یك‌ بررسی‌ از كتاب‌ «جسارت‌ مستور: در درون‌ مقاومت‌ زنان‌ افغان‌»

زنان‌ افغان‌ وحشت‌ زیر سلطه‌ طالبان‌ را تصویر می‌كنند

نوشته‌ راب‌میشل‌، «بوستن‌هیرالد»، Boston Herald
«نیوز انترنیشنل‌»  The News International،
۷ می‌ ۲۰۰۲

Veiled Courage

نویسندگان‌ زیادی‌ به‌ زندگی‌ زیر سلطه‌ طالبان‌ پرداخته‌ اند و طالبان‌ را یگانه‌ مسئول‌ سیاست‌های‌ زن‌ستیزانه‌ در افغانستان‌ پنداشته‌ اند. اما شرایط‌ در افغانستان‌ بعد از طالبان‌ هم‌ تاریك‌ است‌ و زنان‌ كماكان‌ به‌ كنج‌ خانه‌های‌ شان‌ رانده‌ می‌ شوند. با اینهم‌ مقاومت‌ هنوز نمرده‌ است‌. این‌ مقاومت‌ را شیریل‌بینارد در كتابش‌ به‌ نام‌ «جسارت‌ مستور: در درون‌ مقاومت‌ زنان‌ افغان‌» به‌ تصویر كشیده‌ است‌.

۲۰ سال‌ قبل‌ زمانی‌ كه‌ افغانستان‌ با اشغالگران‌ روسی‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ می‌كرد و امریكا جنگ‌سالاران‌ بنیادگرا را به‌ چاكری‌ گرفته‌ بود، زن‌

جوانی‌ به‌ نام‌ مینا، «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» (راوا) را بنیاد گذاشت‌. او به‌ این‌ عقیده‌ بود كه‌ زنان‌ تحصیلكرده‌ می‌توانند سپر مستحكمی‌ در برابر خشونت‌ و بنیادگرایی‌ شوند.

در این‌ تاریخ‌ پرمحتوا، شیریل ‌بینارد خواننده‌ را به‌ داخل‌ زندگی‌ سیاسی‌ «راوا» می‌برد. او زنان‌ شجاعی‌ را وصف‌ می‌نماید كه‌ حاضرند به‌ نظرات‌ مخالف‌ گوش‌ فرا دهند و به‌ رد آنها بپردازند، یعنی‌ به‌ استدلال‌ و منطق‌ معتقدند تا استفاده‌ از اعمال‌ زور.


ترجمه‌ بررسی‌ كوتاه‌ شده‌ می‌باشد.

آخرین مطالب