Long live the just struggle of the Palestinian people for !freedom and democracy


Protest supporting Palestine

فلسطین‌ بار دیگر در خون‌ و آتش‌ می‌تپد. دولت‌ شارون‌ از هوا و زمین‌ شهرها و كمپ‌های‌ فلسطینیان‌ را مورد حملات‌ وحشیانه‌ قرار داده‌ و مقر یاسرعرفات‌ را در محاصره‌ گرفته‌ است‌. شارون‌ صدراعظم‌ اسرائیل‌ همان‌ جنایتكاری‌ است‌ كه‌ حكم‌ قتل‌ عام‌ فلسطینیان‌ را در كمپ‌های‌ صبرا و شتیلا در ۱۹٨۲ صادر كرد. و او اكنون‌ فرمان‌ داده‌ است‌ تا جنین‌ و شهرهای‌ دگر فلسطین‌ با خاك‌ یكسان‌ گردیده‌ و دولت‌ خودمختار فلسطین‌ از میان‌ برداشته‌ شود. ولی‌ مردم‌ فلسطین‌ از زن‌ و مرد و پیر و جوان‌ در برابر تجاوزكاران‌ اسرائیلی‌ دست‌ به‌ مقاومت‌ قهرمانانه‌ای‌ زده‌ اند.

سال‌ ۱۳۷۵ است‌، روزگاری‌ كه‌ باندهای‌ ربانی‌، سیاف‌، مسعود، گلبدین‌، خلیلی‌، اكبری‌ و دوستم‌ كابل‌ را طبق‌ آرزوی‌ پدران‌ شان‌ جنرال‌ ضیاالحق‌ و جنرال‌ اخترعبدالرحمن‌ می‌سوزانند و مردمش‌ را قصابی‌ می‌كنند؛ وحوش‌ مذكور كه‌ خود را با اصرار و افتخار «جهادی‌» می‌ خوانند، در بسیاری‌ موارد پیش‌ از آن‌ كه‌ به‌ خانه‌ها یا عابران‌ هجوم‌ برده‌ جان‌ و مال‌ شان‌ را بگیرند، به‌ زنان‌ جوان‌، دختران‌ و پسران‌ نوجوان‌ تجاوز می‌كنند؛ موزیم‌ها و كتابخانه‌ها و پوهنتون‌ها و مراكز فرهنگی‌ و تاریخی‌ كاملاً غارت‌ و به‌ خرابه‌ بدل‌ شده‌ اند؛ میهنفروشان‌ جهادی‌ جهت‌ ابراز خصومت‌ حیوانی‌ شان‌ با هنر، حتی‌ قبرهای‌ هنرمندان‌ محبوب‌ مردم‌ را منفجر می‌سازند؛ خنجر خیانت‌ و جنایت‌ و بدذاتی‌ باندهای‌ جهادی‌ بر اهالی‌ كابل‌ آن‌ چنان‌ بی‌رحم‌ و عمیق‌ و گسترده‌ است‌ كه‌ حتی‌ چهره‌ رژیم‌ پوشالی‌ و جنایتكار نجیب‌ را نزد آنان‌ سفید می‌گرداند؛ وضع‌ در محشر افغانستان‌ گورستان‌ شده‌ به‌ گونه‌ایست‌ كه‌ حتی‌ نماینده‌ خاص‌ ملل‌متحد نیز زبان‌ به‌ اصطلاح‌ دیپلماتیك‌ را یكسو نهاده‌ و احزاب‌ جهادی‌ را صاف‌ و ساده‌ سرداره‌های‌ رهزنان‌ خطاب‌ می‌كند. بوی‌ جنایات‌ هولناك‌ جهادی‌ در سراسر گیتی‌ بالا گرفته‌ طوری‌ كه‌ آن‌ها را با كوره‌های‌ یهودسوزی‌ نازی‌ها مقایسه‌ می‌كند....

داكتر عبداله‌ ـ گلها به‌ روی‌ خوانندگان‌ ـ «وزیر خارجه‌» دولت‌ موقت‌، در ارتباط‌ با «برادر قیادی‌»اش‌ گلبدین‌ می‌گوید:

«او خسارت‌ عظیمی‌ به‌ افغانستان‌ و مردمش‌ وارد آورده‌ است‌. از طالبان‌ دفاع‌ و آنان‌ را كمك‌ كرد به‌ موفقیت‌ دست‌ یابند. او به‌ پشتیبانی‌ از رژیم‌ طالبان‌ اعلامیه‌ پشت‌ اعلامیه‌ صادر كرد. او جنایتكاری‌ جنگی‌ است‌ و سزاوار همان‌ برخوردی‌ كه‌ نسبت‌ به‌ القاعده‌ و طالبان‌ در پیش‌ گرفته‌ شد.» («فرنتیرپست‌» ۱۳ می‌ ۲۰۰۲).

