پیام‌های رسیده به «راوا» به مناسبت سی و سومین سالگرد جان‌باختن مینا

Meena's 33rd martyrdom anniversary in Kabul

یکی از دستاوردها و افتخارات «راوا» به ویژه طی دو دهه اخیر اینست که با شخصیت‌ها، نهادها و سازمان‌های سکیولار و انقلابی در نقاط مختلف دنیا ارتباط قایم کرده و تلاش نموده تا خلاف روش معمول تبلیغاتی رسانه‌ها و نهادهای امپریالیستی در کنار بیان درد و رنج زنان افغان، مبارزه، پیکار و مقاومت آنان را برای رهایی از زنجیرهای ستم بنیادگرایی و استعمار انعکاس دهد.

بخصوص بعد از عام شدن انترنت و شبکه‌های اجتماعی ما موفق شدیم که در سطح جهانی مخصوصا در اروپا و امریکا گروه‌های هوادار خود را ایجاد نماییم. این گروه‌ها درچند سال گذشته در سخت‌ترین لحظات در کنار زنان افغان قرار داشته اند و به نحوی از انحا در بلند کردن فریاد آزادیخواهی و دموکراسی‌طلبی، ما را یاری رسانیدند. بدون شک اگر حمایت مادی و معنوی این انسان‌های باوجدان و آگاه را نمی‌داشتیم، «راوا» نمی‌توانست در سطح جهان به سازمان مطرح و مبارز افغانستان مبدل شود.

تعدادی از این سازمان‌ها و افراد برای محفل امروزی ما پیام‌های همبستگی شان را فرستاده اند و یکبار دیگر حمایت و همسویی خویش را با «راوا» و زنان مبارز افغان اعلام داشته اند.

چیزدا

مینای عزیز، دلمان برایت تنگ شده است.

هر چند با تاسف از نزدیک یکدیگر را ندیدیم ولی دلمان برایت تنگ شده است. از بیست سال تا حال با نام تو آشنا شده ایم که چه کسی بودی و چه کارهایی برای مردم ات انجام دادی. ما دلتنگ دیدگاه روشن، باز و سکیولار تو هستیم که برای کشور ات و جهان داشتی.

۳۳ سال قبل، زندگی جوان تو توسط گلبدین گرفته شد، یک جنایتکار جنگی بنیادگرا که رهبران کشور ویران شده تو با تشریفات کامل او را خوش‌آمدید گفتند.

ولی راه پرافتخار تو ادامه یافت و امروز صدای تو در افغانستان به صدای هزاران همرزم تو مبدل گشته که خواهان صلح، عدالت، آزادی زنان، مکاتب، صحت، کار و دموکراسی به تمام بخش‌های جامعه اند. آنان باوجود خطرات و دشواری‌هایی که با آن مواجه اند، بسیار زحمت می‌کشند.

مینای عزیز، حتی اینجا در ایتالیا ما احساس می‌کنیم که همرزم و همراه توییم و با تمام نیرو می خواهیم به مبارزه ادامه بدهیم تا صدای تو خاموش نشود چون پیکار علیه بنیادگرایی و زن‌ستیزی برای یک جهان بهتر باید به مبارزه تمام مردم دنیا مبدل شود.

با محبت فراوان،

زنان چیزدا


  دوستان راوا، جاپان

ما، «دوستان راوا – جاپان» می¬خواهیم پیام همبستگی خود را به «راوا» بمناسبت بزرگداشت از سالروز شهادت مینا ارسال کنیم. ما اعتقاد راسخ داریم که به رغم نبود فزیکی مینا، روح و روان او هنوز در قلب صدها تن در داخل و خارج افغانستان زنده است، شجاعت و عمل خارق‌العاده‌اش مایه الهام برای همه جهان، برای مبارزه با انواع بی¬عدالتی¬هایی بوده که همین لحظه در برابر چشمان ما جریان دارند.

