و حالا بهره‌برداری‌ از اعضای‌ بدن‌ مهاجران‌

یك‌ سازمان‌ حقوق‌ بشر امریكایی‌ ادعا نموده‌ است‌ كه‌ گرفتن‌ اعضای‌ بدن‌ انسان‌ ـ اكثراً گرده‌ها ـ از اطفال‌ مهاجر در كمپ‌ های‌ مهاجرین‌ افغانی‌ در پشاور شیوع‌ یافته‌ است‌. علاوتاً این‌ سازمان‌ می‌گوید كه‌ كودكان‌ افغان‌ به‌ سن‌ هشت‌ یا نه‌ ساله‌ هدف‌ تجاوز جنسی‌ قرار می‌گیرند، لت‌ و كوب‌ می‌شوند و بزور به‌ كار برده‌ می‌شوند. گزارش‌ سازمان‌ متذكره‌ همچنان‌ علاوه‌ می‌كند كه‌ دختران‌ بالاتر از ده‌ سال‌ در مقابل‌ جهیز های‌ سنگین‌ به‌ عقد نكاح‌ درمی‌آیند.

گزارش‌ فوق‌ ابراز می‌دارد كه‌ نه‌ تنها پولیس‌ منطقه‌ بلكه‌ افسران‌ كمشنری‌ مهاجران‌ افغان‌ نیز در این‌ اعمال‌ اجباری‌ و جنایتكارانه‌ دخیل‌ اند.

«دان‌»، ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸

آخرین مطالب