ولی‌ بنیادگرای‌ نكتایی‌ پوش‌ فراموش‌ می‌نماید كه‌ دنیا هم‌ می‌داند كه‌ سهم‌ او و باندش‌ در ویرانی‌ و جنایت‌پیشگی‌ كمتر از برادر لته‌ پاك‌ شده‌اش‌ نیست‌ و از فرق‌ سر تا نوك‌ پنجه‌ باندش‌ نیز خون‌ مردم‌ می‌چكد.

اگر گلبدین‌ را حامیان‌ دیروز امریكایی‌اش‌ هدف‌ قرار می‌دهند، «وزیر» صاحب‌ خارجه‌ توسط‌ نیروی‌ مردم‌ افغانستان‌ به‌ عنوان‌ جنایتكار جنگی‌، خاین‌ و تاراجگر دارایی‌های‌ ملی‌ به‌ پای‌ میز محاكمه‌ كشیده‌ خواهد شد.

این‌ فرد صرفنظر از كارنامه‌ خونآلودش‌، به‌ خاطر آن‌ همه‌ توجه‌ به‌آرایش‌ و «آلامد» بودنش‌ ـكه‌ روكشی‌ است‌ برای‌ استتار دل‌ و درونش‌ـ باید در كنار گلبدین‌ و سایر برادران‌ جنایتكار حزبی‌، جمعیتی‌، سیافی‌، وحدتی‌ و دوستمی‌اش‌ بنشیند.

متن‌ سخنرانی مارشال‌ متقاعد اصغرخان‌ رهبر «تحريك‌ استقلال‌ پاكستان‌»

اصغرخان Asghar Khan
مارشال‌ متقاعد اصغرخان

میخواهم‌ از «جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌» بخاطر دعوتم‌ جهت‌ اشتراك‌ در مراسم‌ تجليل‌ روز جهانی زن‌ سپاسگزاری نمايم‌. تجليل‌ چنين‌ روزی به‌ سبب‌ برگزاری آن‌ از جانب‌ يك‌ سازمان‌ زنان‌ افغان‌، اهميت‌ بيشتری كسب‌ میكند. روشن‌ است‌ كه‌ در عصر حاضر زندگی بشريت‌ و پيشرفت‌ آن‌ بسته‌ به‌ كوشش‌های اجتماعی و بكار برد تمامی امكانات‌ و وسايل‌ ممكن‌ است‌، بناءً محروم‌ ساختن‌ نصف‌ نفوس‌ از چهارچوب‌ اين‌ تلاش‌ها برخورد علمی نه‌ بلكه‌ جهالت‌ محض‌ است‌. تحصيل‌ زنان‌ و شركت‌ مساويانه‌ آنان‌ در مسايل‌ ملی، رشد و ترقی كشور را ممكن‌ میسازد. در جهان‌ امروز در آن‌ كشورهايی كه‌ زنان‌ از حقوق‌ خود محروم‌ بوده‌ و زمينه‌ شركت‌ شان‌ مساعد نگشته‌ است‌ پيشرفت‌ ناممكن‌ میباشد.

متن‌ سخنرانی عاصمه‌ جهانگير وكيل‌ ارشد محكمه‌ تميز پاكستان‌

عاصمه‌ جهانگير Aasma Jehangir
عاصمه‌ جهانگير

من‌ از برادران‌ و خواهران‌ «راوا» تشكر میكنم‌. آنان‌ با برگزاری محفل‌ امروزی در پشاور برای همه‌ نشان‌ دادند كه‌ تا جايی كه‌ سوال‌ افغانستان‌ و تنگ‌ نظری مطرح‌ است‌، مردم‌ پاكستان‌ و افغانستان‌ درك‌ متفاوت‌ دارند. افراد بيشماری در پاكستان‌، افغانستان‌ و ساير كشورهای اسلامی اند كه‌ اسلام‌ رابالاتر از تنگ‌ نظری میبينند. امروز من‌ از زبان‌ خواهران‌ افغانم‌، ناله‌ و فرياد شان‌ را شنيدم‌. من‌ زخم‌ آنان‌ را ديدم‌. امروز من‌ به‌ خواهران‌ افغان‌ ما،به‌نيروهـای دموكـرات‌ افغانستان‌ و به‌ مردم‌ غيور آن‌ كشور كه‌ زير يوغ‌ ستمگران‌ به‌ مبارزه‌خويش‌ ادامـه‌مـیدهنــددرود میفرستم‌.