توده‌ها فقط از طریق مبارزه سخت در زندگی روزمره شان می¬توانند به حقوق انسانی، عدالت جنسیتی، دموکراسی و صلح نه تنها در افغانستان بلکه در سرتاسر دنیا بشمول جاپان نایل آیند، و این درس بود که ما از مینا و اعضا بازمانده «راوا» آموختیم، و همچنان یگانه دلیل بود که مشتاقانه به دنبال همبستگی واقعی با راوا در طول 16 سال اخیر بودیم در حالی که علیه محافظه‌کاری، تبعیض و استثمار در جاپان نیز صدا بلند می¬کنیم.

معتقدیم که اگر برای صلح و دموکراسی متحد شویم دیگر هیچ مرز بین ما باقی نمی¬ماند. می¬خواهیم درخوشی وغم و دلیری‌تان سهیم باشیم، و شانه به شانه برای فردا و آینده بهتر به پیش برویم.

روزی می‌رسد که دیکتاتورها و پیروان بی‌شرم شان را در افغانستان و جاپان سرنگون کنیم، روزی میرسد که پیروزی‌های مانرا یکجا جشن بگیریم. تا آنروز، مبارزه ما ادامه دارد.

همیشه به فکر خواهران عزیز خود در افغانستان هستیم.

با همبستگی بی‌پایان

دوستان راوا، جاپان


جامعە زنان آزاد شرق کردستان کژار

در سالروز گرامیداشت یاد و خاطرە رهبر جاوید زنان و بنیانگذار اولین تشکل مستقل زنان در افغانستان سلام و درودهای انقلابی خود را بە همە زنان افغانستان فرستادە بخصوص بە زنان آزادەای کە بعد از سال‌ها از ترور مینا هنوز از دست پا ننشستە و با حضور خود در صحنە مبارزە اهداف دمکراتیک و آزادیخواهانە خود را دنبال میکنند و رهبر آزادە خود را کە بر نقش عظیم زنان در انقلاب تاکید میورزید بە یاد می آورند.

رهبر آزادەای کە راه خود را یافتە بود و شور انقلابی‌اش و مبارزات سرسختانەاش خواب را از تاریک‌پرستان ربودە بود. آنچە مینا در سرداشت و در آن راه چنان پرشور قدم نهادە بود بر علیە استعمارگران، بنیادگرایان مذهبی و هر آنچە کە زن را بە شیوەهای مختلف جنسیتی و بە بردگی میکشاند همانا اهداف ما زنان کرد نیز میباشد کە سالهاست با دادن قربانیان بیشماری برای آن میجنگیم. ما هم همچو مینا ودیگر زنان آزادە افغانستان بر این باوریم کە اگر زنان در میدان مبارزە باشند هیچ ابرقدرتی نمیتواند در برابر آن مقاومت نماید و محکوم بە نابودیست.

همچو کژار بر این باوریم کە اهداف سوسیالیستی و آرمانهای انقلابی زنان کە همانا جامعەای آزاد و دمکراتیک را برای قشرهای مختلف جامعە بە ارمغان می آورد هیچ گاە از حرکت باز نمی ایستند اما از آنجا کە اهدافمان مشترک و در یک مسیر قدم نهادەایم برای سریعتر بە مقصد رسیدنمان اتحاد همە آحاد جامعە و بالاخص زنان در کشورهای مختلف این مهم را هموارتر میگرداند.

در پایان باز یاد و خاطرە مینا کشورکمال رهبر زنان آزادە را گرامی داشتە و بر ادامە هرچە پرشورتر این مبارزات تاکید میورزیم و یادآور میشویم کە آزادی جامعە از آزادی زن میگذرد .

زندە باد انقلاب و اتحاد زنان، زندە باد انقلاب زنان افغانستان

زن ، زندگی، آزادی

جامعە زنان آزاد شرق کردستان کژار


رضا فرمند

دوستان گرامی و ارجمند راوا، درود بر شما

سپاس از نامه و مهرتان.

شعر کوتاهی با نام‌ «زن افغان»‌ که آن را با الهام از زنان ستمدیده و لت و کوب شده‌ی افغانستانی نوشته‌ام برایتان می‌فرستم.

