جنایت‌ در شیرپور لكه‌ی ننگین‌ دیگر‌ بر دامان‌ فهیم‌، قانونی‌ و شركاء


در حالیكه‌ عبدالسلام‌ با شش‌ تن‌ از اعضای‌ فامیلش‌ صبحانه‌ صرف‌ می‌نمود، خانه‌اش‌ توسط‌ پلیس‌ افغانستان‌ بوسیله‌ بلدوزر تخریب‌ شد. عبدالسلام‌ كه‌ ٣۵ سال‌ دارد و كارمند ملكی‌ می‌باشد به‌ IRIN گفت‌: «ما فكر كردیم‌ كه‌ انفجار بمب‌ و یا زلزله‌ بود.» او افزود كه‌ دو تن‌ از كودكانش‌ زمانی‌ كه‌ می‌خواستند از كلكین‌ فرار نمایند زخمی‌ شدند.

سلام‌ یكی‌ از ٣٠ فامیل‌ مسكون‌ در منطقه‌ شیرپور وزیراكبرخان‌ كابل‌ بود كه‌ از خانه‌اش‌ رانده‌ شده‌ و بعد با ترس‌ و وحشت‌ شاهد تخریب‌ آن‌ بود.

در جریان‌ عملیات‌ تخریب‌، بسیاری‌ از افراد رانده‌ شده‌ زیر آوار خانه‌های‌ شان‌ جراحت‌ برداشتند. بنابر اظهارات‌ ساكنان‌ و شاهدان‌، رییس‌ پلیس‌ كابل‌ بصیر سالنگی‌ شخصاً عملیات‌ را رهبری‌ می‌كرد.

سلام‌ اصرار ورزید: «پلیس‌ شدیداً باشندگان‌ محل‌ را لت‌ و كوب‌ می‌كردند. حتی‌ آنان‌ به‌ دو زنی‌ حمله‌ كردند كه‌ مانع‌ لت‌ و كوب‌ شوهران‌ شان‌ شدند.»

سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد حادثه‌ نگرانی‌اش‌ را ابراز كرد. میلون‌ كوتری‌ یكتن‌ از گزارشگران‌ كمسیون‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ متحد روز سه‌شنبه‌ بعد از ملاقات‌ با خانواده‌های‌ بی‌خانه‌ در محل‌ تخریب‌ به‌ IRIN گفت‌: «چیزی‌ كه‌ اینجا اتفاق‌ افتاده‌ است‌ نه‌ تنها نقض‌ شدید حقوق‌ بشر است‌ بلكه‌ همچنان‌ خلاف‌ تعهدات‌ و وظیفه‌ دولت‌ افغانستان‌ می‌باشد.»

به‌ گفته‌ كوتری‌ آنانی‌ كه‌ خانه‌هایشان‌ تخریب‌ شده‌ است‌ باشندگان‌ فقیری‌ اند كه‌ از ٣٠ سال‌ به‌ اینسو در این‌ محل‌ زندگی‌ می‌كردند. وی‌ علاوه‌ كرد: «به‌ نظر می‌رسد اشخاصی‌ كه‌ باید مسئول‌ تأمین‌ حقوق‌ مردم‌ و حفظ‌ نظم‌ و قانون‌ باشند خود متخلف‌ اند.»

میلون‌ كوتری‌ از وزیر دفاع‌، محمد قسیم‌فهیم‌ و وزیر معارف‌ یونس‌قانونی‌ به‌ صفت‌ متخلفان‌ نام‌ برد. او به‌ گزارشگران‌ گفت‌: «اساساً چیزی‌ كه‌ ما بدست‌ آورده‌ ایم‌ اینست‌ كه‌ وزیران‌ و افراد رده‌های‌ بالا در اشغال‌ زمین‌ و تخریب‌ اماكن‌ مردم‌ فقیر دست‌ دارند.»

