اعلان‌ فروش‌ دكتورا در آلمان‌ كشوری كه‌ شدیداً به‌ این‌ عناوین‌ ارج‌ مینهد، در روزنامه‌های‌ مهمی‌ چون‌ دی‌ساید Dei Zeit ،دی‌ویلت‌ Die Welt و مجلات‌ طبی‌ و محصلی‌ به‌ مشاهده‌ میرسند. اعلانها حاوی‌ انجام‌ خدمات‌ در زمینه‌ نوشتن‌ اكادمیك‌ و تحقیق‌ میباشد. اجرت‌ بین‌ ۳۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ مارك‌ است‌.

ایكاردكندلر Eckard Kindler رئیس‌ فاكولته‌ حقوق‌ پوهنتون‌ آزاد برلین‌ گفت‌:

«با حدود سالانه‌ ۱۵۰۰۰ محصل‌ كه‌ دوكتورا ارائه‌ میكنند نظارت‌ دقیق‌ دشوار است‌. هر محصل‌ باید سوگند بخورد كه‌ دكتورا اصیل‌ و كار خودش‌ است‌. حالا اگر آنان‌ دروغ‌ بگویند برای‌ ما مسئله‌ای‌ مشكل‌ است‌ كه‌ این‌ دروغ‌ را ثابت‌ سازیم‌.»

Page 10 of 10

آخرین مطالب