زرداد Zardad

اين‌ روزها بار ديگر صحت‌ ادعای هميشگی «راوا» مبنی بر جنايت‌پيشگی و جانورصفتی كليه‌ سران‌ احزاب‌ بنيادگرا به‌ اثبات‌ رسيد.

سرانجام‌ سر صندوق‌ مهر و لاك‌ شده‌ای باز شد و تعفن‌ متصاعد شده‌ از آن‌ مشام‌ بسياری را در جهان‌ آزرد، ديگر نه‌ صرفاً از زبان‌ «راوا» كه‌ از زبان‌ مهمترين‌ رسانه‌ها، مردم‌ دنيا با نام‌ و جنايتهای يكی از گردانندگان‌ حزب‌ گلبدين‌ خاين‌ آشنا شدند و با برنامه‌ «جهان‌ سمپسن‌» در تلويزيون‌ بیبیسی، ديگر برای هيچ‌ كس‌ شكی باقی نماند كه‌ داره‌های جهادی و از آن‌ جمله‌ باند گلبدين‌ چه‌ باند پليد و تبهكاريست‌ و در آن‌ چه‌ موجودات‌ وحشی كه‌ پرورش‌ نيافته‌ اند.

دوست‌ ما فهیم‌ ر. از پشاور می‌نویسد: «من‌ با شما موافقم‌ كه‌ واصف ‌باختری‌ با خسته‌ نشدن‌ تا آخر از زیست‌ باهمی‌ با روس‌ها و میهنفروشان‌ پرچمی‌ و خلقی‌ و بعد هم‌ با ادای‌ چاپلوسی‌ مقابل‌ جنایتكاران‌ جهادی‌، چیزی‌ به‌ نام‌ حیثیت‌ و آبرو برایش‌ باقی‌ نمانده‌ است‌. اما تصور نمی‌كردم‌ كارش‌ در حد "بالا" رفتن‌ها از نوشته‌های‌ دیگران‌ هم‌ پیش‌ رفته‌ باشد. كاش‌ ادعایی‌ كه‌ در این‌ مورد در "پیام‌ زن‌" شماره‌ ۵۰ شده‌ و همچنان‌ عارف‌ شدن‌ و شعر عرفانی‌ او را كمی‌ بیشتر توضیح‌ دهید تا سوال‌ من‌ و شاید بسیاری‌ چون‌ من‌ حل‌ شده‌ باشد.»

• بلی‌ دوست‌ عزیز، متاسفانه‌ این‌ به‌ قول‌ مرحوم‌ فاروق‌ فارانی‌ "در سطح‌ بالا یگانه‌ شاعر" وقتی‌ آنقدر بی‌غرور شده‌ و تنزل‌ كند كه‌ وظیفه‌ ستایش‌ كودكانه‌ و تهوع‌آورش‌ را به‌ دست‌ شكنجه‌گری‌ خادی‌ نظیر حسین‌خان‌ فخری‌ بسپارد، زیر زدن‌ تعبیرها و جملاتی‌ از این‌ و آن‌ نویسنده‌ ایرانی‌ را بدون‌ ذكر ماخذ به‌ یقین‌ باید حق‌ مشروع‌ و مسلمش‌ بداند. ارتجالا این‌ مثال‌ها از «بالا» رفتن‌هایش‌ در ذهن‌ ما می‌آید:

در مصاحبه‌ بدنامش‌ در مجله‌ «راه» عبارت‌ «فتیله‌های‌ نیم‌ سوخته» را به‌ كار می‌برد (كه‌ البته‌ شاعر فرهیخته‌ و گریخته‌ ف‌.فارانی‌ آن‌ رابرجسته‌ هم‌ ساخته‌ است‌) كه‌ ازاحمدشاملو است‌.

از اندونیزیا خبر است‌ كه‌ از آنجایی‌ كه‌ بوی‌ خورد و بردهای‌ نوع‌ جهادی‌ سوهارتو بسیار بالا گرفت‌ و مردم‌ اندونیزیا یك‌ صدا خواهان‌ دستگیری‌ این‌ قصاب‌ بوده‌ و قرار است‌ به‌ محاكمه‌ كشیده‌ شود، «قیادی‌ جهادی‌» مخلوع‌ اندونیزیا هم‌ اطمینان‌ داده‌ است‌ كه‌ از دارائی‌های‌ به‌ جیب‌ زده‌ی‌ مردم‌ فقیرش‌، ۲۵بلیون‌ (بیست‌ و پنج‌بلیون‌) دالر را پس‌ بدهد!

