فساد و زوال‌ خاندان‌ سعود ‌

‌ خاندان‌ سعود قبل‌ از «توفان‌ صحرا» در ۱۹۹۱ هرگز با مسايل‌ جدی‌ مواجه‌ نگرديده‌ بود. آنان‌ غلط‌ حساب‌ كردند، آنان‌ اشتباه‌ عظيمی‌ را مرتكب‌ شدند وقتی‌ نقش‌ شان‌ را به‌ عنوان‌ حافظ‌ دو مقدس‌ترين‌ زيارتگاه‌ در جهان‌ اسلام‌ به‌ معامله‌ گرفتند. حضور نيروهای‌ عيسوی‌ و يهودی‌ در داخل‌ عربستان‌ سعودی‌ كه‌ از خاندان‌ سلطنتی‌ حراست‌ می‌كنند، سبب‌ انزوای‌ اين‌ پادشاهی‌ گرديده‌ است‌. همچنان‌ مقروض‌ بودن‌ و مخالفت‌ آشكار فعالين‌ اسلامی‌ از يكسو و پی‌آمدهای‌ بعدی‌ اين‌ فشارها از سوی‌ ديگر، علايم‌ حوادث‌ ماقبل‌ انقلاب‌ را نشان‌ می‌دهد.

شاهزاده‌ «نايف‌» وزير داخله‌ و يكی‌ از برادران‌ تنی‌ شاه‌فهد اخيراً پذيرفت‌ كه‌ ۱۱۰ نفر از اتباع‌ سعودی‌ بخاطر ارتكاب‌ اعمالی‌ كه‌ امنيت‌ ملی‌ را به‌ مخاطره‌ می‌اندازد توقيف‌ گرديده‌اند. دو نفر عالم‌ سرشناس‌ كه‌ جز زندانيان‌ سياسی‌ هستند در حاليكه‌ فساد طبقه‌ حاكم‌ و نقض‌ حقوق‌ زندانيان‌ را محكوم‌ می‌نمايند خواستار تعميل‌ بيشتر قوانين‌ اسلامی‌ شده‌ مردم‌ را بخاطر اسلام‌ نوين‌ آماده‌ و بسيج‌ می‌نمايند و اين‌ اسلام‌ را كه‌ ضامن‌ حقوق‌ فقرا، پامال‌ شدگان‌ و طبقه‌ی‌ متوسط‌ می‌باشد، «اسلام‌ انقلابی‌» می‌نامند. به‌ نظر آنان‌ فرقه‌ی‌ وهابی‌، احكام‌ اسلام‌ را با حمايت‌ از حاكميت‌ فاسد و غيرعادلانه‌ی‌ خاندان‌ سعود نقض‌ نموده‌ كه‌ بنابرين‌، آنان‌ پرچم‌ «اسلام‌ واقعی‌» و «جنبش‌ رفرم‌ اسلامی‌» را برافراشته‌اند.

شهزاده‌ی‌ سعودی‌ هزينه‌ سياحت‌ مايكل‌جكسن‌ را فراهم‌ می‌كند

رياض‌ ـ (خبرگزاری‌ فرانسه‌) دفتر شهزاده ‌الوليد اين‌ طلال‌ ابن‌ عبدالعزيز بليونر سعودی‌ روز سه‌شنبه‌ در رياض‌ اظهار داشت‌ كه‌ هزينه‌ سياحت‌ جهانی‌ بعدی‌ مايكل‌جكسن‌ ابر ستاره‌ی‌ موسيقی‌ پاپ‌ امريكا را تامين‌ خواهد كرد. دفتر شهزاده‌ی‌ مذكور طی‌ اعلاميه‌ای‌ بيان‌ نمود كه‌ اين‌ «سياحت‌ تاريخی‌» در «بهار» مدنظر گرفته‌ شده‌ است‌.

