اعاده‌ حقوق‌ بشر و دموكراسی با نابودی سلطه‌ بنيادگرايی ميسر است‌ و بس‌!

اعلاميه‌ «راوا» در روز جهانی حقوق‌ بشر


بيش‌ از دو سال‌ است‌ كه‌ امريكا و متحدان‌ با حمله‌ بر افغانستان‌ تحت‌ شعار دفاع‌ از حقوق‌ بشر، نوكران‌ ديروز خود را مجازات‌ نموده‌ و رژيم‌ قرون‌ وسطايی آنان‌ را از هم‌ پاشيدند اما هنوز هيچ‌ نشانی از ثبات‌ و صلح‌ و امنيت‌ در كشور سراغ‌ نمیتوانيم‌، زيرا پس‌ از سقوط‌ طالبان‌، برادران‌ دينی شان‌، «ائتلاف‌ شمال‌» برای دومين‌ بار بر قدرت‌ نصب‌ شدند، زيرا فاشيستان‌ مذهبی جهادی به‌ مراتب‌ خونريزتر و سياهتر از برادران‌ طالبی خود عمل‌ نموده‌ و دست‌ آنان‌ را در نقض‌ حقوق‌ بشر، حقوق‌ زنان‌، دامن‌ زدن‌ اختلافات‌ قومی و مذهبی، چور و چپاول‌ و تجاوز از پشت‌ بسته‌ اند.

حال‌ نه‌ تنها بر مردم‌ ما بلكه‌ بر اكثر مردم‌ دنيا آشكار گشته‌ است‌ كه‌ با وصف‌ حضور نيروهای آيساف‌ وادعاهای بلند بالای آقای كرزی، هنوز هم‌ افغانستان‌ به‌ عنوان‌ يكی از مراكز فجايع‌ حقوق‌ بشر باقی مانده‌ است‌:

ـ ادامه‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌، حوادث‌ بيشمار تجاوز، تهديد و ازدواج‌ اجباری توسط‌ افراد مسلح‌ جهادی، افزايش‌ بیسابقه‌ خودكشی و خودسوزی زنان‌، تهديد فاميل‌ها تا دختران‌ خود را به‌ مكتب‌ نفرستند، سوزاندن‌ پياپی مكاتب‌ دخترانه‌، احساس‌ ناامنی زنان‌ در كار بيرون‌ از خانه‌، ممنوعيت‌ پخش‌ و ظاهر شدن‌ آواز خوانان‌ زن‌ در راديو و تلويزيون‌، افزايش‌ زنان‌ و بيوه‌هايی كه‌ چاره‌ای جز گدايی و روی آوردن‌ به‌ فحشا ندارند و...

ـ كشتار، دستگيری و شكنجه‌های وحشيانه‌ از سوی خاد و ماموران‌ به‌ اصطلاح‌ امنيتی با انگيزه‌های قومی و مذهبی و گروهی به‌ طور روز افزون‌.

ـ ادامه‌ سيستم‌ ملوك‌الطوائفی و منازعات‌ بی پايان‌ بين‌ جانيان‌ جهادی در تمام‌ ولايات‌ كه‌ در اثر آنها عمدتاً مردم‌ بيگناه‌ كشته‌، زخمی، فراری و متضرر میشوند.

ـ سرقت‌ منازل‌، دكان‌ها و دفاتر، اخذ غير قانونی ماليه‌ و گمرك‌، حيف‌ و ميل‌ سرمايه‌های ملی توسط‌ رهبران‌ خاين‌ تفنگ‌ سالار.

ـ بيداد فساد مالی، رشوه‌ ستانی و بيكاری.

ـ خورد و برد قسمت‌ اعظم‌ كمك‌های خارجی به‌ وسيله‌ وزارتخانه‌ها و ديگر ارگان‌های دولتی و كند بودن‌ شرم‌ آور اعمار مجدد. اسماعيل‌ خان‌ در حكمرانی فرعون‌ منشانه‌اش‌، با اعمار چند تعمير و پارك‌ نمیتواند خاك‌ به‌ چشم‌ مردم‌ پاشيده‌ و جناياتش‌ را عليه‌ زنان‌ بپوشاند.

ـ تمام‌ سران‌ جهادی در زير چشم‌ هزاران‌ عسكر امريكايی و ناتو به‌ توليد و تجارت‌ بيسابقه‌ی هيروئين‌ مشغول‌ بوده‌ كه‌ افغانستان‌ را مجدداً در صدر ليست‌ كشورهای توليد كننده‌ هيروئين‌ قرار داده‌اند.

ـ باوجود ادعاهای مبنی بر «آزادی بيان‌»، فريادها در گلو خفه‌ میگردند و آنانی كه‌ جرئت‌ ابراز نظرات‌ غير سازشكارانه‌ شان‌ را دارند با ضرب‌ و شتم‌ و تفنگ‌ و تهديد روبرو میشوند.

ـ باوجود اين‌ كه‌ گاهگاهی بوی جنايات‌ سران‌ جهادی و اقارب‌ و همدستان‌ شان‌ (حادثه‌ اخير اشغال‌ زمين‌ و تخريب‌ منازل‌ در منطقه‌ شيرپور) در مطبوعات‌ جهانی نيز بالا میگيرد اما اين‌ خاينان‌ بدون‌ كوچكترين‌ توجهی به‌ اين‌ رسوايی و با آرامش‌ خاطر به‌ اعمار قصرهای خود در شيرپور ادامه‌ میدهند. رسوايی شيرپور به‌ تنهايی بر فعال‌ مايشا بودن‌ تروريست‌های «ائتلاف‌ شمال‌» در كشور و گروگان‌ بودن‌ آقای كرزی در دست‌ آنان‌ گواهی میدهد.

