خودسوزی نه، بساط بنیادگرایی را باید سوزانید

Muska, an election worker who burned herself after a rape attempt on her by a UN local driver

مسكا دختر عباس‌ باشنده‌ ولسوالی‌ خیوه‌ ولایت‌ ننگرهار و مسكونه‌ جلال‌آباد، بعنوان‌ یكی‌ از كاركنان‌ انتخاباتی‌ جهت‌ ثبت‌ نام‌ رأی‌دهندگان‌ با گروپی‌ از همكارانش‌ به‌ قریه‌های‌ مختلف‌ سفر می‌ كرد. وی‌ بتاریخ‌ ۹ اكتبر ۲۰۰۴ (روز انتخابات‌ صدارتی‌) در یكی‌ از كلینك‌های‌ واقع‌ قریه‌ شیگی‌ ولسوالی‌ خیوه‌ ایفای‌ وظیفه‌ می‌نمود. در ختم‌ آن‌ روز از موتررانی‌ بنام‌ معشوق‌ كه‌ قبلاً شامل‌ گروپ‌ مسلح‌ انجنیرغفار، یكی‌ از قومندانان‌ جانی‌ حزب‌ اسلامی‌ گلبدین‌ حكمتیار بود خواسته‌ شد تا زنان‌ كاركن‌ را به‌ خانه‌های‌ شان‌ برساند. مسكا نیز شامل‌ این‌ زنان‌ می‌شد. موترران‌ مذكور همه‌ زنان‌ را به‌ خانه‌های‌ شان‌ رسانیده‌ و مسكا آخرین‌ نفر بود. مسكا كه‌ تنها بود بشدت‌ ترسیده‌ بود. اما معشوق‌ اطمینان‌ داده‌ می‌گوید كه‌ وی‌ را همچون‌ خواهری‌ به‌ خانه‌ كاكایش‌ در قریه‌ غاری‌كهنه‌ خواهد برد. در مسیر راه‌ موتر را در قریه‌ قلاتك‌ توقف‌ داده‌ و با چاقوی‌ مسكا را تهدید و می‌كوشد تا به‌ وی‌ تجاوز نماید.

مسكا مقاومت‌ بخرج‌ داده‌ و موفق‌ می‌گردد از صحنه‌ فرار و به‌ خانه‌ كاكایش‌ برسد. جریان‌ را به‌ كاكایش‌ بازگو می‌كند و بالاخره‌ با شكایت‌ به‌ قومندان‌ نورآغا و با كمك‌ سران‌ ولسوالی‌، معشوق‌ دستگیر می‌گردد.

مسكا كه‌ بشدت‌ ازین‌ حادثه‌ شوك‌ دیده‌ بود، روز بعد با ریختن‌ پترول‌ بر بدنش‌ خود را به‌ آتش‌ می‌كشد. زمانیكه‌ دیگران‌ به‌ كمك‌ شتافتند، تقریباً ۸۰ فیصد بدن‌ وی‌ بكلی‌ سوخته‌ بود و بعداً در شفاخانه‌ صحت‌ عامه‌ بستری‌ گردید.

با تعقیب‌ این‌ حادثه‌ افرادی‌ از حزب‌ همبستگی‌ در مقابل‌ دفتر ملل‌متحد، دفتر انتخابات‌ و سایر مقامات‌ اعتراض‌ نموده‌ و خواهان‌ تحقیقات‌ جدی‌ و فراهمی‌ امكانات‌ تداوی‌ بهتر مسكا گردیدند. مقامات‌ ملل‌ متحد مسكا را در شفاخانه‌ای‌ واقع‌ در پایگاه‌ نظامی‌ امریكا در بگرام‌ فرستادند ولی‌ متاسفانه‌ كاری‌ از دست‌ داكتران‌ ساخته‌ نبود و بعلت‌ جراحات‌ عمیق‌ مسكا بتاریخ‌ ۱۸ اكتبر ۲۰۰۴ جان‌ می‌بازد.

آخرین مطالب