبدینی نمی‌تواند بسترد!

جبار‌ ثابت و میرویس یاسینی دو تن از تیزاب‌پاشان و آدمکشان گلبدینی از کاندید‌ان ریاست جمهوری اند و هادی ارغندیوال که گویا باندش را هم دارد و آن را «حزب اسلامی» می‌نامد پشتیبانی‌اش را از حامدکرزی اعلام داشت. ظاهراً همه‌ی این سه تروریست کثیف با پدر شان گلبدین رابطه ندارند!

ولی برای مردم ما و بخصوص خانواده‌ها، بازماندگان و دوستان کلیه آن آزادیخواهانی که توسط حزب خاین و جنایتکار اسلامی گلبدین در پاکستان یا داخل افغانستان به قتل رسیده اند مهم نیست که شما اراذل سه‌گانه با باند تان و پدر بد فعل تان در رابطه باشید یا نباشید‌، مهم اینست که شما ننگ عضویت در باند تروریستی اسلامی را داشته اید و حالا مثل شهنواز ‌تنی و حبیب منگل به جای آن که اول حساب خیانت‌ها و جنایت‌های بیشمار خود و حزب خود را پس دهید، با بیشرمی‌ روسپیانه خود را در بازار مکاره انتخابات عرضه می‌دارید.

میرویس یاسینی
جبار ثابت

اما مطمئن باشید که چه پالان لوی څارنوال و معاون ولسی جرگه بر تن کنید و چه «کاندید ریاست جمهوری»، یا در جرگه جدیدی از تبهکاران و خاینان جهادی ـ مافیایی دور حامدکرزی با نام وزیر و والی برآمد نمایید، از نظر مردم ما همان شکنجه‌گران و جلادان خاینی هستید که دست تان به خون رشیدترین فرزندان افغانستان آغشته است و دیر یا زود در کنار برادران تان داکتر عبدالله‌، سیاف، قانونی،‌ فهیم،‌ محقق، خلیلی، دوستم و... به جرم خیانت، آدمکشی، دزدی،‌ بی‌ناموسی، پول‌اندوزی و توهین مکرر در مکرر به ملت ما محاکمه و مجازات شدنی اید ولو هم مانند میهنفروشان سلیمان ‌لایق، دستگیر پنجشیری، و سلطانعلی ‌کشتمند،‌ اعلامیه انتشار دهید که پیش از فرا رسیدن مرگ از جنایاتی که مرتکب شده اید کاذبانه و سالوسانه طالب بخشایش از مردم شوید.

ادعای اعضای حزب اسلامی گلبدین با سایر باندهای بنیادگرا، طالبان یا میهنفروشان پرچمی و خلقی مبنی بر بریدن از دار و دسته‌های شان تنها زمانی جدی گرفته خواهد شد که به خیانتکاری‌ها و جنایات خود و باندهای شان به طور مفصل اعتراف و جزئیات جان باختن و مکان دفن قربانیان را بازگو کرده و خانواده‌های جان باختگان را در شناسایی و تعقیب بقیه سرجنایت‌سالاران کمک و راهنمایی کنند.

آخرین مطالب