ما پيوسته‌ گفته‌ و باز هم‌ تاكيد خواهيم‌ ورزيد كه‌ سازش‌ با جنايتكاران‌ بنيادگرا برای سازشكار و ملت‌ تيره‌بخت‌ سرانجام‌ خوشی نخواهد داشت‌. آقای كرزی از بدو روی صحنه‌ آمدن‌ خوش‌ داشته‌ به‌ سياق‌ «ديپلماسی»های پوسيده‌ زير نام‌های فريبنده‌ و پر طمطراق‌ حفظ‌ «وحدت‌ ملی»، «آشتی ملی»، «امنيت‌ ملی»، «تماميت‌ ارضی» و از اين‌ قبيل‌ با آن‌ مزدوران‌ بيگانه‌ و جنايت‌پيشه‌ كنار آيد و تا آنجا پيش‌ رفت‌ كه‌ فردی به‌ بدنامی فهيم‌ را «مارشال‌» ناميد، و داكترعبداله‌ و يونس‌قانونی هنوز بچه‌های نازدانه‌ی كابينه‌اش‌ به‌ حساب‌ میروند و اسماعيل‌ و دوستم‌ وغيره‌ را ناز میدهد.

بیانیه‌ «راوا» در روز ۸ ثور

زمانیكه‌ در ۱۳۷۱ بعد از غرق‌ شدن‌ كابل‌ و كابلیان‌ در خون‌ و آتش‌ به‌ دست‌ احزاب‌ جنایتكار وابسته‌ به‌ پاكستان‌، ایران‌ و عربستان‌، «راوا» خلاف‌ عافیت‌جویی‌ها و سازشكاری‌های‌ رایج‌، شعار «۸ ثور سیاهتر از ۷ ثور» را سر داد، صرفنظر از تبهكارانی‌ كه‌ خود را «جهادی‌» می‌خواندند و می‌خوانند و نوكران‌ روشنفكر آنان‌، بودند كسانی‌ كه‌ این‌ شعار را «افراطی‌» و «توهین‌ به‌ جهادی‌ها» نامیده‌، و در لجن‌پاشی‌ به‌ «راوا»، ۸ ثوری‌ها را همراهی‌ كردند. ولی‌ تاریخی‌ را كه‌ با شیارهای‌ خون‌ و خیانت‌ نوشته‌ شده‌ باشد، نمی‌توان‌ با چرخش‌ قلم‌ و ایجاد هیاهو قلب‌ كرد. «ائتلاف‌ شمال‌» نیز قادر نشد با تمام‌ چنگ‌ و دندان‌ نشان‌دادن‌ و ادامه‌ تهدید و ترور و توطئه‌ و تبلیغ‌، داغ‌های‌ جنایت‌ و خیانت‌ به‌ مردم‌ و میهن‌ ما را از پیشانیش‌ بزداید. در سال‌ گذشته‌ دیدیم‌ كه‌ حتی‌ برخی‌ مطبوعات‌ درونمرزی‌ از زبان‌ اكثریت‌ افرادی‌ كه‌ با آنان‌ مصاحبه‌ انجام‌ داده‌ بودند، ۸ ثور را به‌ عنوان‌ روز خیانت‌ و خون‌ و بی‌ناموسی‌ و... مشخص‌ ساختند. طبعاً اگر احساس‌ ناامنی‌ و ترس‌ در كار نباشد محكوم‌كردن‌ روز تجاوز بنیادگرایان‌ به‌ كابل‌ پس‌ از سقوط‌ پوشالیان‌، در زبان‌ %۹۵ مردم‌ ما خواهد بود. زیرا آنان‌ هم‌ اكنون‌ هم‌ شاهدند كه‌ چگونه‌ عاملان‌ فاجعه‌ ۸ ثور نمی‌گذارند این‌ وطن‌ داغدیده‌ و ویران‌ به‌ سوی‌ آرامی‌ و آبادی‌ پیش‌ برود. برای‌ عده‌ای‌ از مردم‌ اگر سركردگان‌ «ائتلاف‌ شمال‌» در ۸ ثور خاین‌ شمرده‌ نمی‌شدند، امروز دیگر به‌ عنوان‌ پلیدترین‌ خاینان‌ به‌ افغانستان‌ ثابت‌ شده‌ اند.

