طالبان‌ پيش‌ روی‌ دنيا روی‌ ندارند

‌ طالبان‌ طياره‌ای‌ روسی‌ حامل‌ اسلحه‌ و مهمات‌ برای‌ «دولت‌» كابل‌ را سال‌ گذشته‌ پايين‌ آورده‌ توقيف‌ كردند. اما هفت‌ عمله‌ روسی‌ آن‌ طياره‌ كه‌ گويا از قبل‌ نقشه‌ فرار را در سر داشتند، در ۱۶ اگست‌ ۱۹۹۶ با خلع‌ سلاح‌ كردن‌ سه‌ محافظه‌ و استفاده‌ از فرصتی‌ كه‌ تمام‌ طالبان‌ مسئول‌ توپ‌های‌ ضد هوايی‌ مشغول‌ ادای‌ نماز جمعه‌ بودند و اكثر پيلوتان‌ طياره‌های‌ جنگی‌ نيز رخصتی‌ هفتگی‌ را می‌گذشتاندند، موفق‌ شدند طياره‌ خود را به‌ پرواز درآورده‌ همراه‌ با سه‌ طالب‌ مذكور بسوی‌ شارجه‌ فرار كنند.

وكيل‌احمد عضو شورای‌ رهبری‌ طالبان‌ ضمن‌ رد قاطعانه‌ انجام‌ كدام‌ معامله‌گری‌ گفت‌: «نبايد اين‌ حادثه‌ اتفاق‌ ميافتاد اما چه‌ می‌توان‌ كرد وقتی‌ خواست‌ خداوند توانا چنين‌ بوده‌ باشد.»

اما دو كاردار ديگر طالب‌ كه‌ نخواستند نام‌ شان‌ افشا شود تاثر خود را به‌ رحيم‌اله ‌يوسفزی‌ روزنامه ‌نگار پاكستانی‌ اينطور بيان‌ كردند: «ما پيش‌ دنيا روی‌ نداريم‌. اين‌ حادثه‌، بی‌نظمی‌ و بی‌كفايتی‌ ما را برملا ساخت‌.»

«نيوز»، ۱۸ اگست‌ ۱۹۹۶

آخرین مطالب