سازمانهای‌ سیاسی‌ كشمیر

ارسالی‌ خواهر ما نادیه‌ از پشاور


پس‌ از ایجاد «كنفرانس‌ سیاسی‌» و «جبهه‌ آرای‌ عمومی‌» در ۱۹۵۲ (این‌ جبهه‌ در ۱۹۷۵ با سازش‌ دولت‌ اندراگاندی‌ با شیخ‌عبداله‌، منحل‌ شد) جبهه‌ آزادیبخش‌ جمو و كشمیر ( JKLF ) در ۱۹۴۶ توسط‌ شهید مقبول‌بت‌ و امان‌اله ‌خان‌ ایجاد گردید كه‌ نیروی‌ اصلی‌ قیام‌ فعلی‌ در كشمیر محسوب‌ میشود. مقبول‌بت‌ در فبروری‌ ۱۹۸۴ به‌ اتهام‌ قتل‌ یك‌ دپلمات‌ هندی‌ در انگلستان‌، اعدام‌ شد.

از بخصوص‌ سال‌ ۱۹۸۷ به‌ بعد، كشمیر شاهد بوجود آمدن‌ یا رزمنده‌تر شدن‌ سازمانها بود. «لیگ‌ خلق‌» و «ج‌.آ.ج‌.ك‌» علی‌الرغم‌ اختلافات‌ ایدئولوژیك‌ اولین‌ بمب‌ها را بر ضد اشغالگران‌ هندی‌ در ۱۹۸۸ منفجر ساختند.

از چند و چون‌ اكثر سازمانهای‌ كشمیر بعلت‌ مخفی‌ بودن‌ شان‌ اطلاعات‌ زیادی‌ در دست‌ نیست‌. به‌ گفته‌ روزنامه‌ «هندو» چاپ‌ مدراس‌ مورخ‌ (۳ دسمبر ۱۹۹۰) تعداد این‌ سازمانها به‌ ۱۵۸ میرسد.

بین‌ تمام‌ سازمانهای‌ كشمیری‌ دو گرایش‌ عمده‌ وجود دارد. یكی‌ تحت‌ رهبری‌ جماعت‌ اسلامی‌ كه‌ خواهان‌ پیوستن‌ كشمیر به‌ پاكستان‌ میباشد و دیگری‌ ناسیونالیستی‌ كه‌ خواستار استقلال‌ كشمیر از چنگ‌ هند و پاكستان‌ هر دوست‌.

گروههایی‌ مثل‌ جماعت‌ اسلامی‌، حزب‌ اسلامی‌، حزب‌ المجاهدین‌، فدراسیون‌ محصلان‌ مسلمان‌، ببرهای‌ خدا، جمعیت‌ طلبه‌ اسلامی‌، نیروی‌ ببرضیا، لیگ‌ محصلی‌ اسلامی‌، الجهاد، تحریك‌ عمل‌ و لیگ‌ خلق‌ طرفدار پاكستان‌ بوده‌ و میخواهند كشمیر با پاكستان‌ یكی‌ شود.

بقرار گزارش‌هایی‌ در حزب‌ المجاهدین‌ انشعاب‌ رخ‌ داده‌. یكی‌ به‌ رهبری‌ نصرالاسلام‌ كه‌ وابسته‌ به‌ جماعت‌ اسلامی‌ نیست‌ و دیگری‌ دسته‌ طرفدار جماعت‌ به‌ رهبری‌ احسن‌دار. گفته‌ میشود حزب‌ المجاهدین‌ با بنیادگرایان‌ و بخصوص‌ حزب‌ گلبدین‌ رابطه‌ دارد.

«لیگ‌ خلق‌» طرفدار پلی‌ بیست‌ در كشمیر بوده‌ و میخواهد با جبهه‌ آزادیبخش‌ جمو و كشمیر و حزب‌ المجاهدین‌ وغیره‌ همه‌ مناسبات‌ داشته‌ باشد. قرار معلوم‌ این‌ سازمان‌ هم‌ در ۱۹۹۰ دچار انشعاب‌ شد، دسته‌ای‌ به‌ رهبری‌ بشیرشاه‌ و دسته‌ای‌ به‌ رهبری‌ محمدفاروق‌رحمانی‌.

در راس‌ سازمانهای‌ استقلال‌طلب‌، جبهه‌ آزادیبخش‌ جمو و كشمیر و گروههای‌ وابسته‌ به‌ آن‌ قرار دارد. سازمان‌ «كنفرانس‌ خلق‌ كشمیر» نیز از استقلال‌ كشمیر حمایت‌ میكند. در سپتامبر ۱۹۹۰ اكثر این‌ سازمانها در چهارچوب‌ «شورای‌ متحد جهاد» متحد شدند. جبهه‌ آزادیبخش‌ جمو و كشمیر نیز اصولاً موافقت‌ خود را با آن‌ در مبارزه‌ علیه‌ هند اعلام‌ داشت‌.

از سازمانهای‌ زنان‌ كشمیر میتوان‌ از «دختران‌ ملت‌» و «مسلم‌ خواتین‌ مركز» (مركز زنان‌ مسلمان‌) نام‌ برد كه‌ اولی‌ با جمعیت‌ طلبه‌ اسلامی‌ و دومی‌ با جبهه‌ آزادیبخش‌ جمو و كشمیر در پیوند است‌. هر دوی‌ این‌ سازمانها غیر از شركت‌ در فعالیتهای‌ مسلحانه‌ به‌ بستن‌ راهها و ترافیك‌، برگزاری‌ تظاهرات‌ و راهپیمایی‌ها میپردازند.

غیر از تشكل‌های‌ نامبرده‌، گروههای‌ كوچكتر دیگر مثل‌ محاذ آزادی‌، جمعیت‌ اهل‌ حدیث‌، البدر، ببرهای‌ المصطفی‌، كماندوهای‌ پیروزی‌، ارتش‌ آزادیبخش‌ خلق‌، دسته‌ی‌ الفتح‌ و مجاهدین‌ كشمیر نیز علیه‌ سربازان‌ فاشیست‌ هندی‌ در پیكار اند.

آخرین مطالب