اعلامیه‌ «راوا» در روز جهانی‌ زن

در زمان‌ حكومت‌ قرون‌ وسطایی‌ دهشتبار وحوش‌ طالبی‌، تبلیغات‌ دنیا و در درجه‌ اول‌ تبلیغات‌ رسانه‌های‌ غرب‌ از ستمكشی‌ زن‌ افغانستان‌ آغاز یافته‌ و به‌ آن‌ ختم‌ می‌شد. گویی‌ اگر اینهمه‌ شكنجه‌ و مرگ‌ تدریجی‌ بر زنان‌ ما مستولی‌ نمی‌بود و طالبان‌ اندكی‌ «لطف‌» به‌ خرج‌ می‌دادند، این‌ وطن‌ دیگر هیچ‌ مشكلی‌ نداشت‌! بعد هم‌ كه‌ امریكا به‌ سراغ‌ تنبیه‌ مزدوران‌ دیروزش‌ آمد، حرف‌ اول‌ و آخر از بربر صفتی‌ طالبان‌ بر زنان‌ بود و حتی‌ اوراق‌ تبلیغاتی‌ای‌ كه‌ از طیارات‌ بر فراز شهرهای‌ كشور پخش‌ می‌شد عكس‌های‌ حاكی‌ از توحش‌ طالبان‌ علیه‌ زنان‌ را داشتند!

و البته‌ بعد از حمله‌ امریكا و نصب‌ حكومت‌ موقت‌، علم‌ كردن‌ بیرق‌ زنان‌ كماكان‌ ادامه‌ یافت‌؛ وزارت‌ زنان‌ و كمیسیون‌ های‌ متعدد ایجاد گردید و چند زن‌ هم‌ به‌ اصطلاح‌ «مقاماتی‌» شدند. اما اكنون‌ كه‌ بیش‌ از دوسال‌ از این‌ ماجراها می‌گذرد كیست‌ نداند كه‌ وضع‌ %۹۹ زنان‌ افغانستان‌ دستخوش‌ تحولاتی‌ بنیادی‌ نشده‌ است‌. دیگر طالبان‌ وجود ندارند كه‌ به‌ خاطر پیدا بودن‌ گوشه‌ای‌ از مو یا پای‌ زنان‌ از زیر چادری‌، هار شده‌ و بر آنان‌ حمله‌ ببرند ولی‌ زنان‌ كجا قادر اند سرلچ‌ و بدون‌ خوف‌ از جنگسالارانی‌ كه‌ همچون‌ سگان‌ شكاری‌ در پی‌ اذیت‌ و توهین‌ و تجاوز به‌ آنان‌ اند، از خانه‌ بیرون‌ شده‌ و به‌ كار و زندگی‌ خود برسند.

اعلاميه‌ «راوا» در روز جهانی حقوق‌ بشر


بيش‌ از دو سال‌ است‌ كه‌ امريكا و متحدان‌ با حمله‌ بر افغانستان‌ تحت‌ شعار دفاع‌ از حقوق‌ بشر، نوكران‌ ديروز خود را مجازات‌ نموده‌ و رژيم‌ قرون‌ وسطايی آنان‌ را از هم‌ پاشيدند اما هنوز هيچ‌ نشانی از ثبات‌ و صلح‌ و امنيت‌ در كشور سراغ‌ نمیتوانيم‌، زيرا پس‌ از سقوط‌ طالبان‌، برادران‌ دينی شان‌، «ائتلاف‌ شمال‌» برای دومين‌ بار بر قدرت‌ نصب‌ شدند، زيرا فاشيستان‌ مذهبی جهادی به‌ مراتب‌ خونريزتر و سياهتر از برادران‌ طالبی خود عمل‌ نموده‌ و دست‌ آنان‌ را در نقض‌ حقوق‌ بشر، حقوق‌ زنان‌، دامن‌ زدن‌ اختلافات‌ قومی و مذهبی، چور و چپاول‌ و تجاوز از پشت‌ بسته‌ اند.

