۱۷ جنوری ۲۰۰۸ – ۲۷ جدی ۱۳۸۶
Payam-e-Zanخشم تانرا در مقابل بازداشت پرویز کامبخش
ابراز کنید!


Parviz Kambakhsh گالیله ها هنوز بر دار های فاجعه جهل مصلوب میشوند
گالیله های جوان فریاد میکنند:
ای عاشقان شب،
ما را ز آتش و از سوختن مترسانید
            ما.... ماندگارترین شعله های تاریخیم...

                                          سيروس طبرستانیجنایتکاران حاکم ، خبرنگار جوان پرویز کامبخش را از سه ماه بدینسو در ولایت بلخ اسیر کرده و در محاکم قرون وسطایی آنجا، تحت نظر چند قاضی جاهل و تاریک اندیش زیر فشار و تهدید به مرگ گرفته اند. اتهامات وارده به حدی احمقانه است که هر انسان آزادیخواهی را مالامال از تنفر و خشم میسازد. در کشوری که از شش سال بدینسو بصورت گوش خراش طبل «آزادی بیان»، «حقوق بشر» و «دموکراسی» ... کوبیده میشود، فاشیزم مذهبی همچنان بر کرسی عدالت تکیه زده و «دلت را میپویند»‌ که مبادا از آزادی و عدالت و علیه خاینان ستمکار "ائتلاف شمال" سخن بر زبان رانده باشی.

حرکت کنونی تبهکاران بلخ در مقابل پرویز نه صرفا به خاطر روشنگری های وی در نشریه «جهان نو» بلکه اساسا در واکنش به گزارشهای برادرش سید یعقوب ابراهیمی است که به مثابه خبرنگار باوجدان و شرافتمند، حقایق هولناک از ولایات شمال کشور تحت مافیای جهادی را برملا نموده و جهان را از آنچه بر مردم ما زیر تسلط سر جنایت سالاران پلیدتر از طالبان میگذرد باخبر میسازد.

اینان وقتی با هیچگونه ارعاب و زور نتوانستند ابراهیمی را به سازش و سکوت وادارند، می‌کوشند با دوسیه سازی‌ای دروغین و مسخره برای برادرش به هدف شان برسند. شورای علمای بلخ که از زمان پیدایش تا امروزهیچگاه علیه جنایت پیشگان و حق تلفی ها و بی‌ناموسیهای شان کلمه‌ای نگفته اند، اینک وقیحانه خواهان حکم اعدام برای پرویز شده اند.

شرم این حرکت انکیزیسیونی اولتر از همه به روی آقای کرزی و حامیان جهانی‌اش می‌نشیند که طی چند سال گذشته نفرین شده ترین خونخواران را نکتایی و پتلون پوشانده، رنگ و روغن «دموکرات» زده و بر مردم ما مسلط نمودند و اخیراً هم کرزی اعلام داشت که زورش به آنان نمی رسد!

«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) از تمامی شخصیت ها، سازمانها و نیروهای آزادیخواه و مدافع حقوق بشر می‌طلبد تا خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط پرویز شده و با بلند کردن صدای اعتراض شان دولت افغانستان و حامیانش را وادارند که جلو اینگونه اعمال قرون وسطایی به سبک رژیم آخوندی ایران، گرفته شود.

نامه های اعتراضی تانرا میتوانید به آدرس های ذیل بفرستید:

دفتر حامد کرزی
president@afghanistangov.org

یوناما
spokesman-unama@un.org

ستره محکمه
aquddus@supremecourt.gov.afEnglish | Español | Italiano | Catalan | Français | Dutch | 日本語 | Deutsch