طالبان‌ و فلم‌ و موسیقی‌ و فساد

رادیو شریعت‌ روز چهارشنبه‌ اعلام‌ نمود كه‌ در سخت‌گیری‌ تازه‌ای‌ توسط‌ پلیس‌ مذهبی‌ به‌ اهالی‌ افغانستان‌ جنگ‌زده‌ دستور صادر شده‌ تا تلویزیون‌ ها، ویدیوها، و آنتن‌های‌ بشقابی‌ شان‌ را دور بیاندازند.

‌ در اعلامیه‌ ملیشه‌ها گفته‌ می‌شود كه‌ «فیلم‌ و موسیقی‌ فساد اخلاقی‌ بارمی‌آورد.» رادیو شریعت‌ یادآور شد كه‌ مردم‌ فقط‌ دو هفته‌ وقت‌ دارند تا دستور را اجرا نموده‌ و اشیای‌ غیراسلامی‌ را از خود دور سازند.

«خبرگزاری‌ فرانسه‌»، ۸ جولای‌ ۱۹۹۸

آخرین مطالب