به‌ تاریخ‌ ۱٨ اسد ۱٣٨۲ برخی‌ از سازمان‌های‌ غیر دولتی‌ زنانه‌ طی‌ گردهمایی‌ای‌ در كابل‌ قطعنامه‌ای‌ به‌ تصویب‌ رسانیدند كه‌ منجمله‌ در آن‌ گفته‌ می‌شود:

«ما زنان‌ این‌ گردهمایی‌، به‌ نمایندگی‌ از تمام‌ زنان‌ افغان‌ مراتب‌ آنی‌ را به‌ منظور تأمین‌ صلح‌ و امنیت‌ سرتاسری‌ در میهن‌ عزیز ما و پیوسته‌ به‌ آن‌ تحقق‌ اجرای‌ درست‌ و كامل‌ بازسازی‌ همه‌ جانبه‌ عرصه‌های‌ مختلف‌ زندگی‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ همه‌ مردم‌ وطن‌ پیشنهاد می‌نماییم:

ـ به‌ منظور ایجاد صلح‌ و تأمین‌ امنیت‌ سرتاسری‌ موجودیت‌ و گسترش‌ نیروهای‌ نظامی‌ (ایساف‌) و یا نیروهای‌ (ناتو) وغیره‌ در كابل‌ و سرتاسر افغانستان.

ـ خلع‌ سلاح‌ و بركناری‌ هرچه‌ زودتر جنگ‌ افروزان‌ معتاد به‌ جنگ‌ و آدم‌ كشی‌ از قدرت.

ـ تشكیل‌ هرچه‌ زودتر اردوی‌ ملی‌ و پلیس‌ آموزش‌ یافته‌ و توظیف‌ و گسترش‌ آنان‌ در سرتاسر افغانستان.

ـ بازسازی‌ و انكشاف‌ در عرصه‌های‌ مختلف‌ زندگی‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ بطور خاص‌ در قرا و قصبات‌ كشور و پیوست‌ آن‌ بوجود آوردن‌ زمینه‌ تعلیم‌ و تحصیل‌ و انكشاف‌ توانایی‌های‌ زن‌ و مرد.»

آخرین مطالب