ربانی‌ با حمله‌ به‌ سفارت‌، نمی‌تواند شكست‌ و سیاه‌رویی‌ خود و برادران‌ را بپوشاند

اعلامیه‌ «راوا» جهت‌ محكوم‌ نمودن‌ حمله‌ به‌ سفارت‌ پاكستان


به‌ تاریخ‌ ۶ سپتامبر سفارت‌ پاكستان‌ در كابل‌ مورد حمله‌ ناگهانی‌ یك‌ مشت‌ اوباش‌ قرار گرفت‌ تا به‌ اصطلاح‌ حكومت‌ ربانی‌ نشان‌ دهد كه‌ مخالف‌ مداخله‌ بیگانگان‌ در كشور است‌!

«راوا» ضمن‌ محكوم‌ كردن‌ این‌ تروریزم‌ دولتی‌ معتقد است‌ كه‌:

۱ـ برهان‌الدین‌ ربانی‌ و دار و دسته‌اش‌، با حمله‌ به‌ سفارت‌ پاكستان‌ و عملیاتی‌ نظیر آن‌ (كه‌ در آینده‌ هم‌ متصور است‌) می‌خواهد توجه‌ مردم‌ افغانستان‌ و بخصوص‌ اهالی‌ ماتمدار و در خون‌ تپیده‌ی‌ كابل‌ را از مصیبت‌ عظیم‌ ناشی‌ از استیلای‌ بنیادگرایان‌ در كشور، منحرف‌ سازد. این‌ شیوه‌ شیطانی‌ هر حاكمیت‌ ضد مردمی‌ و ضد دموكراتیك‌ بوده‌ است‌.

۲ـ حكومت‌ نام‌نهاد ربانی‌ با این‌ گونه‌ اقدامات‌ می‌خواهد شكست‌ های‌ اخیرش‌ را در سگ‌جنگی‌ با برادران‌ «دینی‌ و جهادی‌» طالبش‌ و ضعف‌ و از هم‌ گسیختگی‌ درونیش‌ را بپوشاند.

۳ـ حمله‌ كنندگان‌ بر سفارت‌ در كابل‌ مشتی‌ قصابان‌ حاكم‌ در كابل‌ بشمار رفته‌ و هرگز از مردم‌ ما نمایندگی‌ نمی‌كنند. اگر آنان‌ كوچكترین‌ رشته‌ای‌ با مردم‌ عذابدیده‌ی‌ ما می‌داشتند باید سمت‌ حمله‌ی‌ شان‌ قصر های‌ ربانی‌ و ایادیش‌ می‌بود. اگر آنان‌ وجدان‌ مردم‌ تباه‌ شده‌ی‌ كابل‌ را می‌داشتند باید بجای‌ هر كس‌ دیگری‌ یونس‌قانونی‌ رئیس‌ خاد ربانی‌ را تكه‌ و پاره‌ می‌كردند. هیچ‌ حركتی‌ نمی‌تواند دارای‌ مضمون‌ استقلال‌ طلبانه‌ و ضد مداخله‌ بیگانه‌ باشد مگر اینكه‌ سمت‌ عمیقاً ضد بنیادگرایی‌ و ضد میهنفروشان‌ جهادی‌ داشته‌ باشد.

۴ـ كلان‌ شدن‌ گروه‌ ربانی‌، گلبدین‌، سیاف‌ و شركأ و برادران‌ طالب‌ شان‌ در دسترخوان‌ دولت‌ پاكستان‌ و عربستان‌ و ایران‌ اظهرمن‌الشمس‌ است‌. بنابر آن‌ اتهام‌ وابستگی‌ به‌ طالبان‌ از سوی‌ ربانی‌ فتوا مصداق‌ خنده‌آور چلنی‌ به‌ چلو صاف‌ است‌.

۵ـ پاكستان‌ باید بداند كه‌ حمله‌ به‌ سفارتش‌ در كابل‌ در واقع‌ سیلی‌ اعمال‌ و سیاستهای‌ خودش‌ را می‌خورد. پاكستان‌ تصور می‌كرد كه‌ با حمایت‌ بیدریغ‌ از عناصر با تمام‌ تار و پود فاشیست‌ و ضد دموكراسی‌ مانند گلبدین‌، ربانی‌ و امثالهم‌ حكومتی‌ طرفدارش‌ را در كابل‌ خواهد داشت‌. اما نمی‌دانست‌ كه‌ یك‌ نیروی‌ آنچنان‌ ماورای‌ ارتجاعی‌ و ضد آزادیهای‌ جهانشمول‌ بشر متمدن‌ امروز، نمی‌تواند تا آخر در بند یك‌ ارباب‌ باقی‌ بماند و به‌ اقتضای‌ منافع‌ مادی‌ و سیاسی‌ خود را بسیار آسان‌ به‌ قدرت‌ منطقوی‌ یا غیرمنطقوی‌ دیگری‌ می‌فروشد. بنیادگرایان‌ از بدترین‌ نوع‌ اصول‌ فروشها و معامله‌گران‌ می‌باشند.

۶ـ تا زمانی‌ كه‌ طومار بنیادگرایان‌ جنایتكار از افغانستان‌ برچیده‌ نشده‌ و دولتی‌ دموكراتیك‌ باثبات‌ مستقر نگردیده‌ حركات‌ عوامفریبانه‌ای‌ نظیر حمله‌ به‌ سفارتخانه‌ ها حداقل‌ نمایش‌ مزدوران‌ خواهد بود. اگر امروز سفارت‌ پاكستان‌ مورد یورش‌ اوباشان‌ ربانی‌ قرار گرفت‌ فردا نوبت‌ سفارت‌ های‌ دیگر خواهد بود. مهم‌ اینست‌ كه‌ كدام‌ جنس‌ از بنیادگرایان‌ قدرت‌ را در دست‌ خواهد داشت‌.

ما با ابراز نفرت‌ مجدد نسبت‌ به‌ حمله‌ بر سفارت‌ پاكستان‌ از دولت‌ پاكستان‌ مصرانه‌ می‌خواهیم‌ بیشتر از این‌ لكه‌ بدنامی‌ در مناسباتش‌ با احزاب‌ میهنفروش‌ و بنیادگرایان‌ ضد آزادی‌، ضد دموكراسی‌ و ضد زن‌ افغانی‌ نپذیرفته‌ و با موضعگیری‌ روشن‌ و قاطع‌ علیه‌ تمام‌ باند های‌ رهزن‌ مذكور، به‌ سوءظن‌ مردم‌ ما در این‌ مورد پایان‌ بخشد.

جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌
۹ سپتامبر ۱۹۹۵
ضرورت تداوم میهنفروشی و جنایت پیشگی و غلبه بر «برادران جهادی» در سگ جنگی، خوردن خون «امت مسلمان» کشمیر و نوشیدن از پستان هر «کمونیست» و هندو و گبر و نصارا را برای بنیادگرایان خاین مباح می‌سازد.

Rabbani links with India

«پروفیسور» و سایر «رهبران» خاین که با شیر دولتهای پاکستان کلان شده اند حق ندارند مقابل صاحبان شان نمک حرامی کنند.

آخرین مطالب