كوتری‌ هشدار داد كه‌ منازع‌ برسر ملكیت‌ می‌تواند افغانستان‌ را بار دیگر به‌ «ده‌ها سال‌ كشمكش‌» فرو برد.

او گفت‌: «باید تغییری‌ ایجاد شود و وزیرانی‌ كه‌ مستقیماً دخیل‌ اند بركنار شوند.»

آی‌آرآی‌آن‌ نیوز، ۴ سپتامبر ٢٠٠٣


br />

جنایت‌ و بربریت‌ جهادی‌ در شیرپور

گزارش نماینده «راوا» از كابلقبلاً از تعمیرات‌ كهنه‌ی‌ شیرپور، قطعات‌ نظامی‌ استفاده‌ می‌كردند ولی‌ درین‌ اواخر به‌ مثابه‌ قشله‌ عسكری‌ متروكه‌ فقط‌ در چند تعمیر آن‌ پوسته‌های‌ عسكری‌ قرارگاه‌ داشتند.

به‌ اساس‌ حكم‌ «مارشال‌» فهیم‌ ساحه‌ متذكره‌ از وجود نظامی‌ها پاك‌ و امر تخریب‌ آن‌ داده‌ شد. در جوار این‌ پوسته‌ها تقریباً ٣٠٠خانه‌ای‌ غیرنظامی‌ از ده‌ها سال‌ بدین‌ سو موقعیت‌ داشتند كه‌ در دوران‌ جنگ‌ طالبان‌ در شمالی‌ و سرازیر شدن‌ مهاجرین‌ از آن‌ مناطق‌، به‌ آن‌هاافزوده‌ شد.

اخیراً ٣٠٠ نمره‌ زمین‌ چهار بسوه‌یی‌ كه‌ مساحت‌ مجموعی‌ آن‌ به‌ ۱٢٠٠٠٠ متر مربع‌ (٦٠جریب‌) می‌رسید برای‌ اراكین‌ بلند رتبه‌ دولتی‌ شامل‌ وزرا، قومندانان‌، جنرال‌ها، معاونان‌ وزرا، والیان‌، روسای‌ دوایر امنیت‌ (خاد)، تجار وابسته‌ به‌ فهیم‌، قانونی‌ و بسم‌اله‌


لوی‌درستیز و همچنان‌ خانواده‌های‌ فهیم‌، قانونی‌، دوستم‌، عطا، جنرال‌ داوود قومندان‌ قندوز و دیگران‌ توزیع‌ گردید و اكثریت‌ خانه‌های‌ مهاجرین‌ زیر نقشه‌ آمد.

به‌ تاریخ‌ ۱٣ سنبله‌ ۱٣٨٢ قومندانی‌ امنیه‌ كابل‌ تحت‌ قومنده‌ی‌ عبدالبصیر سالنگی‌ و جلالی‌ وزیر داخله‌ كه‌ هر دو در آن‌ ساحه‌ زمین‌ گرفته‌ بودند، به‌ منطقه‌ هجوم‌ برده‌ و به‌ تعداد ٣٠ منزل‌ را توسط‌ بلدوزر به‌ زور ویران‌ كردند. آنان‌ برای‌ مردم‌ فرصت‌ جمعآوری‌ اموال‌ شان‌ را هم‌ ندادند و چندین‌ كودك‌ درین‌ جریان‌ زخمی‌ شد. ساكنان‌ منطقه‌ مقاومت‌ كرده‌ و در اعتراضی‌ كه‌ داشتند عمال‌ دولت‌ و شخص‌ سالنگی‌ را افشا كردند و او را با پرتاب‌ خشت‌ و كلوخ‌ از آن‌ جا دور ساختند.

