فلم هایی از
تجلیل روز جهانی زن بوسیله جمعیت انقلابی زنان افغانستان در کابل

۱۸ حوت ۱۳۸۵ - ۹ مارچ ۲۰۰۷

بخش اول سخنرانی یکتن از اعضای «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» در مورد وضعیت افغانستان، طرح «مصالحه ملی»، سیاست های امریکا و غرب در افغانستان، کرزی و سازش کاری هایش، نیاز محاکمه جنایتکاران، خواست های مردم و ....

درخواست نامه پدر احمد باطبی، جوان مبارز ایرانی که در اسارت رژیم آدمکش جمهوری اسلامی ایران بسر میبرد، قرائت شد و از تمامی حضار تقاضا بعمل آمد که اعتراض شان در مورد شکنجه وحشیانه و آزادی‌کشی رژیم را به نهاد های جهانی حقوق بشر برسانند.

بخش دوم سخنرانی نماینده جمعیت انقلابی زنان افغانستان در ارتباط به روشنفکران خود فروخته و مزدبگیر ایران و کار فرهنگی رژیم خون آشام ایران در کشور ما بخاطر اهداف سیاسی‌اش، تبصره‌ای بر سخنان رهنورد زریاب و پرتو نادری در میز گرد تلویزیون طلوع، چرا بکاربرد کلمات ایرانی بوسیله مطبوعات افغانستان ناخوشآیند است، تفاوت کار فرهنگی ایران و پاکستان در کشور ما و ...

شریفه، دختری از پرورشگاه «راوا» شعری را در محفل دکلمه می‌نماید.

گروپ موسیقی آرین در حال اجرای آهنگی در محفل

الهه سرور (مریم)‌ در حال اجرای آهنگی در محفل

«افتخار»، یکی از سروده های زن مبارز و شهید ایران مرضیه احمدی اسکویی بوسیله گروپ سرود جمعیت انقلابی زنان افغانستان در محفل اجرا شد و از این زن حماسه آفرین تجلیل بعمل آمد.

معلم رقیه، نماینده منتخب مردم کابل در شورای ولایتی در حال سخنرانی در محفل «راوا»Download the above clips in MP4, MPG, FLV and other formats

[تصاویری از محفل «راوا» در کابل] [Home Page] [RAWA Statement on IWD] [متن فارسی اعلامیه «راوا»] [متن پشتوی اعلامیه «راوا»]