جنبش‌ ضد استبدادی‌ مردم‌ اندونیزیا به‌ یقین‌ به‌ پیروزیهای‌ چشمگیرتری‌ نایل‌ شده‌ و ثروت‌های‌ شانرا از حلقوم‌ سوهارتو و دار و دسته‌اش‌ بیرون‌ خواهند كشید.

آیا روزی‌ هم‌ رسیدنی‌ است‌ كه‌ مردم‌ بدطالع‌ و ناكام‌ افغانستان‌ نیز بلیون‌ها دالر سرمایه‌های‌ میهن‌ به‌ خاكدان‌ برابر شده‌ی‌ شان‌ را از شكم‌ «قیادیان‌» خونخوار و تا مغز استخوان‌ فاسد و خاین‌ و بی‌ناموس‌ جهادی‌ بیرون‌ كشند؟

سلیم‌ ر. ـ آلمان‌

دوستان‌ ارجمند «پیام‌ زن‌»،

من‌ بدون‌ اكت‌های‌ نفرت‌آور روشنفكرانه‌، با تعظیم‌ كامل‌ در برابر كار و مبارزه‌ شما زیر سایه‌ تروریزم‌ و استبداد و ارتجاع‌ كثیف‌ طالبی‌ و جهادی‌ و پاكستانی‌، صمیمانه‌ترین‌ مراتب‌ تكریم‌ و تشكر خود و تعدادی‌ از دوستانم‌ در آلمان‌ را تقدیم‌ تان‌ می‌نمایم‌. آن‌ كه‌ مثل‌ اسحق‌نگارگر مشهور به‌ «نرشیر»، اهمیت‌ تاریخی‌ بزرگ‌ اكسیون‌های‌ شما را در حریم‌ جنایت‌پیشگان‌ جهادی‌ و طالبی‌ در پاكستان‌ نادیده‌ گرفته‌ و یا كم‌ بها دهد قبل‌ از همه‌ بر بی‌وجدانی‌ و بی‌عملی‌ ننگین‌ خود صحه‌ می‌گذارد. فقط‌ باید در دُم‌ طالبی‌ یا جهادی‌ آویزان‌ بود كه‌ مبارزات‌ بی‌نظیر شما را در عرصه‌های‌ مختلف‌ ارج‌ ننهاد. تأسف‌ من‌ این‌ است‌ كه‌ قادر نیستم‌ آن‌ طوری‌ كه‌ آرزو دارم‌ در خدمت‌ شما قرار داشته‌ باشم‌ كه‌ در شرایط‌ كنونی‌ بالاترین‌ افتخار است‌. بدبختانه‌ هیچ‌ ـبطور مطلق‌ هیچ‌ـ گروه‌ افغانی‌ دیگری‌ را در آلمان‌ یا اروپا سراغ‌ ندارم‌ كه‌ برضد جهادی‌ها و طالبان‌ و پرچمی‌ و خلقی‌ و همدستان‌ شان‌ موضع‌ داشته‌، بصورت‌ جدی‌ و پیگیر به‌ افشاگری‌ و مبارزه‌ علیه‌ خاینان‌ مذكور مشغول‌ بوده‌ و در افغانستان‌ كار و سازماندهی‌ كند. شما مایه‌ سرفرازی رمی‌ تمامی‌ مبارزان‌ و اكثریت‌ مردم‌ ما هستید و من‌ شكی‌ ندارم‌ كه‌ صدای‌ حمایت‌ و همبستگی‌ این‌ «اكثریت‌ خاموش‌» را با گوش‌ دل‌ و جان‌ تان‌ می‌شنوید و به‌ همین‌ دلیل‌ هم‌ هیچگاه‌ آفت‌ ناامیدی‌ در شما راه‌ نیافته‌ و نخواهد یافت‌.

با هجوم‌ وحشیانه‌ی‌ طالبان‌ به‌ مناطق‌ شمال‌ كابل‌ تعداد زیادی‌ از خانواده‌ها آواره‌ و مهاجر شده‌ خانه‌، باغ‌، زمین‌ و دیگر هست‌ و بود خود را از دست‌ دادند. اكثریت‌ آنان‌ از سرنوشت‌ گمشدگان‌ اعضای‌ فامیل‌ خود هنوز هم‌ اطلاعی‌ ندارند. از لابلای‌ صحبت‌ با تعدادی‌ از این‌ فامیل‌ها به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسیم‌ كه‌ بیشتر زنان‌ و دختران‌ ربوده‌ شده‌ باید در جنوب‌ و جنوب‌ غربی‌ كشور مانند متاع‌ اقتصادی‌ فروخته‌ شده‌؛ جبراً به‌ ازدواج‌ پیرمردانی‌ كه‌ چندین‌ زن‌ دارند، در آمده‌ و یا هم‌ در بازارهای‌ لاهور پاكستان‌ به‌ خاطر بهره‌برداری‌ جنسی‌ برده‌ شده‌ باشند.