خانمی‌ كه‌ اسم‌ خود را فاش‌ نكرد در صبحتی‌ كه‌ بین‌ مردم‌ داشت‌ گفت‌: «او مردم‌ این‌ خاین‌ جهادی‌ كه‌ قومندان‌ امنیه‌ كابل‌ است‌ از خون‌ ما و شما صاحب‌ ۵، ٦ خانه‌ شده‌. اینان‌ به‌ اسلام‌ خیانت‌ كرده‌ اند و دروغ‌ می‌گویند و دزدی‌ می‌كنند. حالا آمده‌ اند كه‌ ما را از خانه‌های‌ گِلی‌ كه‌ سی‌ سال‌ است‌ در آن‌ها زندگی‌ می‌كنیم‌ بیرون‌ كشند تا برای‌ خود قصرها آباد كنند. ما باید به‌ روی‌ این‌ سگ‌ها سنگ‌ پرتاب‌ كنیم‌.»

محمدحنیف‌ یكی‌ از اهالی‌ آنجا گفت‌: «ما از سمت‌ شمالی‌ كه‌ خانه‌های‌ ما توسط‌ طالبان‌ سوزانده‌ شد درین‌ جا مهاجر شدیم‌ و سرپناه‌ گِلی‌ برای‌ خود اعمار كردیم‌. بدبختانه‌ كه‌ این‌ زورمندان‌ ساحه‌ را بین‌ خود تقسیم‌ كرده‌ و ما را اخراج‌ می‌نمایند. من‌ چند تن‌ آنان‌ را می‌شناسم‌ كه‌ چندین‌ خانه‌ دارند و این‌ جا را هم‌ تصاحب‌ كردند.»

Shirpur homes destroyed by Afghan ministers فردای‌ آن‌ روز پلیس‌ كار تخریب‌ خانه‌های‌ مردم‌ را از سر گرفت‌. مردم‌ محل‌ مكرراً مقاومت‌ كردند. شخصی‌ كه‌ صاحب‌منصب‌ بود با فامیل‌ خود از خانه‌ خارج‌ نشد و می‌گفت‌: «بگذارید این‌ جهادی‌ها و تیكه‌داران‌ ملك‌ كه‌ وطن‌ را خراب‌ كرده‌ اند خانه‌ مرا هم‌ خراب‌ كنند و فامیلم‌ زیر خاك‌ شود.»

محمدمحسن‌ یكی‌ از باشندگان‌ ضمن‌ خطاب‌ به‌ مردم‌ گفت‌: «ما مردم‌ بیچاره‌ در هیچ‌ جای‌ شهر كابل‌ خانه‌ نداریم‌. ما مهاجر هستیم‌ و نان‌ خوردن‌ خود را نداریم‌. بصیرسالنگی‌ ما را به‌ زور از خانه‌های‌ ما بیرون‌ می‌كند، دولت‌ هم‌ عرض‌ ما را قبول‌ نكرد. كرزی‌ ما را به‌ حضور نپذیرفت‌ و از پشت‌ دروازه‌ رد شدیم‌، مقابل‌ دفتر "یونما" اعتصاب‌ كردیم‌.»

بعد از آن‌ كه‌ بوی‌ موضوع‌ از طریق‌ رادیوهای‌ جهانی‌ بلند شد، یونس‌قانونی‌ و انورالحق‌احدی‌ كنفرانس‌ مطبوعاتی‌ را ترتیب‌ دادند. آنان‌ گفتند كه‌ كدام‌ نقض‌ حقوق‌ بشر را در این‌ رابطه‌ نمی‌بینند و این‌ جنایت‌ را «قانونی‌» وانمود كردند.

