انتقاد دیده‌بان‌ حقوق‌ بشر از جریان‌ رأی‌گیری‌ لویه‌ جرگه‌

كابل‌: «دیده‌بان‌ حقوق‌ بشر» به‌ روز جمعه‌ گزارش‌ داد كه‌ تهدید و رشوت‌ در بدل‌ رأی‌، سلطه‌ بد یمنش‌ را بر فراز مهمترین‌ جرگه‌ افغانستان‌ كه‌ ترتیب‌ قانون‌ اساسی‌ جدید و انتخابات‌ سال‌ آینده‌ را هدفش‌ قرار داده‌ است‌، گسترده‌ است‌.

این‌ گروپ‌ مستقر در نیویارك‌ اضافه‌ كرد كه‌ ۵۰۰ عضو لویه‌ جرگه‌ كه‌ یكشنبه‌ آینده‌ در كابل‌ جمع‌ می‌شوند، در برگیرنده‌ وكلای‌ جنگ‌سالار است‌ تا نمایندگان‌ اصیل‌ گروه‌های‌ قومی‌ مختلف‌.

پژوهشگر بخش‌ افغانستان‌ دیده‌بان‌ حقوق‌ بشر، جان‌سفتن‌ اضافه‌ كرد كه‌ امریكا با رهبران‌ احزاب‌ مختلف‌ مذاكراتی‌ داشته‌ تا انتخاب‌ سیستم‌ ریاستی‌ را كه‌ رئیس‌جمهور حامدكرزی‌ هم‌ خواهانش‌ است‌، تضمین‌ كرده‌ باشد. آقای‌ سفتن‌ در گزارشش‌ به‌ رویترز گفته‌ است‌ كه‌ مثال‌های‌ بس‌ فاحش‌ فریب‌ و تهدید در هرات‌ كه‌ تحت‌ كنترول‌ اسماعیل‌خان‌ است‌، در كابل‌ و جلال‌آباد مشاهده‌ شده‌ است‌.

«نمایندگان‌ گفتند كه‌ مورد تهدید، تهدید به‌ زور تفنگ‌ و حتی‌ رشوت‌دهی‌ قرار گرفته‌اند، تا نامزدی‌ شان‌ را كنسل‌ كنند.» او گفت‌.

«رسوایی‌ مسئله‌ وقوع‌ آن‌ در كابل‌ است‌. زیرا اگر نتوانیم‌ جلو این‌ نوع‌ برخوردها را در كابل‌ زیر كنترول‌ نیروهای‌ حافظ‌ صلح‌ بین‌المللی‌ بگیریم‌، به‌ ولایات‌ دیگر كه‌ نمی‌توان‌ امید بست‌.»

آقای‌ سفتن‌ اظهار داشت‌ كه‌ افراد مهمی‌ چون‌ اسماعیل‌خان‌ و رسول‌سیاف‌ در كابل‌ بقدر كافی‌ كار كرده‌اند، تا افراد مورد نظر شان‌ در جرگه‌ راه‌ یابند و رأی‌های‌ شان‌ شكل‌ جمعی‌ را بگیرد. او گفت‌ كه‌ اینطور به‌ نظر میاید كه‌ امریكا هم‌ به‌ شكلی‌ شامل‌ این‌ ساخت‌ و پاخت‌ است‌ و كوشش‌ دارد حمایه‌ این‌ جنگ‌سالاران‌ را برای‌ مسوده‌ قانون‌ اساسی‌ای‌ از پیش‌ ترتیب‌ داده‌ شده‌، تضمین‌ كند.

«این‌ تراژیدی‌ گروه‌بازی‌ را تشدید خواهد كرد. هیچكس‌ انتظار نتایج‌ عالی‌ را ندارد، ولی‌ عده‌ معدودی‌ نمایندگان‌ به‌ طور مشروع‌ انتخاب‌ خواهند شد.»

سفتن‌ گفت‌ كه‌ نیاز مبرمی‌ برای‌ فعالیت‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ قبل‌ از انتخابات‌ سال‌ آینده‌ وجود دارد تا دفاع‌ از ارزش‌های‌ دموكراتیك‌ انجام‌ گیرد.

«نیوز»، ۱۳ دسمبر ۲۰۰۳

آخرین مطالب