حال‌ نه‌ تنها بر مردم‌ ما بلكه‌ بر اكثر مردم‌ دنيا آشكار گشته‌ است‌ كه‌ با وصف‌ حضور نيروهای آيساف‌ وادعاهای بلند بالای آقای كرزی، هنوز هم‌ افغانستان‌ به‌ عنوان‌ يكی از مراكز فجايع‌ حقوق‌ بشر باقی مانده‌ است‌:

بنیادگرایی‌ دشمن‌ كلیه‌ بشریت‌ متمدن‌!

اعلامیه‌ به‌ مناسبت‌ سالگرد فاجعه‌ ۱۱ سپتامبر

دهسال‌ تمام‌ مردم‌ و در قدم‌ اول‌ زنان‌ افغانستان‌ زیر شمشیر و زنجیر و رذالت‌ بنیادگرایان‌ «ائتلاف‌ شمال‌» و بعد طالبان‌ خرد میشدند ولی‌ غرب‌ با این‌ جنایتكاران‌ «كار» میكرد و كمك‌. برای‌ غرب‌ مهم‌ نبود كه‌ مردم‌ ما زیر سلطه‌ این‌ باندهای‌ تروریستی‌ چه‌ میكشند و ارزش‌های‌ حقوق‌ بشر و دموكراسی‌ چگونه‌ به‌ طرزی‌ بی‌نظیر پامال‌ میشود مهم‌ این‌ بود كه‌ باید با فاشیست‌های‌ دینی‌ ساخت‌ تا كار كشیدن‌ لوله‌ی‌ گاز از آسیای‌ مركزی‌ مهیا شود.

اما به‌ محض‌ آنكه‌ فاجعه‌ ۱۱ سپتامبر رخ‌ داد، قدرت‌ نظامی‌ امریكا به‌ حركت‌ درآمد تا نوكران‌ دیروزش‌ را مجازات‌ كند. افغانستان‌ اسیر، خونچكان‌، ویران‌، گرسنه‌، گدا، قحطی‌زده‌ و بدطالع‌ با استفاده‌ از پیشرفته‌ترین‌ بمب‌ها غربال‌ شد. بیگناهان‌ خیلی‌ بیشتر از تعدادی‌ كه‌ در فاجعه‌ ۱۱ سپتامبر جان‌ داده‌ بودند به‌ هلاكت‌ رسیدند، حتی‌ مراسم‌ عروسی‌ به‌ آتش‌ كشیده‌ شد، رژیم‌ طالبان‌ و القاعده‌ سقوط‌ كرد البته‌ بدون‌ از بین‌ رفتن‌ نیروی‌ عمده‌ انسانی‌ آنان‌. اما نه‌ سایه‌ تهدید تروریستی‌ بر سر جهان‌ از بین‌ رفت‌، نه‌ تروریزم‌ بنیادگرایی‌.

اعلامیه‌ «راوا» به‌ مناسبت‌ سیاهروز هشت‌ ثور

با توجه‌ به‌ بدذاتی‌ های‌ بی‌مانند جنایتكاران‌ «ائتلاف‌ شمال‌» از ۷۱ تا ۷۵، وقتی‌ «راوا» شعار داد «هشت‌ ثور سیاهتر از هفت‌ ثور!»، تن‌هایی‌ به‌ لرزه‌ در آمد، ابروهایی‌ چین‌ برداشت‌ و بخصوص‌ «ائتلاف‌ شمال‌» توپخانه‌اش‌ را علیه‌ ما به‌ صدا در آورد كه‌ چرا «راوا» جرئت‌ می‌نماید و این‌ روز «شكوهمند» ورود مجاهدین‌ خوشنما به‌ كابل‌ را بعد از سقوط‌ رژیم‌ دست‌نشانده‌ روز سیاه‌ می‌نامد!

اما این‌ شعار كه‌ از خشم‌ و نفرت‌ عمیق‌ بربادرفتگان‌ برخاسته‌ بود، چنان‌ در دل‌ و ذهن‌ اكثریت‌ قاطع‌ ملت‌ حك‌ شد كه‌ دیگر هیچ‌ نیرویی‌ را توان‌ آن‌ نخواهد بود كه‌ حقانیتش‌ را جُل‌ پاره‌ پاره‌ شده‌ی‌ ترور و تهدید مذهبی‌ بپوشاند.

