روسیه‌ به‌ احمدشاه‌ مسعود ۳ هلیكوپتر داد

فدراسیون‌ روسیه‌ به‌ قصد جلوگیری‌ از پیشرفت‌های‌ طالبان‌ مقابل‌ ائتلاف‌ شمال‌ كه‌ در حال‌ عقب‌نشینی‌ بودند، بعد از میتینگی‌ كه‌ ده‌ روز قبل‌ در تاشكند صورت‌ گرفت‌، ۳ هلیكوپتر باربری‌ M-۳۵ روسی‌ به‌ احمدشاه‌مسعود داد. قرار گزارش‌ شركت‌ كنندگان‌ جلسه‌ شامل‌ رئیس‌ جمهوری‌ ازبكستان‌ اسلام‌ كریموف‌، معاون‌ صدراعظم‌ فدراسیون‌ روسیه‌ و لوی‌درستیز روسیه‌ بود. این‌ جلسه‌ی‌ مهم‌ در پی‌ جلسه‌ای‌ دیگر در میدان‌ هوایی‌ كولاب‌ در تاجیكستان‌ صورت‌ گرفت‌. در جلسه‌ مذكور در كنار مقامات‌ روسی‌ نمایندگان‌ جمهوری‌ های‌ آسیای‌ میانه‌، داكترعبدالرحمن‌ دستیار مسعود و محمدیونس‌ قانونی‌ وزیرداخله‌ دولت‌ ربانی‌ نیز شركت‌ داشتند.

«فرنتیرپست‌»، ۱۷ اگست‌ ۱۹۹۸

آخرین مطالب