قذافی‌ هم‌ به‌ روی‌ طالبان‌ تف‌ می‌اندازد

معمرقذافی‌ رهبر لیبیا طی‌ سخنرانی‌ای‌ به‌ مناسبت‌ اعلام‌ حقوق‌ و وظایف‌ زنان‌ در لیبیا گفته‌ است‌:

«هر نظام‌ سیاسی‌ كه‌ بر پایه‌ دین‌ استوار باشد یا بخواهد موجودیتش‌ را با توسل‌ به‌ دین‌ توجیه‌ كند، از خطرناكترین‌ نظام‌ها برای‌ آزادی‌ زنان‌ بشمار می‌رود.»

او گروه‌های‌ بنیادگرا را متهم‌ به‌ ورشكستگی‌ و تلاش‌ برای‌ كنترول‌ توده‌هاكرده‌گفت‌ كه‌آنان‌(بنیادگرایان‌)به‌این‌ جهت‌ دین‌ را مورد استفاده‌ قرار می‌دهند كه‌ دین‌ نمی‌تواند طرف‌ بحث‌ و مخالفت‌ واقع‌ شود.

«این‌ بدترین‌ نوع‌ بهره‌جویی‌ از دین‌ است‌. نظام‌های‌ مبتنی‌ بر دین‌ خطرناكترین‌ نظام‌ها و از دیدگاه‌ اقتصادی‌، سیاسی‌ و علمی‌، از ملحدترین‌، ریاكارترین‌ و ورشكسته‌ترین‌ نظام‌ها می‌باشند.»

او از «پیروزی‌ مؤقتی‌» جنبش‌ طالبان‌ در افغانستان‌ سخن‌ گفت‌: «نخستین‌ قربانیان‌ این‌ جنبش‌ بر پایه‌ دین‌، زنان‌ اند» و افزود كه‌ در افغانستان‌ زنان‌ دستگیر شده‌، اعدام‌ می‌شوند و از تعلیم‌ و تربیه‌ و كار به‌ این‌ بهانه‌ كه‌ این‌ها منافی‌ دین‌ و اخلاق‌ می‌باشند، محروم‌ می‌شوند.

«هر فرد بی‌كفایت‌ كه‌ فاقد ایدئولوژی‌ اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌ و تعلیم‌ و تربیتی‌ برای‌ ارائه‌ به‌ جامعه‌ باشد، به‌ دین‌ توسل‌ می‌جوید تا ناتوانی‌ خود را بپوشاند.

ما باید آگاه‌ بوده‌ و بر ضد این‌ جنبش‌ها به‌ مخالفت‌ برخیزیم‌ تا آن‌ها را از گرفتن‌ زمام‌ جامعه‌ باز داریم‌ در غیر آن‌ آزادی‌ از بین‌ خواهد رفت‌.»

«فرنتیرپست‌»، ۱۸ مارچ‌ ۱۹۹۷

آخرین مطالب