مافیای‌ اكراین‌ طالبان‌ را مسلح‌ میسازد‌

(خبرگزاری‌ فرانسه‌): سفیر افغانستان‌ در مسكو، عبدالوهاب‌ آصفی‌ اظهار داشت‌ كه‌ مافیای‌ اكراین‌ بكمك‌ پول‌ عربستان‌ سعودی‌، برای‌ ملیشای‌ بنیادگرای‌ طالبان‌ در افغانستان‌، از طریق‌ پاكستان‌ اسلحه‌ فراهم‌ می‌كند.

او اضافه‌ نمود: «نظامیان‌ پاكستان‌ اسلحه‌ای‌ را كه‌ توسط‌ سرمایه‌ گروپهای‌ مافیای‌ اكراین‌ خریده‌ شده‌، به‌ طالبان‌ تحویل‌ دادند. خریداری‌ اشیای‌ تهیه‌ شده‌ توسط‌ منابع‌ پولی‌ عربستان‌ تأمین‌ شده‌ است‌.

سفارت‌ از قول‌ منابع‌ استخباراتی‌ افغان‌ گفت‌ كه‌ اشیای‌ تهیه‌ شده‌ شامل‌ طیاره‌های‌ AN -۳۲ ، تانكهای‌ T-۶۲ و كلاشنكوف‌های‌ اتوماتیك‌ كه‌ تماماً ساخت‌ روسی‌ بودند، می‌باشد.

(«فرنتیر پست»، ۱۸ اگست ۱۹۹۸)

آخرین مطالب