طالبان و قاچاقبری‌ های شان‌

(....) منبع گمركی كه در شعبه‌ی گمرك كویته دارای مقام بالا می‌باشد، ارتباط مقامات گمرك محلی را با طالبان در قاچاق وسایل و اموال مختلف و عبور آن به مناطق مصون فاش ساخت‌.

اشتغال طالبان در قاچاق بخاطر جمع‌آوری پول برای جنبش شان‌، توسط احمدرشید یكی از روزنامه‌نگاران معروف و متخصص در امور بلوچستان و افغانستان نیز در گزارش مفصل وی بعد از دیدار اخیرش از افغانستان بشمول قندهار تصدیق گردیده است‌.

براساس گزارش منبع فوق‌، در كنار قاچاق وسایل برقی‌، وسایط نقلیه و اسلحه‌ی سنگین توسط طالبان‌، اسلحه و مهمات در بلوچستان و سایر نقاط پاكستان توسط آنان ذخیره و انباشت می‌گردد. قاچاق اقلام معمولی بشمول وسایط نقلیه بی‌سابقه است كه كویته و سایر بازارهای پاكستان را مشبوع نموده است‌. بازار های محلی از مواد غذایی بخصوص گندم‌، چای‌، برنج وغیره خالی ودر عوض از میوه‌جات‌، سبزیجات‌، تیل‌، وسایل برقی وغیره كه ازایران و افغانستان آورده می‌شوند، مملو گردیده اند.

یك روزنامه چاپ كویته‌، طی گزارشی افشا كرد كه اخیراً یك محموله‌ای شامل سه‌هزار موتر، بشمول آخرین مدل موتر های سواری ساخت آلمان و جاپان‌، به چمن رسیده است‌. طبق گفته یك تاجر موتر در كویته كه بزرگترین نمایندگی شهر را در اختیار دارد، تجارت آنان در خریدوفروش موترهای شهری از۳۰ تا ۴۰ فیصد خساره‌مند گردیده است‌.

احمد رشید در گزارش اخیر خویش در پهلوی نگرانی از فروپاشی اقتصادی بعلت اداره نمودن اشتباه‌آمیز طالبان از جانب مقامات پاكستانی‌، بیشتر در مورد مسایل سیاسی نگران است‌. او می‌گوید: «كراچی از افغانستان اسلحه‌، تعلیمات وحتی پناهگاه دریافت می‌دارد. خطرات‌درازمدت براقتصاد پاكستان شاید بیشتر مغشوش كننده باشد.» پیروزی طالبان در هرات راه را بخاطر انتقال مواد از افغانستان‌، ایران و آسیای میانه بدون پرداخت مالیه برای قاچاقچیان افغانی و پاكستانی باز نمود. صدها لاری پر از تایرموتر، دستگاه تهویه و پنبه‌ی خام روسی‌، تركمنستان را بقصدهرات ـ قندهار ـ كویته ترك می‌گویند. طالبان در دوبی دفتری گشوده‌اند كه مستقیماً پروازهای انواع مختلف مال‌التجاره را به میدان‌هوایی قندهار اداره می‌كنند. آنان‌برای قاچاقچیان درمسیر راه هرات ـ چمن امنیت راتأمین می‌كنند. دركنار تجارت‌هیروئین‌،عوارض گمركی از منابع مهم درآمد طالبان و سایر جنگ سالاران مثل دوستم می‌باشد.

هر ماه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ عراده انواع مختلف وسایط نقلیه بعد از انتقال آنها به امارات متحده عربی از راه ایران به افغانستان و از آنجا به پاكستان قاچاق می‌گردد.

تجارت قاچاق كه خوب سازمان یافته و قریب دونیم سال قبل آغاز شد، دولت پاكستان را از میلیونها روپیه از بابت عوارض گمركی و مالیه محروم می‌سازد. یك‌تاجر موتر درهرات اظهار نمود: «تجارت هرگز چنین پررونق نبوده است‌. تقاضا در پاكستان برای موترهای ما افزایش می‌یابد.»

طی مصاحبه ‌هایی كه با تاجران موتر، رانندگان و مقامات طالبان در هرات و قندهار صورت ‌گرفت معلوم گردید كه وسایط‌نقلیه‌ی زیادی بعداز رسیدن به دوبی به بندرعباس انتقال می‌یابند. از آنجا قبل از اینكه به هرات و قندهار و سپین‌بولدك در مرز افغانستان ـ پاكستان انتقال یابند در اسلام قلعه واقع در مرز ایران ـ افغانستان انتقال داده می‌شوند. واین قاچاقبری اززمان ظهور جنبش‌اسلامی طالبان در سپتامبر ۱۹۹۴ افزایش یافته است‌.

در این اواخر اداره طالبان عوارض گمركی بر وسایط نقلیه را افزایش داده اما تاجران را از قاچاق وسایط مذكور منع نكرده اند.

طالبان در هرات از بابت عوارض گمركی یك موتر تویوتاكرولای مودل ۱۹۸۶، ۱۸۰۰۰ كلدار می‌گیرند و از مینی‌بس‌ها، موتر های پیجارو و لندكروزر مودل ۱۹۹۰ اندكی بیشتر.

در حالیكه رانندگان وسایط نقلیه‌ی قاچاق‌، از طریق رانندگی امرار معاش می‌كنند، هوتل‌های كنار جاده‌ها با مهیا نمودن جا و اغذیه به رانندگان و مالكان‌، تجارت خوبی را پیش می‌برند.

آخرین مطالب