...و حالا سگهای‌ دیوانه‌

دسته‌ای‌ از سگهای‌ دیوانه‌ای‌ كه‌ از خرابه‌های‌ شهر قدیمی‌ كابل‌ برآمده‌ بودند، تعداد زیادی‌ از مردم‌ فقیر كابل‌ و بخصوص‌ اطفال‌ را گزیده‌اند.

براساس‌ گفته‌ی‌ داكترالله‌نواز به‌ خبرگزاری‌ آسوسیتید ۲۴نفر، عمدتاً كودكان‌ بعد از این‌ كه‌ آنان‌ را سگ‌دیوانه‌ گزیده‌ بود، به‌ شفاخانه‌ آورده‌ شدند.

در نزدیكی‌ ولایت‌ غزنی‌، جایی‌ كه‌ امكانی‌ برای‌ تداوی‌ وجود ندارد، در ماه‌ گذشته‌ ۹۰ نفر بعلت‌ گزیده‌ شدن‌ توسط‌ سگهای‌ دیوانه‌ جان‌ خود را از دست‌ داده‌ اند. داكتر غلام‌سخی‌ اظهارداشت‌: «مردمان‌ پولدار می‌توانند جهت‌ تداوی‌ به‌ پاكستان‌ بروند ولی‌ مردمان‌ نادار چاره‌ای‌ ندارند جز به‌ انتظار مرگ‌ ماندن‌...»

مقامات‌ وزارت‌ صحت‌ عامه‌ كابل‌ این‌ مسئله‌ را عاجل‌ پنداشته‌ اند، آنان‌ رقمی‌ از قربانیان‌ در دست‌ نداشتند ولی‌ گفتند كه‌ تعداد زیادی‌ از زخمی‌ها مرده‌ اند.

در افغانستان‌ جایی‌ كه‌ معاش‌ متوسط‌ مردم‌ ۱۰ دالر است‌، واكسین‌ جلوگیری‌ از مرض‌ سگ‌ دیوانه‌ ۱۸دالر قیمت‌ دارد.

«نیوز»، ۳ جون‌ ۱۹
آخرین مطالب