رابطه‌ جنایتكاران‌ جهادی‌ با اسرائیل

ما همیشه‌ گفته‌ایم‌ كه‌ وقتی‌ برای‌ بنیادگرایان‌ پای‌ منافع‌ نظامی‌ و اقتصادی‌ شان‌ پیش‌ بیاید از زدوبند با هیچ‌ دولت‌ و دستگاه‌ جاسوسی‌ روگردان‌ نخواهند بود. اگر كسانی‌ می‌پنداشتند كه‌ شاید این‌ خاینان‌ به‌ یگانه‌ دولتی‌ كه‌ متوسل‌ نشوند، اسرائیل‌ خواهد بود، اشتباه‌ می‌كردند. اسرائیل‌ هر مخالفت‌ با صهیونیزم‌ و فاشیزم‌ را ضد یهودیت‌ می‌نامد و خاینان‌ جهادی‌ نیز هر مخالفت‌ با تروریزم‌ و بیشرافتیهای‌ شان‌ را ضد اسلام‌ عزیز و شریعت ‌محمدی‌! راستی‌ چرا این‌ دو طرف‌ تاكنون‌ از هم‌ دور مانده‌ بودند؟

در ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۷ روزنامه‌های‌ پاكستان‌ خبر زیر را در صفحات‌ اول‌ خود آوردند:

«براساس‌ نوشته‌ روزنامه‌ اسرائیلی‌ Ua-Aretz منتشره‌ تل‌اویو، سفارت‌ افغانستان‌ در مسكو كه‌ هنوز در دست‌ افراد وفادار به‌ "ائتلاف‌ شمال‌ افغانستان‌" است‌، اخیراً طی‌ دعوتنامه‌ای‌ از سفارت‌ اسرائیل‌ خواهش‌ كرده‌ بود تا نماینده‌اش‌ را جهت‌ ابراز تسلیت‌ رسمی‌ به‌ مناسبت‌ مرگ‌ غفورزی‌ صدراعظم‌ "ائتلاف‌" به‌ افغانستان‌ بفرستد.

روزنامه‌ علاوه‌ می‌كند كه‌ دعوت‌ از اسرائیل‌ انكشاف‌ مهمی‌ به‌ شمار رفته‌ و مبین‌ آرزوی‌ شدید "ائتلاف‌" برای‌ برقراری‌ رابطه‌ دیپلماتیك‌ با اسرائیل‌ می‌باشد.

به‌ دنبال‌ آن‌ دولت‌ اسرائیل‌ به‌ سفارتش‌ در مسكو هدایت‌ داد تا دعوت‌ را بپذیرد. حال‌ باید منتظر بود و دید كه‌ طالبان‌ چگونه‌ در تماسگیری‌ با اسرائیل‌ از برادران‌ جهادی‌ پیشی‌ خواهند جست‌. البته‌ مشروط‌ برآنكه‌ یاسرعرفات‌ پیشدستی‌ نكند و چنانكه‌ معرف‌ گلبدین‌ درین‌ و آن‌ مجمع‌ عربها بود، اكنون‌ به‌ تأیید و تكریم‌ طالبان‌ همت‌ نگمارد.

آخرین مطالب