سی‌آی‌ای‌ و مزدبگیران‌ مذهبی‌ آن

روزنامه‌ امریكایی‌ «لوس‌آنجلس‌ تایمز» در ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸ براساس‌ اسنادی‌ از وزارت‌ خارجه‌ گزارشی‌ منتشر ساخت‌ حاكی‌ از كمك‌های‌ سی‌آی‌ای‌ به‌ تبتی‌های‌ تبعید شده‌ در هند و نیپال‌ و آموزش‌ نظامی‌ آنان‌ در محلی‌ در ایالت‌ كلرادوی‌ امریكا. برمبنای‌ نوشته‌ای‌ از یك‌ كارمند استخباراتی‌ امریكا، هدف‌ این‌ برنامه‌ عبارت‌ بود از زنده‌ نگهداشتن‌ مسئله‌ استقلال‌ تبت‌ و آماده‌ بودن‌ جهت‌ انجام‌ اقداماتی‌ در صورت‌ انكشافات‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ در چین‌ كمونیست‌. در اسناد مذكور آمده‌ است‌ كه‌ دالایی‌لاما ـفردی‌ كه‌ جایزه‌ صلح‌ نوبل‌ را نیز به‌ او دادند!ـ سالانه‌ ۱۸۰هزار دالر و گوریلاهای‌ تبتی‌ در نیپال‌ ۵۰۰هزار دالر از سی‌آی‌ای‌ دریافت‌ می‌داشتند كه‌ به‌ اضافه‌ مخارج‌ دیگر جمعاً به‌ ۰۰۰۱۷۳۵ دالر می‌رسید. اما در سال‌های‌ اخیر كانگرس‌ امریكا پرداخت‌ سالانه‌ ۲ملیون‌ دالر را به‌ تبتی‌های‌ مقیم‌ هندوستان‌ تصویب‌ كرد. همچنین‌ كانگرس‌ از كلنتن‌ خواسته‌ است‌ تا ۲ملیون‌ دالر برای‌ فعالیت‌های‌ دموكراسی‌ بین‌ تبتی‌ها منظور شود.

زمانی‌ سی‌آی‌ای‌ كمك‌های‌ نظامی‌ مالی‌ و تكنیكی‌اش‌ به‌ احمدشاه‌مسعود را افشاء ساخت‌ («تایمز»، ۱۱ جون‌ ۱۹۸۴) حال‌ باید منتظر ماند و دید كه‌ این‌ پدر اول‌ بنیادگرایان‌، چه‌ وقت‌ از كمك‌ها و سرپرستی‌هایش‌ به‌ «طلبه‌كرام‌» پرده‌ برمی‌گیرد.

آخرین مطالب