لنگستن‌ هیوز Langston Hughes
لنگستن ‌هیوز

لنگستن‌ هیوز Langston Hughes نامی‌ترین‌شاعر سیاهپوست امریكایی است با اعتباری جهانی‌، به سال ۱۹۰۲ در جاپلین (ایالت میسوری‌) به دنیا آمد و به سال ۱۹۶۷ در هالم (محله سیاهپوستان نیویارك‌) به خاطره پیوست‌.

زمینه اصلی آثار هیوز دانستگی نژادی است و اشعار و نوشته هایش بیش‌تر ازهالم‌، مناطق جنوب‌، تبعیضات نژادی‌، احساس غربت و در همان حال از غرور و نخوت سیاهان سخن می‌گوید، اما اصیل ترین كوشش وی از میان بردن تعمیم های نادرست و برداشت های قالبی مربوط به سیاهان بود كه نخست از سفیدپوستان نشات می‌گرفت و آنگاه بر زبان سیاه پوستان جاری می‌شد.

دستمایه تمامی آثارش‌، تجزیه و تحلیل و بیان و تشریح حالات و جنبه های گوناگون زندگی سیاهان است و در پروردن این ‌دستمایه ازپیش پاافتاده‌ترین نیش و كنایه های توده تا تغزل ناب را به كار گرفته‌. یك جا:

فرزند تو ام من‌، ای سفید پوست‌!

و در شعری دیگر:

گریه جانم را نمی‌شنوی
چرا كه دهانم به خنده گشوده است‌.

لنگستن هیوز سراسر زندگی پربارش را وقف خدمت به سیاهان و بیان زیر و بم زندگی آنان كرد، پیوسته به تربیت و شناساندن شاعران و نویسندگان جامعه سیاهپوستان كوشید، در شمار برجسته‌ترین و صاحب‌نفوذترین رهبران فرهنگ سیاهان در امریكا به شمار آمد، در رنسانس هارلم نقش اساسی را ایفا كرد و به حق ملك‌الشعرای هارلم خوانده شد هرچند بسیارند كسانی كه او را ملك‌الشعرای سیاهان می‌شناسند.اشاره به زندگی و شعر هیوز از مجموعه شعر "سیاه همچون اعماق افریقای خودم" اثر احمد شاملو برگرفته شده است.

آخرین مطالب