وضع‌ و كارنامه‌ فعلی‌ بنیادگرایان‌ «ائتلاف‌ شمال‌» در حكومت‌ و «امارت‌»های‌ شان‌ در مناطق‌ مختلف‌، ماهیت‌ خاینانه‌ و میهنفروشانه‌ وروسپی‌صفت‌ این‌ جنایتكاران‌ را بر ساده‌ترین‌ و ناآگاه‌ترین‌ گروه‌ها نیز عیان‌ نموده‌ است‌. تنها و تنها مشتی‌ روشنفكر خودفروخته‌ می‌كوشند چهره‌ تبهكاران‌ بی‌ناموس‌ هشت‌ ثوری‌ را سفیده‌ بزنند.

قطعنامه «راوا» به مناسبت دهم دسمبر روز جهانی حقوق بشر

جنایتكاران طالبی و جهادی، وقیح‌ترین دشمنان حقوق بشر

در حالی كه مردم در سراسر گیتی دهم دسمبر روز حقوق بشر را به امید تامین ارزش‌های انسانی در سایه صلح، دموكراسی و پیشرفت تجلیل می‌كنند در افغانستان تحت تسلط خونین بنیادگرایان، حقوق بشر طوری از سوی باندهای طالبی و جهادی پامال می‌گردد كه در هیچ گوشه‌ی دنیا نظیر ندارد. بخصوص تجاوز‌هار به حقوق زنان، در وطن بلادیده‌ی ما بیداد می‌كند.

«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) به خاطر بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، نكات ذیل را اعلام می‌دارد:

۱- مردم دنیا باید بدانند كه از زمان قدرت یافتن بنیادگرایان پس از سقوط دولت دست نشانده نجیب، حقوق بشر در افغانستان به طور روز افزون و وحشتناك پامال و به تحقیر گرفته می‌شود. طالبان چنانچه در باره وجود اسامه بن لادن در افغانستان به مردم دنیا دروغ گفتند ولی به زودی ثابت شد كه او تحت محافظت آنان قرار دارد، در ارتباط با «انعطاف»پذیر شدن‌شان نسبت به حقوق بشر هر چند هم كوچك و بی اهمیت، نیز مطلقا دروغ گفته و فقط می‌خواهند جهانیان را فریب داده و دولت‌هایی را برای معامله با خود جلب نمایند.

۲- بسته شدن مرزها توسط دولت پاكستان در شرایطی كه جنایتكاران طالبی و جهادی زندگی در مناطق معینی را نا ممكن ساخته‌اند، مصیبت مرگبار دیگری بر مصایب مردم ما و انكار ابتدایی ترین ارزش حقوق بشر به شمار میرود. همانطوری كه در اعلامیه «راوا» به این مناسبت گفته شده است، پاكستان باید تروریست‌ها و لانه‌های تروریستی را در دفترها و خانه‌های افراد منصوب به احزاب گلبدین، ربانی، مسعود، خلیلی، سیاف و طالبان پیدا كند و نه از بین مهاجران كه خود بیست سال است قربانی تروریزم این باندهای جنایتكار بوده‌اند. همچنین توافق پاكستان با طالبان مبنی بر در خواست ایجاد كمپ‌های مهاجران در خاك افغانستان در حقیقت همدستی با طالبان است كه می‌خواهند مهاجران تیره روز را در گروگان گذاشته و بر آنان هرگونه ستم و تجاوز و بی ناموسی را روا داشته و در سگ جنگی با باند ربانی- مسعود و شركا به مثابه گوشت دم توپ مورد استفاده قرار دهند. قبل از آن كه خیلی دیر شود پاكستان باید مرزهایش را بروی مهاجران بگشاید.

