رژیم‌ ایران‌ یا طالبان‌؟

جلال‌الدین‌ حقانی‌ اول‌ می‌نالد: «رهبران‌ ایران‌ چیزهای‌ بسیار زشتی‌ در باره‌ ما می‌گویند. آنان‌ ما را بیسواد می‌گویند. آنان‌ ما را جنایتكار می‌نامند. می‌گویند كه‌ ما كودن‌ و دیوانه‌ هستیم‌.» و پس‌لگد خودش‌ به‌ برادران‌ ایرانی‌اش‌: «اما اسلام‌ برای‌ ایران‌ یك‌ وسیله‌ نیرنگ‌ و فریب‌ است‌. آنان‌ كه‌ فتوای‌ آیت‌اله‌ خمینی‌ علیه‌ سلمان‌رشدی‌ را از یاد می‌برند، هركاری‌ می‌توانند.»

(«ویكندپست‌»، ۱ نوامبر ۱۹۹۸)

كمال‌ خرازی‌ وزیرخارجه‌ ایران‌ در ۱۴ اگست‌ ۱۹۹۸: «درك‌ طالبان‌ از اسلام‌ "اشتباه‌آمیز" است‌»!

حسن‌ روحانی‌ رئیس‌ مجلس‌ و دبیر شورای‌ امنیت‌ ملی‌ ایران‌: «امریكا از طریق‌ طالبان‌ می‌خواهد اسلام‌ را بدنام‌ سازد. این‌ گروه‌ (طالبان‌) كه‌ هیچ‌ دركی‌ از اسلام‌ ندارند، مؤظف‌ اند اسلام‌ را بی‌اعتبار سازند.»

(«مسلم‌»، ۱۷ اگست‌ ۱۹۹۸)

به‌ یقین‌ چنین‌ است‌. با هزاران‌ هزار اعدام‌، با دهها هزار زندانی‌، با تجاوز به‌ دختران‌ باكره‌ قبل‌ از تیرباران‌ كردن‌ شان‌، با ربودن‌ و كشتن‌ روشنفكران‌ دگراندیش‌، با تبعیض‌ شدید ملی‌ و مذهبی‌، با اعمال‌ فشار و تهدید و ستم‌ بر مهاجران‌ افغانی‌، با... رژیم‌ ایران‌ درك‌ بسیار بالایی‌ از اسلام‌ به‌ نمایش‌ گذارده‌ است‌ كه‌ شاید هنوز جنایت‌پیشگان‌ جهادی‌ و طالبی‌ فرصت‌ نیل‌ به‌ چنان‌ دركی‌ را از اسلام‌ نیافته‌ اند تا آن‌ را «بی‌اعتبار» و «بدنام‌» نسازند.

آخرین مطالب