دولت‌ تا روشن‌ شدن‌ قضیه‌، اعمار منازل‌ جدید را ممنوع‌ اعلام‌ كرد و كمسیونی‌ را در رابطه‌ توظیف‌ نمود كه‌ كمسیون‌ در كارش‌ ناكام‌ بود. جلالی‌ وزیر داخله‌ از اقدام‌ بصیر طی‌ مصاحبه‌ای‌ كه‌ ماه‌ سنبله‌ انجام‌ داد دفاع‌ كرده‌ و گفت‌ كه‌ پلیس‌ وظیفه‌ خود را انجام‌ داده‌ است‌. از حبیب‌اله‌اصغری‌ معاون‌ شاروالی‌ كابل‌ در این‌ رابطه‌ پرسیده‌ شد كه‌ بیشرمانه‌ گفت‌: «شاروالی‌ از قضیه‌ آگاهی‌ ندارد.» در حالیكه‌ محمدانور شاروال‌ كابل‌ زیر نام‌ رییس‌ المپیك‌ و امیرالدین‌سالك‌ معاون‌ شاروالی‌ و شخص‌ اصغری‌ در آن‌ ساحه‌ زمین‌ گرفته‌ اند.

برای‌ باقی‌ ساكنان‌ آن‌ جا سه‌ ماه‌ وقت‌ داده‌ شده‌ كه‌ ساحه‌ را تخلیه‌ كنند. تهدیدها وجود دارد. بیم‌ آن‌ می‌رود كه‌ ٢۵٠ خانه‌ دیگر در همین‌ روزها تخریب‌ گردد.

روزنامه‌ «آرمان‌ ملی‌» اقدام‌ و حركت‌ حق‌خواهانه‌ مردم‌ را نامعقول‌ گفت‌ و عمل‌ افشاگرانه‌ حقوق‌ بشر را نكوهش‌ كرد زیرا میرحیدر مسئول‌ روزنامه‌ خودش‌ یك‌ نمره‌ زمین‌ در آن‌ جا تصاحب‌ شده‌ است‌.

رییس‌ ناحیه‌ دوم‌ گفت‌: «توزیع‌ زمین‌های‌ شیرپور كه‌ به‌ اساس‌ وابستگی‌های‌ گروهی‌ و شخصی‌ صورت‌ گرفته‌ غیرعادلانه‌ است‌ چرا كه‌ در شاروالی‌ بیش‌ از ده‌هزار تقاضانامه‌ برای‌ گرفتن‌ زمین‌ وجود دارد كه‌ از چندین‌ سال‌ به‌ این‌ طرف‌ روی‌ هم‌ انبار شده‌ و كسی‌ به‌ داد شان‌ نمی‌رسد.»

در سندی‌ كه‌ از شاروالی‌ كابل‌ به‌ دست‌ آمده‌ در مورد توزیع‌ زمین‌ها چنین‌ تذكر رفته‌ است‌: «... زمین‌های‌ توزیع‌ شده‌ به‌ مساحت‌ چهاربسوه‌ برای‌ فی‌ نفر تحت‌ این‌ شرایط‌ كه‌ تعمیر دو منزله‌، پخته‌كاری‌ و دارای‌ چاه‌ سپتیك‌ باشد، اعمار گردد. ساحه‌ای‌ كه‌ مربوط‌ وزیراكبرخان‌ است‌، قیمت‌ آن‌ بلندتر می‌باشد.»

لیست‌ تعدادی‌ از كسانی‌ كه‌ این‌ زمین‌ها برای‌ شان‌ داده‌ شده‌:

ـ نعمت‌اله‌شهرانی‌، خلیلی‌ و فهیم‌ معاونان‌ رییس‌ دولت‌.

ـ شهزاده‌ مسعود، زلمی‌هیوادمل‌، یحیی‌معروفی‌، علم‌راسخ‌، آقاحسین‌هاشمی‌ مشاوران‌ رییس‌ دولت‌.

ـ محقق‌ وزیر پلان‌ كه‌ فی‌ بسوه‌ آن‌ را به‌ ۱۵٠٠٠ دالر به‌ فروش‌ رسانیده‌ است‌.

ـ ۱٨ وزیر و مشاور وزیر.

ـ ٢٠ جنرال‌ جهادی‌ و غیرجهادی‌ بلندرتبه‌.