۳- حمله به افغانستان به هر بهانه‌ای از سوی یك كشور یا تعدادی از كشور‌ها فقط می‌تواند این نتایج فاجعه بار را برای مردم اسیر ما در پی داشته باشد: تحكیم موفقیت جنایتكاران جهادی،هموار ساختن زمینه برای مظلوم نمایی و اكت‌های «ملی» و «وطنپرستانه»ی طالبان میهنفروش و كشانیدن توده‌هایی از مردم به دنبال ‌شان. طالبان كه سوار بر موج خشم و نفرت بی پایان مردم ما علیه آدمكشان جهادی رویكار آورده شدند، با هر حمله‌ی احتمالی به افغانستان، با تكیه بر احساسات مشتعل مردم، حاكمیت ضد انسانی‌شان را تداوم خواهند بخشید.

۴- چنانچه بارها متذكر شده‌ایم، اگر فعالیت‌های ظاهرشاه در سازش با ا داره‌های جنایت پیشه و رهزن مسعود، دوستم، خلیلی اركان ائتلاف شمال وغیره باشد، به عنوان كوششی در آخرین تحلیل به نفع این یا آن كمپ تروریست و مهینفروش از سوی اكثریت مردم ما مردود خواهد بود.

اعلامیه‌ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» به‌ مناسبت‌ تدویر لویه‌ جرگه‌ اضطراری‌

لویه‌ جرگه‌ كار خود را شروع‌ خواهد كرد و چشم‌ اكثریت‌ مردم‌ مجروح‌ و گیج‌ شده‌ی‌ ما از ضربت‌های‌ پی‌ در پی‌ ده‌ سال‌ اخیر ناامیدی‌ به‌ سوی‌ آنست‌. ناامیدی‌ زیرا كه‌ این‌ لویه‌ جرگه‌ در سایه‌ تفنگ‌ و تهدید و تطمیع‌ جنایتكاران‌ بنیادگرا انجام‌ گرفته‌ است‌ و خبرنگاران‌ خارجی‌ رقم‌ كشته‌ شدگان‌ در جریان‌ انتخابات‌ را لااقل‌ هشت‌ نفر گزارش‌ داده‌ اند.

«كمسیون‌ لویه‌ جرگه‌» اعلام‌ داشته‌ بود كه‌ كسانی‌ كه‌ دست‌ شان‌ به‌ جنایت‌های‌ جنگی‌ و تخلف‌ از حقوق‌بشر آلوده‌ باشند فاقد شرایط لازم‌ عضویت‌ در لویه‌ جرگه‌ خواهند بود. اما خبرها حاكی‌ از آنست‌ كه‌ تعداد زیادی‌ از كاندیدهای‌ شریف‌ كه‌ ننگ‌ تعلق‌ به‌ این‌ و آن‌ باند بنیادگرا را نداشته‌ دستگیر شده‌ یا بهر نحوی‌ از جریان‌ انتخابات‌ بیرون‌ ساخته‌ شده‌ و در عوض‌ بنیادگرایان‌ و جنگ‌سالاران‌، خود یا عمال‌ شان‌ را «منتخب‌» اعلام‌ نموده‌ اند. این‌ قدرت‌ نمایی‌های‌ خاینانه‌ باز هم‌ بنابر نوشته‌ خارجیان‌ بیشتر در هرات‌ تحت‌ تسلط‌ اسماعیل‌خان كه‌ گویا در اثبات‌ سرسپردگی‌اش‌ به‌ رژیم‌ ایران‌ با حزب‌ وحدت‌ و شورای‌ نظار در مسابقه‌ افتاده‌ است‌، مشهور بوده‌ است‌.

تبصره‌های‌ ذیل‌ در مورد مسخره‌گی‌ها و بی‌اعتباری‌ لویه‌ جرگه‌ نه‌ از «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» (راوا) بلكه‌ از دیگران‌ است‌: «حتی‌ نگاهی‌ گذرا به‌ یك‌ سند صادر شده‌ از سوی‌ " كمسیون‌ لویه‌ جرگه‌ " نشان‌ می‌دهد كه‌ شمار بسیار بالایی‌ از نمایندگان‌ به‌ ولسوالی‌های‌ شمال‌ كشور (ازبك‌) و غرب‌ كشور (تاجیك‌) اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.

