رژیم‌ ایران‌ تماشاگران‌ فوتبال‌ را هم‌ «اسلامی‌» میسازد

در ۲۰ جون‌ ۱۹۹۴ خبرگزاری‌ها گزارش‌ دادند كه‌ بینندگان‌ تلویزیون‌ ایران‌ از مشاهده‌ی‌ ناگهانی‌ تماشاچیان‌ ملبس‌ به‌ لباس‌های‌ ضخیم‌ زمستانی‌ هنگام‌ اولین‌ مسابقه‌ جام‌ جهانی‌ فوتبال‌ در هوای‌ گرم‌ و سوزان‌ شیكاگو بشدت‌ بهت‌ زده‌ گردیدند.

بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ ۱۹۷۹ ایرانیان‌ برای‌ اولین‌ بار می‌توانستند مسابقه‌های‌ جام‌ جهانی‌ فوتبال‌ را بطور زنده‌ ببینند، اما «صحنه‌های‌ غیراسلامی‌» تماشاچیان‌ با فلم‌های‌ مسابقات‌ زمستانی‌ جابجا گردیده‌ بود كه‌ تماشاچیان‌ را با دستكش‌، بالاپوش‌ و كلاه‌ نشان‌ میداد. هدف‌ از این‌ حقه‌ی‌ رسوا و عجیب‌ مقامات‌ جمهوری‌ اسلامی‌ عبارت‌ بود از جلوگیری‌ از ظاهر شدن‌ تماشاگران‌ زن‌ كه‌ بانیكر و پیراهنهای‌ بی‌قول‌ در استدیوم‌ گرد آمده‌ بودند تا مبادا چشم‌ مردان‌ ایران‌ به‌ آنان‌ افتاده‌ و از راه‌ بدر شوند!

این‌ عمل‌ «اسلامی‌ كردن‌» جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ چنان‌ مضحك‌ و جالب‌ بوده‌ كه‌ حتی‌ یكی‌ از روزنامه‌های‌ پاكستانی‌ (نیشن‌) هم‌ با این‌ عنوان‌ طنزآمیز خبرش‌ را آورده‌ بود: «درست‌ كردن‌ تماشاگران‌ محترم‌ فوتبال‌ برای‌ تلویزیون‌ ایران‌».

آخرین مطالب