ـ ۴٨ قومندان‌ مسلح‌ بر حال‌ جهادی‌.

ـ ٨ معاون‌ وزیر

ـ ۵ معاون‌ والی‌

ـ ٢٢ تاجر وابسته‌ به‌ فهیم‌، قـانونی‌، عتیق‌اله‌بریالی‌ و بسم‌اله‌.

ـ جنرال‌ عارف‌ رییس‌ ریاست‌های‌ امنیت‌ دولتی‌ و پنج‌ تن‌ از اقاربش‌.

ـ روسای‌ امنیت‌ دولتی‌ و داخله‌.

ـ مهرفاضل‌ سفیر

ـ مهرصابر تاجر

ـ مهرظاهر جنرال‌

ـ امیرالدین‌ سالك‌ معاون‌ شاروالی‌

ـ انجنیرعبدالطیف‌ رییس‌ اسكان‌

ـ ملاتاج‌ محمد والی‌ كابل‌

ـ غلام‌ نبی‌ فراهی‌ معین‌ وزرات‌ تجارت‌

ـ احمدمسعود پسر احمدشاه‌ مسعود

ـ محمدامین‌ناصریار وزیر حج‌ و اوقاف‌

ـ مفتاح‌الدین‌ كارمند عالی‌ رتبه‌ امنیت‌ دولتی‌

ـ انجنیرمحمداسحق‌ رییس‌ رادیو و تلویزیون‌

ـ جنرال‌ رحیم‌ وردك‌ معاون‌ وزیر دفاع‌

ـ گل‌ازگ‌ حدران‌ معاون‌ وزیر دفاع‌

ـ بابه‌جلندر قومندان‌ شورای‌ نظار.

ـ نوریه‌زینب‌انوری‌ رییسه‌ كودكستان‌ها، خانم‌ انوری‌ وزیر زراعت‌.

ـ حبیبه‌ بنت‌ امین‌اله‌ خانم‌ جنرال‌ عزیزالدین‌.

ـ نوریه‌ خانم‌ مفتاح‌الدین‌ كارمند عالی‌ رتبه‌ ریاست‌ ۴۵ امنیت‌ دولتی‌. آنان‌ صاحب‌ دو منزل‌ دیگر در كارته‌پروان‌ و شهرنو نیز می‌باشند.

ـ بسم‌اله‌ لوی‌درستیز برای‌ پسرانش‌ عنایت‌اله‌ و هدایت‌اله‌.

ـ دوستم‌ برای‌ پسرش‌ باطور.

ـ تاج‌محمد وردك‌ سابق‌ وزیر داخله‌ برای‌ پسرش‌ احمدنجیب‌.

افرادی‌ كه‌ فعلاً در شیرپور زمین‌ گرفته‌ اند و خانه‌های‌ قبلی‌ شان‌ كه‌ تا حال‌ افشا شده‌:

ـ قانونی‌ وزیر معارف‌ كه‌ در حصه‌ اول‌ خیرخانه‌، وزیراكبرخان‌، هند، لندن‌ و معلوم‌ نیست‌ كه‌ دیگر در كجاها قصر دارد.

ـ فهیم‌ سه‌ خانه‌ای‌ بسیار مجلل‌ در پروان‌ دوم‌، كارته‌پروان‌ و وزیراكبرخان‌ و چندین‌ منزل‌ دیگر در تایمنی‌، خیرخانه‌ و پل‌باغ‌عمومی‌ دارد. وی‌ حالا هم‌ زمینی‌ را در شیرپور قبضه‌ نموده‌ است‌. ـ دامادهای‌ فهیم‌ هر كدام‌ در كارته‌ پروان‌، مقابل‌ لیسه‌ نادریه‌ خانه‌ دارند.