قطعنامه‌ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» در تظاهرات‌ ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹ به‌ مناسبت‌ روز جهانی‌ حقوق‌بشر

اگر امروز جهانیان‌ آخرین‌ سالروز حقوق‌بشر در قرن‌ بیستم‌ را برگزار می‌كنند، ملت‌ محكوم‌ ما در آتش‌ «امارت‌» بنیادگرایان‌ طالبی‌ و جهادی‌ می‌سوزد. و افغانستان‌ نمونه‌ سرزمینی‌ به‌ شمار می‌رود كه‌ در آن‌ حقوق‌ بشر به‌ وحشتناكترین‌ صورت‌ ممكن‌ پامال‌ می‌گردد.

«جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» (راوا) برای‌ رساندن‌ فریاد مردم‌ مظلوم‌ و بخصوص‌ زنان‌ ماتمدار كشور ما به‌ گوش‌ مردم‌ جهان‌ و افشأ جنایات‌ بنیادگرایان‌ جهادی‌ و طالبی‌ موارد ذیل‌ را طی‌ تظاهراتی‌ به‌ مناسبت‌ روز جهانی‌ حقوق‌بشر اعلام‌ می‌دارد:


ـ طالبان‌ با داشتن‌ افكار ضدزن‌، ضددموكراسی‌، ضدانسانیت‌ و با شوونیزم‌، بیگانه‌پرستی‌ و استبداد خود هیچ‌ ارمغانی‌ جز بربادی‌ اقتصادی‌ و فرهنگی‌، سنگسار، قطع‌ دست‌ و پا، شلاق‌ زدن‌ و محروم‌ كردن‌ زنان‌ از ابتدایی‌ترین‌ حقوق‌ انسانی‌ و در یك‌ كلام‌ تبدیل‌ كشور ما به‌ جهنمی‌ قرون‌ وسطایی‌ نداشته‌ اند و همه‌ی‌ اینها زیر نام‌ اسلام‌ و شریعت‌ انجام‌ می‌گیرد.

ـ ما بارها اعلام‌ داشته‌ایم‌ طالبان‌ هیچ‌ فرقی‌ با جلادان‌ جهادی‌ ندارند و باید در كنار آنان‌ به‌ مثابه‌ جنایتكاران‌ جنگی‌ به‌ سزای‌ اعمال‌ خود برسند.

ـ ما هرگونه‌ پشتیبانی‌ مالی‌ و نظامی‌ كشورهای‌ همجوار و سایر كشورها را از طالبان‌ و ددمنشان‌ جهادی‌ محكوم‌ می‌كنیم‌. اینها در ارتباط‌ با افغانستان‌ به‌ منافع‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ خود اندیشیده‌ و آنرا مقدم‌ بر سرنوشت‌ و آینده‌ مردم‌ ما و برخورداری‌ آنان‌ از آزادی‌ و دموكراسی‌ می‌دانند و این‌ خود بدترین‌ خصومت‌ با حقوق‌بشر در مقیاس‌ یك‌ كشور است‌.

ـ زنان‌ محرم‌ افغانستان‌ فقط‌ با مبارزه‌ قاطع‌ و تسلیم‌ناپذیر خود در كنار مردان‌ آزادی‌خواه‌ قادر اند به‌ رهایی‌ و حقوق‌ انسانی‌ خود برسند. «راوا» هم‌ علیرغم‌ مشكلات‌ و حملات‌ گوناگون‌ از چهارسو تا به‌ آخر بیرق‌ این‌ مبارزه‌ پرافتخار را برزمین‌ نخواهد گذارد.

