داماد ۶۰ ساله‌ و عروس‌ ۱۳ ساله‌

ارسالی‌ یكی‌ از همكاران‌ ما از كانادا

زمانی‌ كه‌ طیاره‌ هندی‌ از حیدرآباد عازم‌ دهلی‌ بود یكی‌ از كاركنان‌ آن‌ متوجه‌ میشود كه‌ دختر ۱۳ ساله‌ای‌ حالت‌ غیرعادی‌ دارد. دخترك‌ (امینه‌) در حالیكه‌ میگیریست‌ اظهار داشت‌ كه‌ نمیخواهد با پیرمردی‌ كه‌ پهلویش‌ نشسته‌ جایی‌ برود. این‌ مرد ۶۰ ساله‌ یحی‌الساجش‌ نام‌ داشت‌ كه‌ اهل‌ عربستان‌ سعودی‌ است‌ و چندی‌ قبل‌ با دختر مذكور ازدواج‌ نموده‌ بود.

ساجش‌ بخاطر اینكه‌ دختر كم‌ سن‌ و سالی‌ را بدون‌ رضایتش‌ بعقد خود درآورده‌ بود زندانی‌ شد كه‌ بعداً در بدل‌ ضمانت‌ آزاد گردید.

اما داستان‌ غم‌انگیز امینه‌ چیزی‌ تازه‌ای‌ نیست‌. پدر امینه‌ دریور ریكشا بوده‌ و ماهانه‌ ۶۰ دالر عاید دارد كه‌ با این‌ مبلغ‌ ناچیز او مجبور است‌ هشت‌ طفل‌ خود را اعاشه‌ نماید، بنابر آن‌ او هرگز امیدوار نبوده‌ كه‌ مصارف‌ جهیز دخترش‌ را كه‌ بیشتر از ۱۰۰۰ دالر میشود تهیه‌ و امینه‌ را با یك‌ جوان‌ هندی‌ همسر سازد. این‌ مجبوریت‌ پدر امینه‌ را وادار ساخت‌ تا از عرب‌ پیر و سالخورده‌ای‌ مقداری‌ پول‌ گرفته‌ و دخترش‌ را به‌ عقد او درآورد.

عربهای‌ متاهل‌ و سالخورده‌ مقداری‌ پول‌ به‌ فامیل‌های‌ نادار و مسلمان‌ هندوستانی‌ میپردازند و با دختران‌ خرد سال‌ شان‌ كه‌ اكثراً بیش‌ از ۱۴ سال‌ ندارند ازدواج‌ مینمایند. درین‌ اواخر زیاد اتفاق‌ افتاده‌ كه‌ این‌ عروسان‌ بیچاره‌ بعد از ازدواج‌ و گذراندن‌ چند هفته‌ با عربهای‌ مذكور رها شده‌ و شوهرانشان‌ به‌ كشورهای‌ خود فرار مینمایند.

بعد از آنكه‌ قضیه‌ امینه‌ بین‌ مردم‌ شایع‌ شد ناآرامی‌ و اضطراب‌ متزایدی‌ در مورد ازدواج‌های‌ دختران‌ خردسال‌ در هندوستان‌ ملاحظه‌ شد. اما فقر خردكننده‌ و سیستم‌ جهیز در هندوستان‌ بدون‌ شك‌ موجب‌ خواهد شد كه‌ بسیاری‌ از دختران‌ هندی‌ قبل‌ از وقت‌ عروس‌ شوند.

تلخیص‌ از مجله‌ «تایم‌»
۷ اكتوبر ۱۹۹۱

آخرین مطالب