«فرنتيرپست‌»، ۲۰ مارچ‌ ۱۹۹۶

بر اساس‌ گزارش‌ كمسيون‌ دفاع‌ از حقوق‌ حقه‌ (CDLR) مقيم‌ لندن‌، خاندان‌ سعود بيش‌ از ۱۶۰۰ نفر را توقيف‌ نموده‌اند. «كمسيون‌» اوضاع‌ عربستان ‌سعودی‌ را اين‌ چنين‌ توصيف‌ می‌نمايند: «در پادشاهی‌ عربستان ‌سعودی‌ افراد شرير خاندان‌ سعود هر كاری‌ را كه‌ بخواهند انجام‌ می‌دهند. قانون‌، ضوابط‌ و قانون‌ اساسی‌ وجود ندارد. گپ‌های‌ شاه‌ فهد قانون‌ عالی‌ كشور بحساب‌ می‌آيد كه‌ خود در حال‌ تباهی‌ و جنون‌ بسر می‌برد. اين‌ وضعيت‌ از جو خفقان‌ و ترور رژيم‌ و سياست‌های‌ سركوب‌گرانه‌ی‌ گارد ملی‌ تحت‌ رهبری‌ وليعهد عبداله‌ بخوبی‌ نمايان‌ است‌.»

«كمسيون‌» در می‌۱۹۹۳ توسط‌ گروهی‌ از عربستانی‌های‌ سرشناس‌ ايجاد گرديده‌ تا به‌ مثابه‌ يك‌ كمسيون‌ مستقل‌ حقوق‌ بشر عمل‌ نموده‌ و مهمتر از آن‌ معيارهای‌ در حال‌ انقراض‌ اسلامی‌ را به‌ مرحله‌ اجرا درآرد. "CDLR" در مورد نقض‌ حقوق‌ بشر در عربستان ‌سعودی‌ خبرنامه‌هايی‌ هفتگی‌ منتشر ساخته‌ راه‌ را بخاطر انجام‌ انقلاب‌ بزرگ‌ در عربستان‌ كه‌ معرف‌ پلوراليزم‌ سياسی‌ و حكومت‌ مردم‌ مطابق‌ احكام‌ واقعی‌ اسلام‌ خواهد بود، هموار می‌كند. آنان‌ در پی‌ اسلامی‌ منزه ‌بری‌ از فساد و رسوم‌ قبيلوی‌ حاكم‌ در عربستان‌سعودی‌ اند. اسلام‌گرايان‌ جوان‌ كه‌ در غرب‌ آموزش‌ ديده‌ و دارای‌ زنانی‌ غربی‌ اند اصرار می‌ورزند كه‌ اسلام‌ نوع‌ آنان‌ باهر نوع‌ استثمار، طبقه‌، فرقه‌، نخبگان‌ و ارزش‌های‌ غيرمدنی‌ مخالفت‌ خواهد كرد. در كتاب‌ «صعود فساد، و زوال‌ خاندان‌ سعود» نوشته‌ی‌ سيدك‌.ابرويش‌ (Said K. Abruish) استبداد خاندان‌ سعود چنين‌ توصيف‌ گرديده‌ است‌: «شاه‌ عبدالعزيز موسس‌ عربستان‌سعودی‌ فردی‌ فوق‌العاده‌ شهوتران‌، بی‌شعور، كثيف‌ و يكی‌ از فاسدترين‌ افراد همه‌ دوران‌ها می‌باشد... آنچه‌ از وی‌ بجا مانده‌ فساد و سقوط‌ اخلاقی‌ خاندانش‌ و تضمين‌ سرقت‌ دولتی‌ می‌باشد... مردم‌ عربستان‌ به‌ ستوه‌ آمده‌ و بزودی‌ بخاطر واژگونی‌ يوغ‌ ظلم‌ و ستم‌، و انتقام‌ از خاندان‌ سعود و همه‌ دوستانش‌ برخواهند خاست‌.»

تلخيص‌ مقاله‌ای‌ از رابرت ‌دين‌ «فرنتيرپست‌»، ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵

آخرین مطالب