ـ ما هرگونه‌ تلاش‌ سازمان‌ ملل‌متحد یا هر مرجع‌ دیگر را برای‌ اعاده‌ صلح‌ در كشور اگر توأم‌ با خلع‌سلاح‌ كامل‌ و محاكمه‌ سران‌ باندهای‌ بنیادگرا به‌ مثابه‌ جنایتكاران‌ جنگی‌ نباشد فاقد ارزش‌ دانسته‌ و محكوم‌ به‌ شكست‌ می‌دانیم‌. >

ـ ما در حالیكه‌ مذاكرات‌ اخیر روم‌ به‌ دعوت‌ ظاهرشاه‌ را كه‌ گویا مخالف‌ امارت‌های‌ جهادی‌ و طالبی‌ است‌، امری‌ مثبت‌ می‌دانیم‌ اما عدم‌ حضور زنان‌ و شخصیت‌ها و سازمان‌های‌ طرفدار دموكراسی‌ و ضدبنیادگرا در آن‌ را و نیز برخورد سازشكارانه‌ی‌ گردهمایی‌ مذكور با بنیادگریان‌ را جدی‌ترین‌ نقاط‌ ضعف‌ و مهمترین‌ عامل‌ بی‌تفاوتی‌ مردم‌ ما در برابر آن‌ است‌ كه‌ در زیر سلطه‌ی‌ دژخیمان‌ مذهبی‌ رنج‌ می‌كشند.

ـ تعزیرات‌ اقتصادی‌ كه‌ ظاهراً بالای‌ طالبان‌ وضع‌ شده‌ زندگی‌ مردم‌ ما را دشوارتر می‌سازد ولی‌ در عین‌ حال‌ تاثیری‌ قابل‌ توجه‌ بر جنگ‌پرستان‌ طالبی‌ و جهادی‌ كه‌ با دالر و پوند بازی‌ می‌كنند، ندارد. از آن‌ مهمتر تعزیرات‌ صرفاً متوجه‌ طالبان‌ بوده‌ و در برگیرنده‌ خاینان‌ جهادی‌ نمی‌باشد و این‌ به‌ معنی‌ ترجیح‌ دادن‌ جهادی‌ها از سوی‌ ملل‌متحد و امریكا و زمینه‌ای‌ برای‌ تحمیل‌ مجدد آن‌ جانیان‌ بر مردم‌ انگاشته‌ می‌شود. به‌ همین‌ علت‌ ««راوا» كاملاً علیه‌ اینگونه‌ تعزیرات‌ جانبدارانه‌ است‌ كه‌ غیر از نكات‌ منفی‌ دیگر موجب‌ تقویت‌ گروههای‌ تبهكار و مزدور جهادی‌ شود. چنانچه‌ بارها اظهار داشته‌ایم‌، اگر امریكا و سایر دولت‌ها ذره‌ای‌ به‌ مصالح‌ ملت‌ ما علاقمند باشند باید نمایندگان‌ باندهای‌ طالبی‌ و جهادی‌ را از سرزمین‌ شان‌ رانده‌ و ملل‌متحد را وادارند تا تمام‌ آن‌ كشورهایی‌ را كه‌ به‌ گروههای‌ درگیر در افغانستان‌ پول‌ و اسلحه‌ می‌فرستند، از لحاظ‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ مجازات‌ كنند تا به‌ این‌ صورت‌ ماشین‌ جنگی‌ آن‌ جنایتكاران‌ خودبخود و طی‌ مدتی‌ محدود از كار بیفتد.

ـ ما همواره‌ اعلام‌ داشته‌ ایم‌ كه‌ هر اقدام‌ برای‌ حل‌ مسئله‌ افغانستان‌ اگر با طرفداری‌ از این‌ و آن‌ گروه‌ جهادی‌ همراه‌ باشد و حقوق‌ زن‌ و ارزش‌های‌ دموكراتیك‌ در آن‌ نادیده‌ گرفته‌ شود، از نظر ما كاملاً مردود است‌. تنها آن‌ كشورها و احزابی‌ دوست‌ واقعی‌ مردم‌ افغانستان‌ محسوب‌ شده‌ می‌توانند كه‌ خواهان‌ برچیده‌ شدن‌ گلیم‌ كلیه‌ باندهای‌ بنیادگرا و استقرار آزادی‌ و دموكراسی‌ در كشور بلادیده‌ی‌ ما باشند.

ـ برای‌ بنای‌ افغانستان‌ دموكراتیك‌، پیكار متحدانه‌ تمام‌ نیروهای‌ آزادیخواه‌ و دموكرات‌ امری‌ تخطی‌ ناپذیر است‌، فقط‌ با مبارزه‌ای‌ سازش‌ناپذیر قاطع‌ علیه‌ بنیادگرایان‌ و صاحبان‌ شان‌ می‌توان‌ چنین‌ خواستی‌ را تحقق‌ بخشید.

