انتخابات ۱۹۹۷ پاكستان

انتخابات اسامبله ملی و اسامبله‌های ایالتی پاكستان در ۳ فبروری ۱۹۹۷ پایان یافت و حزب «مسلم لیگ پاكستان‌» به رهبری نواز شریف بیشترین كرسیها را در اسامبله ملی‌، اسامبله پنجاب و اسامبله صوبه سرحد بدست آورد. «حزب مردم پاكستان‌» به رهبری بی‌نظیر بوتو با شكست سخت و بیسابقه‌ای مواجه شده و تصور نمی‌شود كه حتی در ایالت سند كه كرسیهای نسبتاً زیادی را از آن خود كرده موفق به تشكیل حكومت ایالتی شود. در دوران حاكمیت حزب وی فساد، اختلاس‌، نقض نظم و قانون‌، و ابتر شدن وضع اقتصادی مردم اوج گرفته بود كه از مهمترین دلایل روگرداندن مردم به او و حزبش بشمار می‌روند. تمامی احزاب مذهبی بنیادگرا و غیر بنیادگرای پاكستان نیز تحقیرآمیز ترین شكستها را در تاریخ شركت شان در انتخابات تجربه كردند. جماعت‌ اسلامی پاكستان به رهبری قاضی حسین كه مطرح نبودنش را بین توده‌ها درك می‌كرد، هشیاری به خرج داده و انتخابات را تحریم كرد! در انتخابات امسال ۶ زن به مجلس ملی و مجلس های ایالتی راه یافتند.

آخرین مطالب