با ارادت

رضا فرمند

زن افغان

زن افغان از مردن، خسته است!

زن افغان از نزیستن، خسته است!

زن افغان از افتادن‌ها خاک‌تر است!

زن افغان از ‌لت و کوب‌ها‌، داغان‌تر است!

زندگی‌اش،

گذرگاهِ گرازهای وحشی دین بوده است!

مردان از پشت کوه ایمان

همیشه به زندگی‌اش می‌تازند

و زیبایی‌اش را در غارهای تاریک

هر جور که خواستند تفسیر می‌کنند.

زن افغان از مردن خسته است!

زن افغان از نزیستن، خسته است!


حزب مارکسیست-لنینیست آلمان

درودهای رزمی به خواهران راوا در همبستگی به یادبود از 3۳ مین سالروز جان باختن مینا، رهبر و بنیان‌گذار راوا.

خیزش زنان علیه تمام اشکال ستم جنسیتی، خشونت و بردگی روزافزون، بخشی از تحول پیشرو در روحیه مبارزه آنها می¬باشد که برضد جریانات راست¬گرایانه، فاشیزم و رژیم¬های فاشیستی-اسلامی در سرتاسر دنیا شکل گرفته است.

وجود و مبارزه راوا برای بیداری زنان در افغانستان حیاتیست. حکومت فدرال آلمان و احزاب بورژوازی تلاش دارند تا جامعه ما را از درک وضعیت واقعی مردم مخصوصا زنان و دختران افغانستان به دور دارند. اما ما از تشکل انقلابی بنام راوا یاد می¬کنیم که در خدمت زنان تحت ظلم و ستم وصف‌ناپذیر ناشی از جنگ، وحشت، تجاوز و حملات جهادی‌ها، طالبان و داعش قرار دارد؛ زنانی که مطمئن نیستند آیا اطفال شان زنده از مکتب برخواهند گشت، آیا خواهند توانست اطفال نوزاد شانرا نان دهند.

هنگامی که در مطبوعات نه از موجودیت جنبش انقلابی بلکه فقط از بدبختی مردم افغانستان حرف زده میشود، پس هدف خیلی روشن است: توجیه تجاوز امریکا و ناتو که طی 19 سال کوشیدند آن را تحت نام "رهایی زنان"، "جنگ علیه تروریزم"، "ترویج دموکراسی"، "حمایت حقوق زنان" پنهان دارند. حرف‌هایی که قدرت¬های امپریالیستی به مردم می¬گویند، دروغ بوده و هدف شان منحرف ساختن جامعه از منافع شوم تجاوزگرانه و جنگ خونینی است که براه افتیده.

مبارزه علیه امپریالیزمی که صدای زنان را خفه می‌کند، ما را به هم پیوند داده است. ما خلق¬های کشورهای امپریالیستی هستیم و شما خلق¬های کشورهای تحت ستم امپریالیزم. برایتان موفقیت و توانایی بیشتر در پیشبرد مبارزه آرزو می¬‌داریم. امیدواریم مراسم خوب در پیش داشته باشید. خوشحالیم که با شما در این راه همسفریم، در کنار هم و همدوش با طبقه کارگر و ستمکشان جهان.

به پیش بسوی دوستی نزدیکتر، زنده باید همبستگی جهانی برای رهایی زنان

حزب مارکسیست-لنینیست آلمان


تام بلاک

بسیار به خود می‌بالم که از من خواستید تا بیانیه‌ای برای یک زن شجاع و خلاقی چون مینا ارائه دارم. زمانی که به عنوان خالق و نقاش پروژه نقاشی حقوق بشر (در پیوند با عفو بین‌الملل) کار می‌کردم، از حماسه مینا مطلع شدم. در جریان کار، مجموعه‌ای از تابلوهای مینا را نقاشی کرده و از فعالیت‌های قدرتمندانه و پایان حزن‌انگیزش آگاه شدم.

