!تأمین‌ حقوق‌ بشر در افغانستان فقط‌ با انحلال‌ بنیادگرایان‌ میسر است‌

قطعنامه‌ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» در تظاهرات‌ ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹ به‌ مناسبت‌ روز جهانی‌ حقوق‌بشر

اگر امروز جهانیان‌ آخرین‌ سالروز حقوق‌بشر در قرن‌ بیستم‌ را برگزار می‌كنند، ملت‌ محكوم‌ ما در آتش‌ «امارت‌» بنیادگرایان‌ طالبی‌ و جهادی‌ می‌سوزد. و افغانستان‌ نمونه‌ سرزمینی‌ به‌ شمار می‌رود كه‌ در آن‌ حقوق‌ بشر به‌ وحشتناكترین‌ صورت‌ ممكن‌ پامال‌ می‌گردد.

«جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» (راوا) برای‌ رساندن‌ فریاد مردم‌ مظلوم‌ و بخصوص‌ زنان‌ ماتمدار كشور ما به‌ گوش‌ مردم‌ جهان‌ و افشأ جنایات‌ بنیادگرایان‌ جهادی‌ و طالبی‌ موارد ذیل‌ را طی‌ تظاهراتی‌ به‌ مناسبت‌ روز جهانی‌ حقوق‌بشر اعلام‌ می‌دارد:


ـ طالبان‌ با داشتن‌ افكار ضدزن‌، ضددموكراسی‌، ضدانسانیت‌ و با شوونیزم‌، بیگانه‌پرستی‌ و استبداد خود هیچ‌ ارمغانی‌ جز بربادی‌ اقتصادی‌ و فرهنگی‌، سنگسار، قطع‌ دست‌ و پا، شلاق‌ زدن‌ و محروم‌ كردن‌ زنان‌ از ابتدایی‌ترین‌ حقوق‌ انسانی‌ و در یك‌ كلام‌ تبدیل‌ كشور ما به‌ جهنمی‌ قرون‌ وسطایی‌ نداشته‌ اند و همه‌ی‌ اینها زیر نام‌ اسلام‌ و شریعت‌ انجام‌ می‌گیرد.

ـ ما بارها اعلام‌ داشته‌ایم‌ طالبان‌ هیچ‌ فرقی‌ با جلادان‌ جهادی‌ ندارند و باید در كنار آنان‌ به‌ مثابه‌ جنایتكاران‌ جنگی‌ به‌ سزای‌ اعمال‌ خود برسند.

ـ ما هرگونه‌ پشتیبانی‌ مالی‌ و نظامی‌ كشورهای‌ همجوار و سایر كشورها را از طالبان‌ و ددمنشان‌ جهادی‌ محكوم‌ می‌كنیم‌. اینها در ارتباط‌ با افغانستان‌ به‌ منافع‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ خود اندیشیده‌ و آنرا مقدم‌ بر سرنوشت‌ و آینده‌ مردم‌ ما و برخورداری‌ آنان‌ از آزادی‌ و دموكراسی‌ می‌دانند و این‌ خود بدترین‌ خصومت‌ با حقوق‌بشر در مقیاس‌ یك‌ كشور است‌.

ـ زنان‌ محرم‌ افغانستان‌ فقط‌ با مبارزه‌ قاطع‌ و تسلیم‌ناپذیر خود در كنار مردان‌ آزادی‌خواه‌ قادر اند به‌ رهایی‌ و حقوق‌ انسانی‌ خود برسند. «راوا» هم‌ علیرغم‌ مشكلات‌ و حملات‌ گوناگون‌ از چهارسو تا به‌ آخر بیرق‌ این‌ مبارزه‌ پرافتخار را برزمین‌ نخواهد گذارد.

ـ ما هرگونه‌ تلاش‌ سازمان‌ ملل‌متحد یا هر مرجع‌ دیگر را برای‌ اعاده‌ صلح‌ در كشور اگر توأم‌ با خلع‌سلاح‌ كامل‌ و محاكمه‌ سران‌ باندهای‌ بنیادگرا به‌ مثابه‌ جنایتكاران‌ جنگی‌ نباشد فاقد ارزش‌ دانسته‌ و محكوم‌ به‌ شكست‌ می‌دانیم‌. >

ـ ما در حالیكه‌ مذاكرات‌ اخیر روم‌ به‌ دعوت‌ ظاهرشاه‌ را كه‌ گویا مخالف‌ امارت‌های‌ جهادی‌ و طالبی‌ است‌، امری‌ مثبت‌ می‌دانیم‌ اما عدم‌ حضور زنان‌ و شخصیت‌ها و سازمان‌های‌ طرفدار دموكراسی‌ و ضدبنیادگرا در آن‌ را و نیز برخورد سازشكارانه‌ی‌ گردهمایی‌ مذكور با بنیادگریان‌ را جدی‌ترین‌ نقاط‌ ضعف‌ و مهمترین‌ عامل‌ بی‌تفاوتی‌ مردم‌ ما در برابر آن‌ است‌ كه‌ در زیر سلطه‌ی‌ دژخیمان‌ مذهبی‌ رنج‌ می‌كشند.

