طالبان و ورزش

«الله اكبر» به جای كف زدن!كابل (خبرگزاری فرانسه‌) ـ رادیوی دولتی روز یكشنبه گزارش داد كه ملیشاهای طالب برای برحذر داشتن ورزشكارها و تماشاچیان از اعمال «غیر اسلامی‌» محدودیتهای ورزشی وضع كرده‌اند.

«تماشاچیان برای تشویق وزرشكارها بجای كف زدن باید الله اكبر بگویند.»

بیانیه همچنان اضافه می‌كرد كه ورزش یعنی «تشویق برادری اسلامی‌» نه خلق كردن خصومت‌. اسلام نباید در جریان هیجانات و خوشی‌های سپورت فراموش شود.

«ورزش باید به مجرد فرا رسیدن وقت نماز متوقف شود. و ورزشكارها و تماشاچیان هر دو نماز بخوانند.» رادیو اضافه كرد: محدودیت‌های مذكور كه توسط كمیته المپیك مفلس افغانستان وضع شده ‌اند، باید بالای همه فوتبالرها، والیبالرها، كشتی‌گیران و كاراته‌بازان در حال رشد تحمیل گردد.

كمیته مذكور برنامه‌های منظمی در استدیوم ملی ویران كابل برگزار می‌كند و بارها خواستار كمك‌های بین‌المللی جمعیت كشاندن ورزشكارهای در محاصره به دنیای سپورتی شده است‌.

كمیته المپیك افغانستان‌، برای فرستادن یك بوكسر و معلمش به المپیك اتلانتا ۱۹۹۶ پول جمع كرد. بوكسر مذكور به موقع نرسید هر دو به كانادا فرار كردند و در آنجا بحیث پناهنده سیاسی مقیم شدند.

در دو سوم افغانستان جنگ‌زده كه تحت كنترل طالبان قرار دارد، قوانین اسلامی به شدت پیاده می‌شوند كه در برگیرنده منع زنان از كار و تحصیل و ریش گزاردن اجباری مردان است‌.

آخرین مطالب