اعلامیه‌ «راوا» جهت‌ محكوم‌ نمودن‌ حمله‌ به‌ سفارت‌ پاكستان


به‌ تاریخ‌ ۶ سپتامبر سفارت‌ پاكستان‌ در كابل‌ مورد حمله‌ ناگهانی‌ یك‌ مشت‌ اوباش‌ قرار گرفت‌ تا به‌ اصطلاح‌ حكومت‌ ربانی‌ نشان‌ دهد كه‌ مخالف‌ مداخله‌ بیگانگان‌ در كشور است‌!

«راوا» ضمن‌ محكوم‌ كردن‌ این‌ تروریزم‌ دولتی‌ معتقد است‌ كه‌:

۱ـ برهان‌الدین‌ ربانی‌ و دار و دسته‌اش‌، با حمله‌ به‌ سفارت‌ پاكستان‌ و عملیاتی‌ نظیر آن‌ (كه‌ در آینده‌ هم‌ متصور است‌) می‌خواهد توجه‌ مردم‌ افغانستان‌ و بخصوص‌ اهالی‌ ماتمدار و در خون‌ تپیده‌ی‌ كابل‌ را از مصیبت‌ عظیم‌ ناشی‌ از استیلای‌ بنیادگرایان‌ در كشور، منحرف‌ سازد. این‌ شیوه‌ شیطانی‌ هر حاكمیت‌ ضد مردمی‌ و ضد دموكراتیك‌ بوده‌ است‌.

۲ـ حكومت‌ نام‌نهاد ربانی‌ با این‌ گونه‌ اقدامات‌ می‌خواهد شكست‌ های‌ اخیرش‌ را در سگ‌جنگی‌ با برادران‌ «دینی‌ و جهادی‌» طالبش‌ و ضعف‌ و از هم‌ گسیختگی‌ درونیش‌ را بپوشاند.

۳ـ حمله‌ كنندگان‌ بر سفارت‌ در كابل‌ مشتی‌ قصابان‌ حاكم‌ در كابل‌ بشمار رفته‌ و هرگز از مردم‌ ما نمایندگی‌ نمی‌كنند. اگر آنان‌ كوچكترین‌ رشته‌ای‌ با مردم‌ عذابدیده‌ی‌ ما می‌داشتند باید سمت‌ حمله‌ی‌ شان‌ قصر های‌ ربانی‌ و ایادیش‌ می‌بود. اگر آنان‌ وجدان‌ مردم‌ تباه‌ شده‌ی‌ كابل‌ را می‌داشتند باید بجای‌ هر كس‌ دیگری‌ یونس‌قانونی‌ رئیس‌ خاد ربانی‌ را تكه‌ و پاره‌ می‌كردند. هیچ‌ حركتی‌ نمی‌تواند دارای‌ مضمون‌ استقلال‌ طلبانه‌ و ضد مداخله‌ بیگانه‌ باشد مگر اینكه‌ سمت‌ عمیقاً ضد بنیادگرایی‌ و ضد میهنفروشان‌ جهادی‌ داشته‌ باشد.

Page 7 of 7

آخرین مطالب