میراث مینا برای مبارزه برای آزادی و عدالت، برای زنان افغانستان و همچنان افروختن شمعی برای سایر مبارزان آزادی‌خواه در سرتاسر جهان از اهمیت منحصر به فردی برخوردار است. با وجود تمام دشمنی‌های دیوانه‌وار و با به جان خریدن خطرات مرگ‌آور توسط اعضایش، فعالیت رو به رشد امروز «راوا»،‌ گواهیست بر چشم‌انداز مدبرانه و قدرت الهام‌بخش مینا. ۳۳ سال از کشته‌ شدن مینا می‌گذرد ولی میراثش برای همیشه جاودان خواهد ماند.

طی چندین سال کارم در تبانی با هنر، جامعه و مبارزه برای حقوق بشر، به این باور رسیده‌ام که کسانی همچو مینا که زندگی خود را فدای ارزش‌های مشترکی که همه به آن ایمان داریم، می‌سازند، یگانه چیزیست که به آنان حقیقت و اعتبار واقعی می‌بخشد. این ارزش‌ها فقط زمانی برای همه، برای کل بشریت به واقعیت مبدل می‌شوند که انسان‌های مثل مینا می‌گویند این عالی‌ترین ارزش‌های انسانی برای ما مهم‌تر از امنیت و مسیر شخصی خود ماست.

ما و هر کسی که در جهان برای این ارزش‌های بلند جون قله‌ها می‌جنگند، همه به مینا احترام شگرف داریم چون زندگی‌اش را برای همه ما، برای تحقق بخشیدن به ایده‌آل‌هایش، وقف کرد.

با قدردانی از کارهایی که مینا انجام داد و از شما که شعله‌اش را فروزان نگه‌ می‌دارید.

تام بلاک،

بنیانگذار جشنواره بین المللی هنر حقوق بشر


  میرا سنسور

نامه‌ی بسیار دلگرم‌کننده‌ نماینده «راوا» را گرفتم و دریافتم که تا چه حد هنر مجسمه‌سازی من که هر چند در کشور شما غیرمعمول است مایه احترام به مینا گردیده است.

بعد از خواندن آن پیام، از خوشحالی زیاد چشمانم پر اشک شد و به یاد زندگی‌ مرارت‌بار خود افتادم. دختری که در خردسالی مورد تجاوز قرار گرفت؛ مادرش را بر اثر مرض سرطان و یگانه خواهرش را به دلیل بیماری قلبی ار دست داد و خودش درمانده و آواره گردید. دیری نگذشت که باردار و مجبور به ازدواج ناخواسته‌ای شدم که خشونت و شکنجه جسمی و روحی جزء روزمره آن بود. در آن زمان از شدت لت‌وکوب، استخوان‌های گردنم کج شده و قسمت چپ مغزم آسیب دید و ۵۰ سال تمام از درد این زخم رنج بردم. ...

اگر خلق آثار هنری انسان‌دوستانه محصول همان گذشته موحش باشد، از زندگی‌ام هیچ چیزی را کم و زیاد نخواهم کرد. میدانم تک تک شما عزیزانم نسبت به من دشواری‌های شدیدتری را تجربه کرده‌اید.

یقینا سرگذشت مینا نیز به مراتب سخت‌تر از زندگی من بوده است. زنی با چنان قلب بزرگ که با قبول خطر مرگ، وجودش سرشار از عطش برای خدمت به مردم بود. او مبارزی است که برایم عمیقا قابل احترام است؛ مبارزی پرروحیه‌ای با زره عشق و همدردی؛ مبارزی که با حمل نفرت، توجه‌اش را به حوایج حیاتی دیگران معطوف داشت.

دو نسخه دیگر مجسمه مینا را در منزل خود و در کتابخانه پوهنتون شهر دارم. همواره به کودکان مکتب از شجاعت و جانبازی زنان افغان که در چه شرایط سرکوبگرانه و خردکننده‌ا‌ی به سر می‌برند، صحبت می‌کنم و این که چرا کتابی به نام مینا باید خوانده و در خاطرات بماند و این که عشق و شجاعت چگونه در سخت‌ترین روزها به حیات خود ادامه می‌دهد.