«اسم‌ من‌ سنبل‌ است‌. پدرم‌ عبدالمجید نام‌ داشت‌ كه‌ چند سال‌ قبل‌ توسط‌ روس‌ها در موقع‌ چیدن‌ انگور در باغ‌ شهید شد. شوهرم‌ نعمت‌الله‌ نام‌ داشت‌ و در وزارت‌ آب‌ و برق‌ راننده‌ بود. سه‌ دختر و دو پسر داشتم‌. شوهرم‌ توسط‌ دزدهای‌ جهادی‌ به‌ نام‌ این‌ كه‌ با دولت‌ كار می‌كنی‌ و كافر هستی‌ ربوده‌ شده‌ و چند روز بعد جسدش‌ را در نزدیكی‌ بابه‌قشقار سرای‌خواجه‌ پیدا كردیم‌. پسرانم‌ از ترس‌ و به‌ زور با انوردنگر مجاهد شدند. قبل‌ از شهادت‌ شوهرم‌ با یك‌ توته‌ زمین‌، معاش‌ و كوپون‌ شوهرم‌ زندگی‌ غریبانه‌ ما را سر و سامان‌ داده‌ بودیم‌. دخترانم‌ را با خون‌ دل‌ كلان‌ كردم‌. یكی‌ را عروسی‌ كردم‌ و دو دختر دیگر با من‌ بودند. تا موقع‌ جنگ‌ طالبان‌ در قریه‌ خود بودیم‌.

در زمانی‌ كه‌ مسعود در منطقه‌ بود افراد انوردنگر به‌ دو گروپ‌ تقسیم‌ شدند كه‌ نصف‌ آن‌ طرفدار مسعود و نصف‌ دیگر با خود انوردنگر جانب‌ طالبان‌ را گرفتند.

 1. پاسخ ما به انتقادهای فرهاد
 2. جهادی‌ها و طالبان‌ هردو مسئول‌ فاجعه‌ جاری‌ اند
 3. داكتـر اكـرم‌ عثمان‌، اجنت‌ یا اجنتِ اجنت‌؟
 4. شعله‌ی‌ پیكارعادلانه‌ كردها خاموش‌ نخواهد شد!
 5. كشتار جمعی‌ای‌ كه‌ از نظر جهان‌ پنهان‌ ماند
 6. مدافعان‌ قلم‌ بدست‌ طالب‌ در تقابل‌ با مدارك‌
 7. ‌داكتـر اكـرم عثمان‌، اجنت‌ یا اجنتِ اجنت‌؟
 8. راكت‌ هایی‌ كه‌ بالای‌ سر ما صفیر كشیدند
 9. مدافعان‌ قلم‌ بدست‌ طالب‌ در تقابل‌ با مدارك‌
 10. كاش‌ از كوسوو بودم...
 11. «ادبیات‌ كودكان‌» و كودكان‌ ادبی
 12. اسرائیل‌ در ازای‌ میدان‌ هوایی‌ بگرام‌ از مسعود پشتیبانی‌ می‌كند
 13. داكتر اكـرم‌ عثمان‌، اجنت‌ يا اجنتِ اجنت‌؟
 14. سی‌آی‌ای‌ به‌ افغانستان‌ فراوان‌ اسلحه‌ می‌فرستد
 15. واصف ‌باختری‌ شاعری‌ معلق‌ بین‌ جنایتكاران‌ پوشالی‌ و اخوانی‌ به‌ روایت‌ منتقدی‌ خادی‌ـ جهادی
 16. واصف ‌باختری‌ شاعری‌ معلق‌ بین‌ جنایتكاران‌ پوشالی‌ و اخوانی‌ به‌ روایت‌ منتقدی‌ خادی‌ـ جهادی
 17. یونوكال‌ و طالبان‌، زن‌ و شوهر جنگ‌ كنند و خیله‌ ها باور!
 18. اگر ورزشكاران‌ ما به‌ اعتراض‌ برخیزند
 19. !جنگ‌طلبی ‌خاینان جهادی و طالبی ‌را با مبارزه در راه سرنگونی ‌آنان پاسخ گوییم
 20. «دیپلمات‌»های‌ جهادی‌ به‌ اصل‌ خود باز می‌گردند
آخرین مطالب