در جاغوری‌ چه‌ خبر است‌؟

ارسالی‌ آزرم‌ از جاغوری‌

بعد از درگیری‌های‌ اخیر در ولسوالی‌ جاغوری‌، عرفانی‌ قومندان‌ حزب‌ وحدت‌ قدرت‌ را بدست‌ گرفته‌ خود را والی‌ اعلان‌ می‌كند. وی‌ بنام‌ «پاكسازی‌» جنایات‌ بیشماری‌ را مرتكب‌ می‌شود. ابتدا بخاطر انتقام جویی‌ از حریفان‌ نهضتی‌ و حزب‌ اسلامی‌ تمام‌ خانه‌ آنان‌ را چپاول‌ كرده،‌ بعد به‌ غارت‌ مال‌ و ناموس‌ مردم‌ بی‌گناهی‌ میپردازد كه‌ گویا با حریفانش‌ همكاری‌ داشتند. قریه‌ لومان‌ كاملاً تاراج‌ شد و اكثر جوانان‌ از ۱۵ سال‌ به‌ بالا را زندانی‌ ساخت‌. مردم‌ اكثراً خانه‌های‌ خود را ترك‌ نموده‌ راهی‌ پاكستان‌ و ایران‌ شدند.

عرفانی‌ به‌ پیروی‌ از رهبران‌ خود در كابل‌ تمام‌ خلقی‌ها و پرچمی‌های‌ جنایتكار مثل‌ ضابط ‌ظاهر از ممدك‌، مامور عبدالحكیم‌، محمد علی‌ از سیرقول‌، ضابط ‌رحمت‌ و اسحاق‌ پور از چوب‌دری‌، سید موسی‌ از سبز چوب‌ و... را بدور خود جمع‌ نموده‌ و با آنان‌ هم‌ آخور شده‌ است‌. تعدادی‌ از روشنفكران‌ شرفباخته‌ نیز بخاطر حفظ‌ جان‌ و كسب‌ مقام‌ و رتبه‌های‌ ضابطی‌ تا جنرالی‌ با این‌ وطنفروشان‌ همكاری‌ دارند.

مزدوران‌ ایران‌ در جاغوری‌ با ساختن‌ تشكیلات‌ قضایی‌ (مركب‌ از روحانیون‌) و تشكیلات‌ امنیتی‌ (مركب‌ از اربابان‌ و قریه‌داران‌) به‌ جان‌ مردم‌ افتاده‌اند. در همین‌ اواخر ایجاد فرقه‌ نظامی‌ای‌ در مركزیت‌ شان‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ تا ریشه‌های‌ خود را عمیقتر سازند.

روحانیون‌ و قریه‌داران‌ سخت‌ مشغول‌ دسیسه‌سازی‌ و رشوت‌گیری‌ از مردم‌ هستند چنانچه‌ بین‌ آنان‌ معروف‌ است‌ كه‌: «جنگ‌ انداختن‌ از قریه‌دار و فیصله‌ از ملا.»

مشكلات‌ مردم‌ زحمتكش‌ جاغوری‌ قضیه‌ی‌ تازه‌ای‌ نیست‌. اینان‌ از سالهای‌ طولانی‌ قبل‌ از كودتا و بعد از آن‌ تا امروز مورد ستم‌ و تحقیر فراوانی‌ قرار گرفته‌اند. مزدوران‌ ایران‌ در جنایات‌ شان‌ دست‌ كمی‌ از روسها و مزدورانش‌ نداشته‌اند. در جنگ‌های‌ داخلی‌ كه‌ از طرف‌ «تنظیم‌»ها براه‌ انداخته‌ میشود علاوه‌ از اینكه‌ تعداد زیادی‌ از جوانان‌ بقتل‌ میرسند، هزاران‌ خانواده‌ آواره‌ كشورهای‌ پاكستان‌ و ایران‌ میشوند.

نرخ‌ انتقال‌ یك‌ نفر از تفتان‌ تا زاهدان‌ ۱۱۰۰۰ تومان‌ و ۵۰۰ روپیه‌ پاكستانی‌ است‌ و قاچاقچی‌ از یك‌ وقت‌ غذا (تنها چای‌ و نان‌) مبلغ‌ ۱۱۰۰ تومان‌ از هر نفر میگیرد در حالیكه‌ خطر دستگیری‌ اینان‌ از طرف‌ سپاه‌ پاسداران‌ ایران‌ بسیار زیاد است‌.

مزدوران‌ ایران‌ شیرازه‌ اقتصادی‌ جاغوری‌ و سایر مناطق‌ هزاره‌نشین‌ را به‌ نابودی‌ كشانده‌اند.

دامن‌ زدن‌ اختلافات‌ قومی‌، قبیلوی‌، مذهبی‌ و محلی‌ از طرف‌ مزدوران‌ ایران‌ و عرب‌ مصیبتی‌ است‌ كه‌ سال‌های‌ متمادی‌ مردم‌ ما رنج‌ آن‌ را خواهند كشید. هزاره‌ها و پشتون‌ها از مناطق‌ یكدیگر بسادگی‌ و خاطر آرام‌ نمی‌توانند گذر كنند.

مردم‌ جاغوری‌ مثل‌ سایر هموطنان‌ ما نسبت‌ به‌ تنظیم‌های‌ جهادی‌ نفرت‌ عمیقی‌ در دل‌ دارند. آنان‌ خواهان‌ برچیده‌ شدن‌ تسلط‌ وطنفروشان‌ و استقرار نظامی‌ هستند تا برای‌ شان‌ صلح‌ و رفاه‌ بیاورد.

آخرین مطالب