من امسال ۷۵ ساله خواهم شد و خواسته‌ام تا نسخه برنز مجسمه بعد از وفات من به شما ارسال گردد. هیچ کسی نمی‌داند آن، چه زمانی خواهد بود.

با درود، تمجید و عشق فراوان به همه‌ی شما و همه‌ی آنانی که در کنار مینا رزمیدید و امروز راهش را ادامه می‌دهید. و سایر افرادی که در سرتاسر جهان حماسه مینا را دنبال می‌کنند.

میرا


سازمان بین‌المللی فمینیست آلمان

رفقای گرامی،

بسیار خرسندیم که پیام ما به محفل شما تا افغانستان می‌رسد و افتخار داریم در یادبود از زنی سهیمیم که زندگی‌اش را وقف مبارزه برای رهایی زنان کرد.

مینا، با اعتماد به خود مستحکم و بدون ذره‌ای ترس، صدایش را علیه اشغال‌گران شوروی و بنیادگرایی بلند کرده و در رهایی تمام مردم افغانستان، که خود را فدای آن ساخته بود، فعال بود.

مینا توسط دست‌نشاندگان رژیم سوسیال‌امپریالیست شوروی به قتل رسید و درد مرگ رفیقی چون وی بی‌نهایت جانکاه است.

اما آنان قادر به کشتن روح شجاع و عزیز مینا نشدند و ادامه حیاتش را می‌توان در «راوا» دید. شیوه مبارزه «راوا» بر ضد منافع امپریالیزم، جنگ، بنیادگرایی و تاثیرات آن بر زنان، بعد از گذشت حدود ۴۰ سال مصداق این حرف است. شبح مینا، با عبور از مرزها، در تمام جهان در وجود کسانی که علیه مردسالاری، امپریالیزم، فاشیزم و بنیادگرایی می‌جنگند، در گردش است.

ما در غم و اندوه کشته‌ شدن مینا و زنان نظیر سکینه جانسیز، ماریلو فرانکو، برتا کارسیرز، هورن خالف و رفیق ما سارا هاندلمن با تمام وجود همدردیم. و خوشحالیم که در کنار شما در این مبارزه صعب‌العبور اما مملو از زیبایی، متحدانه برای رهایی و یافتن بدیلی، علیه سرمایه‌داری و مردسالاری می‌ایستیم.

با درودهای فراوان از طرف سازمان بین‌المللی فمینیست آلمان.


زنان آزادیخواه و سکولار ایرانی، آلمان

من آن نیستم که بودم هموطن و ای برادر

من زنم که دیگر بیدار گشته‌ام

من راه خود را یافته‌ام و هرگز بر نمی‌گردم

سراینده‌ی این اشعار میناست. زنی جوان و خستگی‌ناپذیر که زنجیر را از پاها گسسته و درهای بسته‌ی بی‌خبری را به روی هزاران زن گشوده است، زنی که آزادیخواه بود و برای کشورش دمکراسی و برای زنان وطنش تامین حقوق سیاسی و اجتماعی می‌خواست. او در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین موقعیت‌ها دست از مبارزه برای رسیدن به اهدافش بر نداشت. او مانند همه‌ی انسانهای آزادیخواه می‌بایستی در دو جبهه مبارزه نماید، از یکسو بر علیه جهل و خرافات که بنیادگرایان اسلامی نمایندگانش بودند و از سوی دیگر در جنبش مقاومت ضد‌روسی با احزاب خلق و پرچم که مزدوران اشغالگران روسی بودند.

با همت مینا و زنان همرزمش، جمعیت انقلابی زنان افغانستان ، تشکیل شد. فعالیت‌های ارزنده‌ی این سازمان ، خاری بود در چشم دشمنان مردم. پیام «راوا» برای مردم رنج کشیده‌ی افغانستان، صلح، آزادی و دمکراسی‌ست و در این راه سلحشورانه قدم بر میدارد. مینا در این راه جانش را از دست داد ولی راه او را صدها زن شجاع و آگاه در افغانستان ادامه می‌دهند.

