ارجنتاین‌ اعتراف‌ از یك‌ جنگ‌ مفتضح‌

اعتراف‌ وی‌، اتهامات‌ و ترس‌ و بیم‌ دهقانان‌ و سایر افراد محبوب‌ را در سراسر ارجنتاین‌ تصدیق‌ و تأیید نمود.

ادولفو فرانسیسكو سیلینگو دریابان‌ متقاعد به‌ روزنامه‌ پاچینا ١٢ (Pagina 12) اظهار نمود كه‌ نظامیان‌ ارجنتاین‌ هزاران‌ نفری‌ را كه‌ اكثر شان‌ چپ‌ محسوب‌ می‌شدند در جریان‌ جنگ‌ مفتضح‌ ۸٣ ـ ١۹۷۶ بطور منظم‌ به‌ قتل‌ رسانیده‌ اند.

فرانسیسكو پذیرفت‌ كه‌ وی‌ می‌دانسته‌ كه‌ بیشتر از ٢۰۰۰ زندانی‌ سیاسی‌ بعد از اینكه‌ بیهوش‌ گردیده‌ برهنه‌ می‌شدند و از طیاره‌ نیروی‌ دریایی‌ به‌ اقیانوس‌ اطلس‌ پرتاب‌ می‌شدند.

جنرال‌ نظامی‌، ماریو كاندیدودیاز رئیس‌ ستادكل‌ ادعا نمود كه‌ اتهام‌ عمومی‌ «سزاوار پاسخی‌ نمی‌باشد.»

حداقل‌ ۹۰۰۰ نفر در این‌ زمان‌ ناپدید گردیدند. مـاشین‌ نظامی‌، با همكاری‌ پنهانی‌ ادارات‌ كارتر و ریگن‌ در ایالات‌ متحده‌، جنگی‌ خونینی‌ را برپا نموده‌ بود تا جنبش‌ مقاومت‌ توده‌ای‌ را كه‌ در آن‌ زمان‌ در ارجنتاین‌ و سایر كشورهای‌ امریكای‌ لاتین‌ اوج‌ گرفته‌ بود، قلع‌ و قمع‌ نماید.

همه‌ ساله‌، هر هفته‌ مادران‌ گمشدگان‌ در پلازادی‌ مایو در بوئنس آئرس‌ اجتماع‌ می‌نمودند و خواستار تحقیق‌ دولتی‌ می‌شدند.

اقرار فرانسیسكو برای‌ اولین‌ مرتبه‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ یك‌ صاحب‌ منصب‌ نظامی‌ می‌پذیرد كه‌ نظامیان‌ مسئول‌ این‌ قتل‌ های‌ جمعی‌ بودند.

«جهان‌ كارگر»، ٢۷ مارچ‌ ١۹۹۵

آخرین مطالب