گزارش‌هایی از وحشت‌، شناعت و فضاحت بنیادگرایان‌ در ولایت ننگرهار‌‌

از ولایت ننگرهار


ذبیح‌اله

ننگرهار آزاد از خاینان جهادی‌، اسیر در وحشت و جهالت طالبی

در اوایل حمل ۱۳۷۶ كه جهادی‌های شورای ننگرهار تصمیم داشتند در ولایت مذكور به اصطلاح خواب خوش طالبان را حرام كنند برنامه شان افشاء شده و دستگیری افراد شورای ننگرهار و حتی آنانی كه خود را به طالبان تسلیم كرده‌بودند آغاز گردید.

در منطقه دكه حدود ۴۰ نفر كه میخواستند سلاح و مهمات را بوسیله اسب انتقال دهند دستگیر شدند. و همین طور ۳۰ نفر در منطقه لعل پور و ۶۰ نفر در منطقه بهسود دستگیر شدند شامل سرگروپ های حزب اسلامی مثل انجنیر غفار، جان محمد مشهور به جانی‌، ریزه گل‌، امان تحویلدار رئیس كمیسون ولسوالی بهسود و پدر قومندان موسی‌.

طالبان برای جلوگیری از نابسامانی‌، كسانی را كه پدر و یا برادر شان در پاكستان زندگی می‌كنند نیز دستگیر و تحت فشار جسمی قرار دادند تا اقارب خویش را از پاكستان بخواهند. در داخل شهرهای شینوار و خوگیانی نیز وضع بدین منوال می‌باشد.

مكتوب جدید به ریاست امربالمعروف ولایت ننگرهار حاوی مقررات تكراری و ضد زن و ریش و بروت رسیده و علمبرداران جهالت به پیاده كردن آن مصروف اند. در این مكتوب آمده كه هیچ زنی بدون محرم شرعی حق گشت و گذار را ندارد و اگر در شهر دیده شد به ریاست امربالمعروف انتقال داده می‌شود. زنانی كه در شهر جلال‌آباد گدایی می‌كردند همه محبوس گردیده اند.

بسیاری از دكان های شهر جلال‌آباد توسط ریاست امربالمعروف مدت پنج روز مهرولاك شده زیرا این دكان‌ها در هنگام اداء نماز باز بوده اند.

به خاطر كنترول بهتر شهر ۳۰۰۰ طالب تازه نفس با طالبان مستقر در جلال‌آباد پیوستند كه عربها نیز شامل آنان می‌باشند.


به هوا پریدن قومندانی امنیه‌

به تاریخ ۲۹ حوت ۱۳۷۵ ساعت هفت صبح انفجار شدید در قومندانی امنیه ولایت ننگرهار رخ داد كه باعث تلفات جانی و مالی در داخل قومندانی و اطراف آن گردید.

تمام افراد قومندانی به شمول قومندان امنیه كشته شدند اما طالبان كشته شدگان را هفت نفر و زخمی را فقط پنج نفر اعلان نمودند در حالیكه سه روز پیهم تراكتور كار می‌كرد و اجساد بیشماری را از زیر انبار بیرون كشیدند. در تهكاوی قومندانی تعداد زیادی از محبوسین و اسیران جنگ نیز موجود بودند كه همه آنان قربانیان حادثه اند. تعمیر و منازل در چندین كیلو متری محل واقعه نیز شدیداً تخریب گردیده اند.


ملكه‌

زندان «طلبه‌ی‌كرام‌»

به تاریخ ۲ حمل ۱۳۷۶ فرید و صاحب‌گل ساكنین جلال‌آباد به اتهام چرس فروشی توسط طالبان دستگیر و در مستوفی ولایت زندانی گردیدند. بعد از ۱۲ شب هیأت غرض بازپرسی آمد و آنان را بخاطر اعتراف شدیداً زیر لت و كوب قرار داد كه چند روز حركت نمی‌توانستند. همچنین نظر به اظهار این دو نفر در اتاق پهلو دو زن به اتهام فحشاء توقیف و در جریان تحقیق آنقدر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند كه از فریاد و سروصدا آنان همه زندانیان از خواب بیدار شدند.


غلام‌

رشوه گیری طالبی‌

در قانون شریعت طالبی كسی كه چرس بفروشد و یا چرس بكشد به زدن بیست دره در محضرعام محكوم می گردد. مگر قاچاقبران هیروئین باپرداخت پول رها می‌شوند. ذبیح‌اله‌، نصیراحمد، هدایت‌اله ولد حاجی عزت‌گل و توریالی ولد حاجی‌نظر در اواخر سال گذشته در میدان هوایی جلال‌آباد با چند كیلو هیروئین دستگیر شدند اما با پیشكش كردن چهار صدهزار كلدار آزاد گردیدند.

آخرین مطالب