امروز در افغانستان، ایران، عراق، لبنان و بسیار دیگر کشورهای خاورمیانه، زنان در صف مقدم مبارزات مردمی هستند و با عزم جزم می خواهند خود، سرنوشت‌ساز زندگیشان باشند. امروز زنان در خاورمیانه خوب میدانند، بدون همبستگی با هم نمی‌توانند بر جهل و تعصب بنیادگرایان اسلامی و قدرتمنداران زورگو و سودجو پیروز شوند. دوستان بسیار عزیز، ما زنان آزادیخواه و سکولار ایرانی‌، به وجود زنانی مانند مینا و همرزمانش افتخار کرده، خواهرانه و رفیقانه همبستگی خود را با شما اعلام می نماییم.

امروز جای مینا، زن سلحشور افغانستان در میان ما خالی ست ولی ما با او پیمان می بندیم که راه او را ادامه دهیم و تا روز پیروزی یک دم از مبارزه برای آزادی و دمکراسی غفلت نکنیم، زیرا مینا به ما اینطور آموخت

من در میان مقاومت‌ها، دلیری‌ها و حماسه‌ها دوباره زاده شدم

من در آخرین نفسها در میان امواج خون و در فتح و پیروزی،

سرود آزادی را آموخته‌ام

زنان آزادیخواه و سکولار ایرانی، آلمان


کنفدرالیسم جوامع زنان کوردستان (ک‌ژک)

رفقای ارجمند و خواهران گرامی

در نهایت ادب و احترام یاد و خاطره‌ی «مینا کشور کمال»، بنیانگذار جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا) را که سی‌وسه سال پیش در نتیجه توطئه‌ای شوم و نفرت‌انگیز، ترور و به شهادت رسید را گرامی‌ می‌داریم. بدون شک شهادت این مبارز راستین و نستوه برای جنبش و مبارزات آزادی‌خواهانه‌ی زنان ضرر و رنج بزرگی بود. سیستم و ذهنیت مردسالار، در راستای منافع و مقاصدش همواره زنان پیشاهنگ و مبارز را مورد هجمه و هدف قرار داده‌است. بزرگداشت و ادامه‌ی راه مبارزانی همچون مینا، رزا لوکزامبورگ، خواهران میرابل، برتا ایزابل کاسیرس فلرس، سکینه جانسز زن انقلابی بنیانگذار پ ک ک، و رفقایش، اورین خلف و دانیلاکاراسکو که پس از بازداشت در شیلی مورد تجاوز قرار گرفت، امری مهم و مبرم است. مسلماً این قتل‌عام و کشتار پیشاهنگان، تنها یکی از ابعاد موج وسیع حملات و هجمه‌های وارده بر جنبش زنان است. بدون شک چهره‌ی واقعی و هویت آمران و عاملان این جنایات بر کسی پوشیده نبوده و نخواهد ماند، روزی خواهد رسید که به‌تمامی به سزای اعمال وحشیانه‌ی خود برسند. ذهنیت زنان حیات‌بخش و ذهنیت مرد‌سالار هم نابودکننده‌ی حیات است. ازیک‌طرف ما شاهد ذهنیت و تفکر دولت‌مدار و مردسالاری هستیم که بر خلق‌ها و جامعه ستم و ناعدالتی روا می‌دارد و به‌شدت از نیروی سازمان‌دهی و مبارزه‌ی زنان در هراس است. در مقابل نیز ذهنیت آزادیخواه، برابری طلب، طرفدار زندگی جامعه‌محور و مسالمت‌آمیز هستیم که در راستای برساخت و بنیاد نهادن نظام و جامعه‌ای دموکراتیک و آزاد در تکاپو و پیکار است.