ـ «راوا» از تمام‌ سازمان‌ها و نهادهای‌ دموكراسی‌ طلب‌ و طرفدارحقوق‌بشر در پاكستان‌ و سایر كشورهای‌ می‌خواهد تا نسبت‌ به‌ وضعیت‌ فاجعه‌بار حقوق‌بشر در افغانستان‌ بی‌تفاوت‌ نبوده‌ و به‌ هر طریق‌ ممكن‌ اعتراض‌ شدید خود را علیه‌ بنیادگرایان‌ ابراز نموده‌ همبستگی‌ خویش‌ را با مردم‌ و بخصوص‌ زنان‌ كشور ما در عمل‌ استحكام‌ بخشند.

ـ ما همبستگی‌ خود را با مبارزه‌ مردم‌ و نیروهای‌ آزادیخواهانه‌ در ایران‌، كردستان‌، كشمیر، امریكالاتین‌ و سایر مناطق‌ گیتی‌ برای‌ دفاع‌ از دموكراسی‌ و حقوق‌بشر و بر ضد بنیادگرایان‌ و اربابان‌ آنان‌ اعلام‌ می‌داریم‌.

حقوق‌زن‌ حقوق‌ بشر است‌!
زنده‌ باد همبستگی‌ تمامی‌ نیروهای‌ آزادیخواه‌ و طرفدار حقوق‌بشر!
مرگ‌ بر بنیادگرایی‌ و هرگونه‌ ارتجاع‌!
زنده‌ باد آزادی‌، دموكراسی‌!

«جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌»
۱۹ قوس‌ ۱۳۷۸ - ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹

قريب‌ هشت‌ سال‌ است‌ كه‌ كشور ما در آتش‌ بيداد بنيادگرايی میسوزد. بعد از سقوط‌ دولت‌ دست‌نشانده‌، مردم‌ ما به‌ فكر روی كار آمدن‌ دولتی بودند كه‌ پيام‌آور صلح‌ و خوشبختی باشد. اما عناصر جاهل‌ و وطنفروش‌ جهادی و طالبی به‌ قدرت‌ رسيدند كه‌ در جنايت‌، زن‌ستيزی و جهالت‌ روی ميهنفروشان‌ خلقی و پرچمی را سفيد ساختند. زنان‌ افغانستان‌ از ابتدايیترين‌ حقوق‌ انسانی، حق‌ كار، تحصيل‌ و حتی رفتن‌ نزد داكتر محروم‌ شدند. زنان‌ افغانستان‌ از بيكاری و شدت‌ فقر حتی مجبور به‌ فروش‌ دلبندان‌ شان‌ میشوند. بوی برخورد حيوانی طالبان‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ چنان‌ دنيا را فرا گرفته‌ كه‌ هيچ‌ دغلكار و دورويی نمیتواند اين‌ واقعيت‌ تلخ‌ را كتمان‌ كند.

«جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌» به‌ خاطر رساندن‌ فرياد مردم‌ و بخصوص‌ زنان‌ ما، نكات‌ آتی را طی محفل‌ كنونی به‌ مناسبت‌ روز جهانی زن‌، اعلام‌ میدارد:

۱ـ ما اعمال‌ جنايتكارانه‌ طالبان‌ را در مقابل‌ مردم‌ شمالی و مخصوصاً زنان‌ ستمديده‌ آن‌، شديداً محكوم‌ میكنيم‌ و بدين‌ وسيله‌ يكبار ديگر خود را در ماتم‌ آن‌ مردم‌ بلاكشيده‌ شريك‌ میدانيم‌ و آرزو داريم‌ كه‌ با خيزش‌ عظيم‌ مردم‌ اين‌ مناطق‌ و ساير مناطق‌ كشور ما لوث‌ طالبان‌ و برادران‌ جهادی شان‌ برای ابد از افغانستان‌ پاك‌ گردد.

آخرین مطالب