هرجاییكه جنگ‌ باشد، مزدوران‌ «جهادی‌» نیز در آن‌ جا اند

آیا واقعاً افغانان‌ در بوسنیا، آذرباییجان‌، تاجیكستان‌ و چیچن‌ می‌جنگند؟ بعد از آنكه‌ رهبران‌ دولت‌ روسیه‌ افغانان‌ را متهم‌ به‌ همكاری‌ با شورشهای‌ مسلمانان‌ چیچن‌ و شركت‌ در جنگ‌ علیه‌ نیروهای‌ روس‌ نمود، این‌ سوال‌ بار دیگر مطرح‌ گردیده‌ است‌.

انجنیر یونس‌ نماینده‌ دوستم‌، رهبر سابق‌ ملیشای‌ شمال‌، مدعی‌ است‌ كه‌ چند روز قبل‌ ربانی‌ و نفر راستش‌ احمدشاه‌مسعود تعدادی‌ افغانان‌ را به‌ گروزنی‌ پایتخت‌ چیچن‌ فرستادند تا علیه‌ نیروهای‌ روس‌ و همچنان‌ علیه‌ آن‌ چیچن‌هایی‌ كه‌ مخالف‌ دولت‌ رئیس‌ جمهور دادایف‌ اند، بجنگند.

نشانه‌ های‌ زیادی‌ حاكی‌ از آن‌ است‌ كه‌ افغانان‌ در آذرباییجان‌ و كشمیر جنگیده‌ اند.

چندی‌ قبل‌ حزب‌ اسلامی‌ گلبدین‌ مجاهدینش‌ را از جلال‌آباد به‌ باكو فرستاد تا در كنار آذری‌ ها علیه‌ نیرو های‌ ارمنی‌ بجنگند. حضور افغانان‌ در خط‌ مقدم‌ جنگ‌ بوسنیا نیز گزارش‌ گردیده‌ است‌. دولت‌ هند هم‌ مدعی‌ است‌ كه‌ خارجیان‌ بشمول‌ افغانان‌ و اعراب‌ همراه‌ با كشمیری‌ ها علیه‌ نیروهای‌ هند در جمو و كشمیر می‌جنگند.

افغانان‌، كه‌ بنظر می‌رسد بیشتر افراطی‌ آموزش‌ دیده‌ اند، در كنار بنیادگرایان‌ اسلامی‌ الجزایر، علیه‌ دولت‌ های‌ طرفدار غرب‌ این‌ كشور ها می‌جنگند. یكی‌ از رهبران‌ افغان‌ كه‌ نخواست‌ اسمش‌ فاش‌ گردد، گفت‌: «احتمالاً ما از بیشترین‌ تعداد افراد جنگ‌دیده‌ در جهان‌ برخورداریم‌. مردان‌ جوان‌ بیكار ما كه‌ هیچ‌ نوع‌ امیدی‌ به‌ آینده‌ در افغانستان‌ جنگ‌زده‌ ندارند، آماده‌ اند تا جهاد دیگری‌ را حتی‌ در دورترین‌ سرزمین‌ های‌ اسلامی‌ پیش‌ برند.»

«نیوز»، ١۷ دسامبر ١۹۹۴

آخرین مطالب