این ذهنیت مردسالار نه‌تنها به غصب دستاوردهای مادی و معنوی زنان و جامعه بسنده ننموده، بلکه در راستای حفظ منافع و موجودیت خود، همچنان که مبارز نستوه و خستگی‌ناپذیر مینا را هدف قرارداد، درصدد حذف و تضعیف پیروان و ادامه‌دهندگان راهش است. با ترویج رعب و وحشت، می‌خواهند که بر اعمال و جنایاتشان سرپوش نهاده و آن را از حافظه خلق و زنان بزدایند. غافل از آنکه ما به سطحی قابل‌توجه از آگاهی و شناخت نسبت به غصب دستاوردها و ارزش‌هایمان در طول پنج هزار سال حاکمیت ذهنیت مردسالار برخورداریم.

آزادی، آشتی و برابری دستاوردهای غصب شده‌ی ما هستند، هیچ‌گاه آنها را فراموش نکرده و نخواهیم کرد؛ زیرا ما خود خالق و توسعه‌دهنده‌ی آنها بوده‌ایم. علی‌رغم تمامی کشتار، شکنجه و فشارها، آنچه که برای این ذهنیت غیرقابل فهم و ادراک است، شوق و اشتیاق ما در ایستار و مبارزه‌ی آزادی‌خواهانه‌مان است. برخلاف تصور و ادراک آنها این فشارها و حملات اراده و خواست ما را در این مسیر همچون فولاد آبدیده مستحکم‌تر می‌نماید. قتل هر زنی، دلیلی است بر تداوم مبارزه و مقاومت زنان. براین مبنا است که سال ۲۰۱۹ به سال مبارزه‌ برای آزادی زنان مبدل شده است. زنان درراستای ابراز نارضایتی و مخالفت خود با این نظام انحصارطلب و استعمارگر، در اقصی نقاط جهان با همبستگی و اتحاد فریاد سر‌می‌دهند. با گذشت زمان ما شاهد افزایش سطح شناخت و آگاهی زنان و اصرار بر معیارهای آزادی و برابری هستیم و این مقوله به مؤلفه اصلی و دینامیک تغییر و تحول در جامعه مبدل گشته است.

رفقای ارجمند و خواهران گرامی

در این جغرافیا در کنار فرهنگ مشترک، درد و رنجمان نیز همسان و مشترک است. در افغانستان طالبان و در کوردستان داعش با به بردگی و بندگی کشاندن زنان درصدد نابودی جامعه، دستاورد، آرمان‌ها و ارزش‌های انسانیت هستند. مینا براین باور بود که آزادی و رهایی انسانیت و جامعه از ظلم و ستم نظام مرد‌سالار، با مکانیسم و نیروی سازمان‌دهی زنان ممکن و میسر می‌شود، در این راستا هم از هرگونه تلاش و مجاهدتی دریغ نورزید و با تمام توان اقدام به آموزش و سازمان‌دهی زنان نمود. نمود بارز و غیرقابل‌اغماض این تلاش و مبارزه را هم می‌توان در نتایج و دستاوردهای زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشاهده نمود. همچنان که مینا با عصیان و مبارزه خود به نماد و الگوی زنان افغانستان مبدل شد، رفیق سارا هم برای زنان کورد همان نقش و عملکرد را دارد. رفیق سارا پیشاهنگ ارتش زنان و مبارزه‌ی سامانمند و حزبی آنها بود و در این راه جانش را فدا کرد. اگر امروزه زنان برخوردار از نیروی دفاع ذاتی بوده و در عرصه‌ی سیاست و مدیریت به جایگاه و پایگاهی رسیده‌ و در جامعه به سطحی از توان تغییر و تحول دست‌یافته‌اند، از نتایج مبارزات و رنج زنان مبارزی همچون مینا و سارا است. اگرچه میدان و عرصه مبارزاتی‌مان ازنظر جغرافیایی متفاوت است، اما هدف و مقصودمان یکی‌ است. بر این باوریم همچنان که ما به‌عنوان زنان کورد درکی عمیق از مبارزات شما داریم، شما هم با همان ادراک و احساس از نحوه و سطح مبارزت ما آگاه و مطلع هستید. با وقوف بر مشکلات و موانع پیش روی شما، فعالیت و مبارزات شما برای ما منبع و سرچشمه‌ی امید و نیرو است. بدون شک ما درک مشترکی از روزهای سخت مبارزه، مشقات و مشکلات منشأ گرفته از نظام مردسالار در نقاط مختلف جهان داریم. در راستای نیل به آزادی و برابری، با نهایت اعتقاد و باورمان برای هرگونه بدیل و هزینه‌ای حتی اگر جانمان نیز باشد، آماده‌ایم. با تکیه‌بر سازمان‌د‌هی، شرف و آگاهی و شناختمان بدون شک به اهداف و آرمان‌هایمان خواهیم رسید. در پایان بار دیگر درود و احترامات انقلابی خود را نثار روح پرفتوح مینا و تمامی جانباختگان راه رهایی و آزادی می‌نمایم.