ـ تعزیرات‌ اقتصادی‌ كه‌ ظاهراً بالای‌ طالبان‌ وضع‌ شده‌ زندگی‌ مردم‌ ما را دشوارتر می‌سازد ولی‌ در عین‌ حال‌ تاثیری‌ قابل‌ توجه‌ بر جنگ‌پرستان‌ طالبی‌ و جهادی‌ كه‌ با دالر و پوند بازی‌ می‌كنند، ندارد. از آن‌ مهمتر تعزیرات‌ صرفاً متوجه‌ طالبان‌ بوده‌ و در برگیرنده‌ خاینان‌ جهادی‌ نمی‌باشد و این‌ به‌ معنی‌ ترجیح‌ دادن‌ جهادی‌ها از سوی‌ ملل‌متحد و امریكا و زمینه‌ای‌ برای‌ تحمیل‌ مجدد آن‌ جانیان‌ بر مردم‌ انگاشته‌ می‌شود. به‌ همین‌ علت‌ ««راوا» كاملاً علیه‌ اینگونه‌ تعزیرات‌ جانبدارانه‌ است‌ كه‌ غیر از نكات‌ منفی‌ دیگر موجب‌ تقویت‌ گروههای‌ تبهكار و مزدور جهادی‌ شود. چنانچه‌ بارها اظهار داشته‌ایم‌، اگر امریكا و سایر دولت‌ها ذره‌ای‌ به‌ مصالح‌ ملت‌ ما علاقمند باشند باید نمایندگان‌ باندهای‌ طالبی‌ و جهادی‌ را از سرزمین‌ شان‌ رانده‌ و ملل‌متحد را وادارند تا تمام‌ آن‌ كشورهایی‌ را كه‌ به‌ گروههای‌ درگیر در افغانستان‌ پول‌ و اسلحه‌ می‌فرستند، از لحاظ‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ مجازات‌ كنند تا به‌ این‌ صورت‌ ماشین‌ جنگی‌ آن‌ جنایتكاران‌ خودبخود و طی‌ مدتی‌ محدود از كار بیفتد.

ـ ما همواره‌ اعلام‌ داشته‌ ایم‌ كه‌ هر اقدام‌ برای‌ حل‌ مسئله‌ افغانستان‌ اگر با طرفداری‌ از این‌ و آن‌ گروه‌ جهادی‌ همراه‌ باشد و حقوق‌ زن‌ و ارزش‌های‌ دموكراتیك‌ در آن‌ نادیده‌ گرفته‌ شود، از نظر ما كاملاً مردود است‌. تنها آن‌ كشورها و احزابی‌ دوست‌ واقعی‌ مردم‌ افغانستان‌ محسوب‌ شده‌ می‌توانند كه‌ خواهان‌ برچیده‌ شدن‌ گلیم‌ كلیه‌ باندهای‌ بنیادگرا و استقرار آزادی‌ و دموكراسی‌ در كشور بلادیده‌ی‌ ما باشند.

ـ برای‌ بنای‌ افغانستان‌ دموكراتیك‌، پیكار متحدانه‌ تمام‌ نیروهای‌ آزادیخواه‌ و دموكرات‌ امری‌ تخطی‌ ناپذیر است‌، فقط‌ با مبارزه‌ای‌ سازش‌ناپذیر قاطع‌ علیه‌ بنیادگرایان‌ و صاحبان‌ شان‌ می‌توان‌ چنین‌ خواستی‌ را تحقق‌ بخشید.

ـ «راوا» از تمام‌ سازمان‌ها و نهادهای‌ دموكراسی‌ طلب‌ و طرفدارحقوق‌بشر در پاكستان‌ و سایر كشورهای‌ می‌خواهد تا نسبت‌ به‌ وضعیت‌ فاجعه‌بار حقوق‌بشر در افغانستان‌ بی‌تفاوت‌ نبوده‌ و به‌ هر طریق‌ ممكن‌ اعتراض‌ شدید خود را علیه‌ بنیادگرایان‌ ابراز نموده‌ همبستگی‌ خویش‌ را با مردم‌ و بخصوص‌ زنان‌ كشور ما در عمل‌ استحكام‌ بخشند.

ـ ما همبستگی‌ خود را با مبارزه‌ مردم‌ و نیروهای‌ آزادیخواهانه‌ در ایران‌، كردستان‌، كشمیر، امریكالاتین‌ و سایر مناطق‌ گیتی‌ برای‌ دفاع‌ از دموكراسی‌ و حقوق‌بشر و بر ضد بنیادگرایان‌ و اربابان‌ آنان‌ اعلام‌ می‌داریم‌.

حقوق‌زن‌ حقوق‌ بشر است‌!
زنده‌ باد همبستگی‌ تمامی‌ نیروهای‌ آزادیخواه‌ و طرفدار حقوق‌بشر!
مرگ‌ بر بنیادگرایی‌ و هرگونه‌ ارتجاع‌!
زنده‌ باد آزادی‌، دموكراسی‌!

«جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌»
۱۹ قوس‌ ۱۳۷۸ - ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹

آخرین مطالب