قزاقستان‌ هرگز به‌ بلوك‌ بنیادگرایان‌ نخواهد پیوست

نورسلطان‌ نظربایف‌ رئیس‌ جمهور قزاقستان‌ طی‌ سفرش‌ به‌ هند در مصاحبه‌ای‌ در ۲۲ فبروری‌ ۱۹۹۲ امكان‌ پیوستن‌ جمهوریش‌ را به‌ هر گونه‌ بلوك‌ بنیادگرایی‌ قاطعانه‌ رد كرد. او اعلام‌ داشت‌ كه‌ قزاقستان‌ مثل‌ هند دموكراسی‌ای‌ سكیولر خواهد بود و علاوه‌ نمود كه‌ مردم‌ جمهوری‌ ما از آزادی‌ دینی‌ برخوردار اند اما دین‌ از دولت‌ جدا نگهداشته‌ شده‌ است‌. در قزاقستان‌ هیچگونه‌ زمینه‌ موفقیت‌ بنیادگرایی‌ اسلامی‌ وجود ندارد.

او در پاسخ‌ این‌ سوال‌ رسانه‌های‌ غربی‌ كه‌ پنج‌ جمهوری‌ آسیایی‌ مسلمان‌نشین‌ اتحاد شوروی‌ سابق‌ احتمالاً به‌ پاكستان‌، افغانستان‌، ایران‌ و تركیه‌ خواهند پیوست‌ تا بلوكی‌ اسلامی‌ را تشكیل‌ دهند، اظهار داشت‌ كه‌ یكچنان‌ احتمالاتی‌ ساخته‌ و پرداخته‌ رسانه‌های‌ غربیست‌ و اخطار كرد:

«اگر یكچنان‌ بلوكی‌ ایجاد گردد، این‌ ما را چندین‌ قرن‌ به‌ عقب‌ خواهد برد.... جمهوری‌های‌ آسیای‌ میانه‌ مایلند روابط‌ فرهنگی‌ و اقتصادی‌ خود را با كشورهای‌ همسایه‌ احیا كنند اما این‌ به‌ آن‌ معنا نیست‌ كه‌ ما میخواهیم‌ بلوكی‌ بنیادگرا بوجود آوریم‌.»

در همین‌ رابطه‌ سردار آصف ‌احمد علی‌ وزیر امور اقتصادی‌ پاكستان‌ هم‌ پس‌ از سفر یك‌ ماهه‌ به‌ جمهوری‌های‌ مسلمان ‌نشین‌ گفته‌ است‌:

«هدف‌ جمهوری ‌های‌ آسیای‌ مركزی‌ ایجاد نظامهایی‌ از نوع‌ ایران‌ نیست‌. نمونه‌ای‌ كه‌ اغلب‌ آنها تمایل‌ شان‌ را نسبت‌ به‌ آن‌ ابراز میدارند عبارتست‌ از كشور تركیه‌ كه‌ در آن‌ دولت‌ جدا از دین‌ میباشد.»

(فرنتیرپست‌ ۱۷ جنوری‌ ۱۹۹۲)

آخرین مطالب