یادش گرامی و راهش‌ پر رهرو باد

سلام درود انقلابی

کنفدرالیسم جوامع زنان کوردستان


انجمن زنان شجاع (کوراژ)

سلام‌های انجمن زنان شجاع به جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا) تقدیم است.

در ۴ فبروری ۱۹۸۷، مبارز شجاع حقوق زنان و حقوق بشر و بنیانگذار راوا، مینا کشور کمال بیرحمانه به شهادت رسید. در این سالگرد مهم می‌خواهیم درودها و همبستگی خود را با شما اظهار نماییم.

مینا در زمره زنان شجاع سرتاسر جهان است که تمام زندگی خود را وقف مبارزه برای حقوق زنان، آموزش کودکان، علیه اشغال افغانستان توسط امپریالیست‌ها (در آن زمان نیروهای روسی) و علیه بنیادگرایان اسلامی، نمود. وی لزوم مبارزه‌ی زنان را به صورت سازمان‌یافته تشخیص داد و سازمان راوا را بنیانگذاری کرد.

امروز زنان در خط مقدم مبارزه علیه گرایش‌ فزاینده دولت‌ها به سوی راست افراطی، بنیادگرایی و جنگ احتمالی توسط امپریالیست‌های قدیم و جدید، قرار دارند. دقیقا با هدف که مینا داشت، زنان بیش از ۶۰ کشور جهان برای تشکیل روز جهانی زن گردهم آمده اند. در دو کنفرانس جداگانه جهانی زنان، در شهر کاراکاس کشور ونزوئلا و در شهر کاتماندو کشور نیپال، که توسط ما سازماندهی شده بود، تصمیم گرفتیم که نباید تنها نظریات خود را باهم تبادله نماییم بلکه باید از همدیگر به شکل عملی در مبارزات خود حمایت کنیم. بنابراین ما در کنار زنان کرد هستیم که آنان به طور نمونه در روژاوا از ارزش‌های آزادی و برابری در برابر حملات رژیم فاشیستی اردوغان دفاع می‌کنند. ما در جمع زنانی هستیم که با شعار، روزی بالای من هم واقع خواهد شد، خشونت جنسی را در سراسر جهان افشا می‌کنیم. ما در سراسر جهان برای حق سقط جنین مبارزه می‌نماییم. ما برای حفاظت از محیط طبیعی زیست تظاهرات می‌کنیم و اقتصاد سودبری را هدف حمله قرار می‌دهیم. ما بخاطر درخواست‌های خود در روز جهانی زن در ۸ مارچ یکجا با هم روی جاده‌ها میرویم.

بنابراین ما در مبارزه شما علیه ظلم به ویژه بالای توده‌های زن در افغانستان در کنار شما هستیم. ما قلبا در سوگواری بخاطر مبارز شجاع، مینا با شما هستیم و برای شما سلام‌های گرم و صمیمانه می‌فرستیم و خوشحال خواهیم شد که شما را در کنفرانس بعدی جهانی زنان در سال ۲۰۲۱ در تونس استقبال نماییم.

با احترامات صمیمانه

از طرف انجمن زنان شجاع

ناجیه افشاری و اولریکه هلد

آخرین مطالب