ـ عبدالحسین‌، حاجی‌ مقیم‌، عبدل‌امین‌ و عبدالقدیم‌ برادران‌ فهیم‌ زمین‌های‌ شیرپور توزیع‌ گردید كه‌ هر كدام‌ برعلاوه‌ در پروان‌ دوم‌، پروان‌ سوم‌ مقابل‌ باغ‌ بالا و كارته‌ پروان‌ خانه‌ها داشته‌ و مصروف‌ تجارت‌ و تیكه‌داری‌ تعمیرات‌ آیساف‌ در ساحات‌ پلچرخی‌ و دارالامان‌ می‌باشند.

ـ حاجی‌ محمدعثمان‌ كاكای‌ فهیم‌ در شیرپور زمین‌ غصب‌ نمود كـه‌ قبـلاً هم‌ مـالك‌ دو خــانه‌ در بهارستان‌ كارته‌پروان‌ و پروان‌ سوم‌ بود.

ـ به‌ عتیق‌اله‌، نجیب‌اله‌، حاجی‌فرید پسران‌ كاكای‌ فهیم‌ و ثریا دختر كاكایش‌ كه‌ همه‌ دارای‌ دو سه‌ حویلی‌ در شهر كابل‌ بودند، زمین‌های‌ شیرپور داده‌ شده‌.

ـ قره‌بیگ‌ رییس‌ سره‌ میاشت‌ كه‌ دارای‌ سه‌ خانه‌ می‌باشد.

ـ نظری‌ رییس‌ اداری‌ وزارت‌ حج‌ و اوقاف‌ دو خانه‌ دارد.

ـ جنرال‌ بابه‌جان‌ در مكروریان‌ آپارتمان‌ دارد.

ـ جنرال‌ آصف‌دلاور در مكروریان‌ آپارتمان‌ دارد.

ـ دوستم‌ دو خانه‌ در شهر نو دارد.

ـ عطا قومندان‌ مزار یك‌ خانه‌ در كارته‌پروان‌ و یك‌ خانه‌ در حصه‌ اول‌ خیرخانه‌ دارد.

ـ انجنیرشاكر كارگر وزیر آب‌ و برق‌ كه‌ درین‌ اواخر یك‌ خانه‌ را در مقابل‌ سفارت‌ چین‌ در بدل‌ ۵٠٠٠٠٠ دالر از عزیزاله‌واصفی‌ خریداری‌ كرده‌ است‌.

ـ عبدالبصیرسالنگی‌ سابق‌ قومندان‌ امنیه‌ كابل‌ كه‌ سه‌ خانه‌ و ٣٠ باب‌ دكان‌ قبلاً در شهر كابل‌ داشت‌.

ـ جنرال‌ ظاهرعنبر در ساحه‌ خیرخانه‌ قصر اعمار كرده‌ بود.

ـ محمدشریف‌ شریفی‌ برادر قانونی‌ كه‌ در خیرخانه‌ خانه‌ دارد.

ـ جنرال‌ محمدعارف‌ رییس‌ امنیت‌ دولتی‌ كه‌ سه‌ خانه‌ را در كارته‌ پروان‌ تصاحب‌ كرده‌ و سرك‌ عمومی‌ را مسدود ساخته‌ است‌.

ـ جنرال‌ عبدالحد كه‌ خانه‌ در مكروریان‌ دارد

ـ عبدالمحمود لوی‌ حارنوال‌ كه‌ در خیرخانه‌ خانه‌ دارد.

ـ عنایت‌اله‌ سابق‌ وزیر كه‌ در كارته‌ پروان‌ دو خانه‌ دارد.

ـ غوث‌الدین‌فایق‌ سابق‌ وزیر فواید عامه‌ كه‌ در شهر نو خانه‌ دارد.

ـ حاجی‌ شیرعلم‌ قومندان‌ سیاف‌ كه‌ در تایمنی‌ خانه‌ دارد.

ـ قومندان‌ ملاعزت‌ كه‌ در كارته‌ پروان‌ خانه‌ دارد.

آخرین مطالب