در كشوری كه‌ قاتلان‌ محصلان‌، صاحب‌منصبان‌ معترض‌، داكتر عبدالرحمن‌، حاجی قدير و صدهای ديگر هنوز به‌ محاكمه‌ كشانيده‌ نشده‌ اند نمیتوان‌ داد از نفاذ قانون‌ و دموكراسی زد.

ـ اكثريت‌ مهاجرين‌ مقيم‌ ايران‌ و پاكستان‌ به‌ علت‌ استيلای بيكاری، عدم‌ امنيت‌ و ادامه‌ جنگ‌ و جنايت‌ توسط‌ «ائتلاف‌ شمال‌» زندگی پر توهين‌ و عذاب‌ در پاكستان‌ و ايران‌ را بر زندگی زير سايه‌ تروريستان‌ جهادی ترجيح‌ میدهند و آنانی نيز كه‌ برگشته‌ اند دربدر و پشيمان‌ اند.

ـ تحت‌ شرايط‌ فعلی و با توجه‌ به‌ ماهيت‌ خاينانه‌ و ميهنفروشانه‌ بنيادگرايان‌ «ائتلاف‌ شمال‌» هيچ‌ خوشبينی و اميدی نمیتوان‌ به‌ نتايج‌ لويه‌ جرگه‌ و قانون‌اساسی، انتخابات‌، پارلمان‌ و... بست‌. زيرا چنانچه‌ «راوا» بارها اظهار داشته‌ است‌ تصويب‌ قانون‌اساسی و انتخابات‌ با دخالت‌ تفنگداران‌ جنايتكار «ائتلاف‌ شمال‌» يعنی خاين‌ترين‌ افراد به‌ دموكراسی انجام‌ میگيرد. تا زمانی كه‌ طاعون‌ بنيادگرايی از كشور ما نابود نشده‌، هيچ‌ قانون‌ و انتخابات‌ و... نمیتواند اثر مثبت‌ در بهبود اوضاع‌ سياسی و اقتصادی داشته‌ باشد.

قانون‌ اساسی فقط‌ زمانی واقعاً دموكراتيك‌ خواهد بود كه‌ بر ركن‌ اساسی آن‌ ـ سكيولاريزم‌ ـ استوار باشد. چون‌ سران‌ جهادی جدايی دين‌ از دولت‌ را مانعی بر سر راه‌ خرمستیهای خود میيابند، آن‌ را «ضد اسلامی» مینامند تا حاكميت‌ جنايتبار خويش‌ را تداوم‌ بخشند.

رهبران‌ و قوماندانان‌ خونريز جهادی كه‌ به‌ قانون‌اساسی بعنوان‌ سندی بیارزش‌ مینگرند، با تكيه‌ بر تفنگ‌ و تنگه‌ خود انتخابات‌ را نيز هرگز اجازه‌ نخواهد داد «آزاد» و «شفاف‌» باشد.

خبرها حاكی از آن‌ بوده‌ كه‌ اكثر كانديدهای آزاديخواه‌ و مردمی به‌ علت‌ ترور و تهديد جنايت‌ پيشگان‌ بنيادگرا از شركت‌ در انتخابات‌ لويه‌جرگه‌ی قانون‌ اساسی محروم‌ شده‌اند. به‌ اين‌ صورت‌ لويه‌ جرگه‌ای كه‌ در راه‌ است‌ در واقع‌ مجمع‌ جنگ‌ سالاران‌ قاتل‌ خواهد بود كه‌ خيانت‌ها و وطنفروشیها و ددمنشیهايشان‌ را جنبه‌ «قانونی» داده‌ و تيغ‌ ستم‌پيشگی شان‌ را كاریتر در قلب‌ و روح‌ مردم‌ اسير ما فرو خواهند برد.

هموطنان‌ دردمند،

تا زمانی كه‌ باندهای كثيف‌ ربانی، فهيم‌، خليلی، دوستم‌، سياف‌، خالص‌، اسماعيل‌، عطا وغيره‌ خلع‌سلاح‌ و از صحنه‌ سياسی به‌ دور پرتاب‌ نشده‌اند صحبت‌ از آزاد و قانونمند شدن‌ افغانستان‌ فقط‌ فريب‌ دادن‌ مردم‌ ما و جامعه‌ جهانی خواهد بود.

ادامه‌ وضع‌ نابسامان‌ جاری و حمايت‌ غرب‌ از تروريستان‌ جهادی در افغانستان‌ ثابت‌ میكند كه‌ امريكا و متحدان‌ كوچكترين‌ اهميتی به‌ ارزش‌های حقوق‌ بشر و حقوق‌ زنان‌ قايل‌ نبوده‌ و صرفاً منافع‌ سياسی و اقتصادی خود را در نظر دارند. تا زمانی كه‌ غرب‌ از حمايت‌ بنيادگرايان‌ «ائتلاف‌ شمال‌» دست‌ نگرفته‌ و به‌ دفاع‌ از نيروهای استقلال‌ طلب‌ و دموكراسیخواه‌ برنخيزد، باز هم‌ با حادثه‌های ضد انسانی نظير ۱۱ سپتامبر از سوی طالبان‌ و القاعده‌ و نظاير آنها مواجه‌ خواهد بود.

«جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌» از تمامی گروه‌ها و افراد حامی دموكراسی ميخواهد تا جهت‌ سرنگونی بنيادگرايان‌ و تأمين‌ دموكراسی و حقوق‌ بشر مجدانه‌ و از هر طريق‌ ممكن‌ تلاش‌ ورزند.

«جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌»
۲۰ قوس‌ ۱۳۸۲ - ۱۰ دسامبر ۲۰۰۳
اسلام‌آباد

آخرین مطالب