ملا ومولوی‌تجاوزكاران‌ اصلی‌ جنسی‌ به‌ كودكان

یك‌ ان‌جی‌او (NGO) پاكستانی‌ بنام‌ «ساحل‌» كه‌ در زمینه‌ سؤاستفاده‌ جنسی‌ از كودكان‌ كار می‌كند، در سال‌ ۱۹۹۷ بررسی‌ای‌ در اسلام‌آباد در ارتباط‌ با مسئله‌ انجام‌ داد كه‌ براساس‌ دریافت‌ پاسخ‌ از ۱۵۷ خانواده‌ تنظیم‌ شده‌ بود. یكی‌ از سوال‌ها این‌ بود كه‌ بنظر آنان‌ چه‌ كسی‌ بیشتر ممكن‌ است‌ مرتكب‌ تجاوز جنسی‌ به‌ كودكان‌ شود. كه‌ در جواب‌ اكثریت‌ شكننده‌ یعنی‌ ۷.۷۷ در صد گفته‌ بودند كه‌ یك‌ احتمال‌ چنین‌ جنایتی‌ از سوی‌ یك‌ مولوی‌ بیشتر از دیگران‌ است‌.

«ویكندپست‌»، ۲۸ فبروری‌ ۱۹۹۹

وای‌ اگر روزی‌ در كشور آلوده‌ شده‌ی‌ ما به‌ دست‌ جنایتكاران‌ بنیادگرا یكچنین‌ بررسی‌ای‌ به‌ عمل‌ بیاید، كی‌ شك‌ خواهد داشت‌ كه‌ پاسخ‌ ۹۰ در صد مردم‌ این‌ خواهد بود كه‌ احتمال‌ تجاوز به‌ كودكان‌ از سوی‌ ملا و مولوی‌ بیشتر از دیگران‌ است‌؟

آخرین مطالب