سلیمان لایق‌ قوم‌باز یا خاینی‌ وطنفروش‌؟

در ۲۷ فبروری‌ ۱۹۹۲، سلیمان ‌لایق‌ میهنفروش‌ مشهور و از رهبران‌ حزب‌ پرچم‌ طی‌ مصاحبه‌ای‌ در پروگرام‌ فارسی‌ رادیوی‌ «بی‌بی‌سی‌» با طمطراق‌ و لحن‌ خاص‌ یك‌ خاین‌ وقیح‌ حرفهایی‌ زد و ضمن‌ آن‌ مخصوصاً مدعی‌ شد كه‌ «آن‌ كسانیكه‌ مرا متهم‌ به‌ این‌ میسازند كه‌ گویا (۱) به‌ نفع‌ پشتونها موضع گیری ‌های‌ ناجایز و به‌ اصطلاح‌ آنها شوونیستی‌ به‌ نفع‌ یك‌ ملت‌ دارم‌، من‌ نصف‌ كار خود را برای‌ رشد و پرورش‌ ادبیات‌ و فرهنگ‌ زبان‌ دری‌ انجام‌ داده‌ام‌.»

آقای‌ سلیمان ‌لایق‌ درینجا حق‌ كاملاً با شماست‌. كی‌ شما را «شوونیست‌» نامیده‌؟ كی‌ عنوان‌ كرده‌ كه‌ گویا شما به‌ نفع‌ ملت‌ پشتون‌ كار میكنید و پشتون ‌پرست‌ هستید؟

واقعاً هركس‌ و هر گروهی‌ كه‌ به‌ این‌ جهت‌ از شخصیت‌ شما چسپیده‌، خود فردی‌ بی‌ وجدان‌، جاسوس‌، كودن‌ و خاینی‌ بیش‌ نیست‌ زیرا كه‌ شما بیش‌ از ۳۰ سال‌ از عمر تان‌ را وقف‌ مزدوری‌ و میهنفروشی‌ كرده‌اید و بناً هر گونه‌ پشتون‌ پرستی‌ تان‌ زیر سایه‌ سنگین‌ و سیاه‌ جاسوس‌ بودن‌ شما به‌ مسكو محو میگردد.

پرداختن‌ به‌ این‌ جهت‌ از شخصیت‌ تان‌ درست‌ همانند پرداختن‌ به‌ اصطلاح‌ شعر سرایی‌ شماست‌ كه‌ فقط‌ از دست‌ عناصری‌ خاین‌تر از شما و عناصری‌ برمیاید كه‌ «حرفهای‌ كوچگی‌» میزنند و سیاست‌ را «ساده‌ و مبتذل‌» (۲) میسازند.

یكچنین‌ انتقاداتی‌ آبكی‌ از شما و همدستان‌ پرچمی‌ و خلقی‌ شما به‌ همان‌ اندازه‌ احمقانه‌ و پوچ‌ است‌ كه‌ انتقاد از مثلاً هتلر كه‌ چرا موسیقی‌ واگنر را می‌پسندید یا گلگی‌ از گلبدین‌ كه‌ چرا به‌ حقوق‌ زن‌ احترام‌ نمیگذارد!

آقای‌ لایق‌، زمانی‌ صحیح‌ بود كه‌ بعنوان‌ «شوونیست‌» مورد انتقاد قرار گیرید یا به‌ ادبیات‌ شما پرداخته‌ شود كه‌ یكی‌ از سردستگان‌ وطنفروشان‌ و همردیف‌ جنایتكاران‌ پلیدی‌ چون‌ نجیب‌، سروری‌، تنی‌ وغیره‌ نمیبودید.

اگر روز محاكمه‌ شما و دیگر جانیان‌ وطنفروش‌ و بنیادگرا برسد، آنگاه‌ مطمئن‌ باشید كه‌ هرگز بمثابه‌ «شوونیست‌» و امثالهم‌ محكوم‌ نخواهید شد (این‌ آرزو را به‌ گور خواهید برد) مردم‌ شما را بسیار ساده‌ بمثابه‌ یك‌ جاسوس‌ و میهنفروش‌ كلان‌ مجازات‌ خواهند كرد.

سلیمان ‌لایق‌ در پایان‌ مصاحبه‌ اظهار داشت‌: «یك‌ خصوصیت‌ دارد حزب‌ ما كه‌ دلچسپ‌ است‌. او بر تمام‌ اشتباهاتی‌ كه‌ در جنبش‌ رخ‌ داده‌ معترف‌ است‌. لیكن‌ جانب‌ مقابل‌ تا امروز نگفت‌ كه‌ در كجا غلط‌ كرد. به‌ كی‌ تكیه‌ كرد. آنها‌ همیشه‌ میگویند كه‌ روسها آمدند و آنها روسها را تایید كردند لیكن‌ هیچكس‌ نمیگوید كه‌ پاكستانیها آمدند و... مداخله‌ خارجی‌ چه‌ از شمال‌ باشد چه‌ از جنوب‌، چه‌ از شرق‌ باشد چه‌ از غرب‌ تفاوتی‌ ندارد.»

سلیمان‌ خان‌ تصور میكند با این‌ مقایسه‌ آلودگی‌ حزب‌ خود با احزاب‌ وابسته‌ پشاوری‌ و ایرانی‌ یعنی‌ «نه‌ از مه‌ نه‌ از تو» بر خود آب‌ تطهیر میریزد. ولی‌ غافل‌ از آنكه‌ مردم‌ همانطوریكه‌ سركردگان‌ احزاب‌ پرچم‌ و خلق‌ را نخواهند بخشید ولو این‌ میهنفروشان‌ هزار بار هم‌ بر خیانتهای‌ شان‌ «اعتراف‌» كنند، بر آن‌ بنیادگرایان‌ فاشیست‌ كه‌ دست‌ شان‌ به‌ خون‌ بهترین‌ فرزندان‌ وطن‌ ما رنگین‌ است‌ نیز رحم‌ نخواهند كرد ولو هزار بار از جنایات‌ خود «انتقاد از خود» بعمل‌ آرند. همانطوریكه‌ خاینین‌ هم‌ وابسته‌ به‌ هر كشوری‌ باشند فرقی‌ نمیكند و باید سزای‌ خودفروشی‌ها به‌ بیگانگان‌ و تبهكاریهای‌ شان‌ علیه‌ ملت‌ آزادیخواه‌ ما را ببینند.
یادداشت ها:

(۱) سلیمان خان، در مصاحبه کلمه گویا را با طنطنه خاص رننده‌ای ادا میکرد.

(۲) سلیمان لایق در همین مصاحبه گفت: «این حرفها حرفهای کوچکی و ساده ساختن و مبتذل ساختن سیاست است.»!

آخرین مطالب