سطح‌ زیبایی‌شناسی‌ تفـالـه‌ هـای‌ نـوازشریـف‌

منیر ـ اسلام‌آباد

پروین‌ شاكر شاعره‌ معروف‌ پاكستان‌ در ٢۶ دسامبر ١۹۹۴ در حادثه‌ی‌ ترافیكی‌ جان‌ سپرد. خبرنگار پاكستانی‌ كه‌ راجع‌ به‌ آن‌ حادثه‌ غم‌انگیز از نوازشریف‌ صدراعظم‌ سابق‌ پاكستان‌ و رهبر اپوزیسیون‌ دولت‌ پرسیده‌ بود جوابهایی‌ دریافت‌ كرد كه‌ دلش‌ را بدرد آورد. حالا نوازشریف‌ را با شترگاوپلنگ‌ هایی‌ بنام‌ «رهبران‌ جهادی‌» (كه‌ جز تفاله‌ و استفراغ‌ او و جنرال‌ ضیاالحق‌ نیستند) مقایسه‌ كنیم‌. راستی‌ اگر از اینان‌ در مورد مسایل‌ هنری‌ پرسیده‌ شود چه‌ خواهند گفت‌؟

نوشته‌ ظفراله‌ خان‌ خبرنگار پاكستانی‌ در «فرنتیرپست‌» ٢۷ دسامبر ١۹۹۴:

«با آنكه‌ به‌ مناسبت‌ مرگ‌ پروین‌شاكر تعدادی‌ پیام‌ تسلیت‌ به‌ ما رسید اما جواب‌ رهبر اپوزیسیون‌ نوازشریف‌ عجیب‌ بود؛ زمانی‌ كه‌ روزنامه‌نگاران‌ به‌ صدراعظم‌ سابق‌ اطلاع‌ دادند: «پروین‌ شاكر مرد.» او بلافاصله‌ پرسید: «آن‌ زن‌ كی‌ بود؟»

روزنامه‌نگاران‌ به‌ نوازشریف‌ حالی‌ كردند كه‌ او شاعر بزرگ‌ بود. میان‌صاحب‌ در مقابل‌ پرسید: «چطور مرد؟» خبرنگاری‌ جواب‌ داد: «در تصادفی‌ در چهار راهی‌ فیصل‌ نزدیك‌ مسجد فیصل‌.»

امـا رهبر فرزانـه‌ی‌ اپوزیسیـون‌ ما بار دیگر همـه‌ را تكان‌ داد وقتـی ‌پرسیـد: «چهـار راهی‌ فیصـل‌ كجاسـت‌؟» خبرنگاران‌ توضیح‌ دادنـد كه‌ چوك‌ مذكور نزدیك‌ خانه‌ شجاعت‌ حسین‌ است‌. با توجـه‌ به‌ سطـح‌ هنـری‌ و ادبـی‌ نوازشـریف‌، خبرنگـاران‌ سـؤال‌ دیگـری‌ را در ذهـن‌ او خوانـدند: «موتـری‌ كه‌ شاعـره‌ مـذكور در آن‌ كشتـه‌ شـد چه‌ مـودلی‌ بود؟»

آخرین مطالب