تمام‌ «عبدالحمید محتاط‌»ها باید دوانده‌ شوند

بر اساس‌ گزارش‌ خبرگزاری‌ فرانسه‌ در ۲۵ جون‌ ۹۴، عبدالحمید محتاط‌ كه‌ در دولت‌ پوشالی‌ «معاون‌ رئیس‌ جمهور» بود و بعد از سقوط‌ آن‌ به‌ استرالیا گریخته‌ بود، پس‌ از اعتراضات‌ شدید تعداد كثیری‌ از پناهندگان‌ افغانی‌ در آن‌ كشور مجبور شد همراه‌ با خانواده‌اش‌ به‌ دهلی‌ جدید فرار كند.

هر چند بنیادگرایان‌ روی‌ سگان‌ مسكو را در میهنفروشی‌ و جنایتكاری‌ سفید كرده‌اند، با اینهم‌ وظیفه‌ كلیه‌ مهاجران‌ وطنپرست‌ و مبارز ماست‌ كه‌ نوكران‌ اصلی‌ «ادبی‌»، «فرهنگی‌» یا سیاسی‌ دولتهای‌ پرچمی‌ و خلقی‌ را به‌ هر لباسی‌ كه‌ درآیند در هر نقطه‌ای‌ از دنیا آرام‌ نگذاشته‌، آنان‌ را بمثابه‌ خاینان‌ و جلادان‌ مورد تعقیب‌ قرار داده‌ و تا سرحد مرگ‌ به‌ ستوه‌ درآورند. این‌ حداقل‌ كاریست‌ كه‌ تا زمان‌ ایجاد دولتی‌ مردمی‌ و دموكراسی‌خواه‌ در میهن‌ پامال‌ شده‌ی‌ ما (كه‌ آنگاه‌ استرداد همه‌ی‌ آنان‌ از كشورهای‌ معین‌ طلب‌ خواهد شد) میباید انجام‌ گیرد. همچنین‌ این‌ تمرینی‌ است‌ برای‌ فردا. فردایی‌ كه‌ خاینان‌ بنیادگرا با پا گرفتن‌ آتش‌ خشم‌ توده‌ها به‌ كشورهای‌ دیگر میگریزند تا خود را از چنگ‌ گیوتین‌ مردم‌ ما نجات‌ دهند. آن‌ مهاجران‌ شرافتمند ما كه‌ زندگی‌ بدون‌ مبارزه‌ با بنیادگرایان‌ را ننگ‌ میشمارند، اگر امروز محتاط‌ها را دوانده‌ بتوانند، فردا با جمعبندی‌ فعالیت‌های‌ شان‌ یقیناً قادر خواهند بود از دم‌ گلبدین‌ها، ربانی‌ها و... بگیرند ولو درهر سوراخی‌ لانه‌ گزینند.

آخرین مطالب