١۲ قوس ۱۳۹۵– ۲ دسمبر ۲۰۱۶
Payam-e-Zanآقای هارتمن جدی است یا با مردم ما شوخی میکند؟مایکل هارتمن از مسئولان دفتر یوناما در کابل
مایکل هارتمن

یکی از پیامدهای نحس تجاوز امریکا و ناتو به کشورهای دیگر حاکم نمودن فاسدترین افراد و نیروها در راس قدرت و ترویج لجام گسیخته فساد اداری می‌باشد. در افغانستان هم بعد از لشکرکشی امریکا و ناتو فساد و رشوه‌ستانی در تار و پود دولت پوشالی ریشه دوانیده و این کشور را در صدر کشورهای پرفساد دنیا قرار داده است. دولت جهادی - مافیایی، نهادهای سرکاری و جامعه مدنی گاهی به این موضوع می‌پردازند که در نهایت به دستگیری چند مامور پایین رتبه و فقیر اکتفا شده، مسئله را زیر می‌زنند. در حالی که مفسدان اصلی، سیاف، یونس قانونی، عطا محمد، اسماعیل، فاروق وردک، فوزیه کوفی،‌ ضیا مسعود، ولی مسعود، عمرزاخیلوال، ثریا دلیل، قدیرفطرت، ظاهرقدیر و دیگر سلاطین جنایتکار هیرویین از مصونیت کامل برخوردار بوده، خللی در راه قاچاقبری‌های شان ایجاد نشده و هر اوباش بیسواد را که مایل باشند با معاش‌های کلان در اطراف خود گرد می‌آورند.

در این اواخر حامیان خارجی دولت ع و غ هم نتوانستند از رسوایی‌ّها و دستبردهای بزرگ دولت دست‌نشانده شان چشمپوشی نمایند. مایکل هارتمن از مسئولان دفتر یوناما در کابل حین صحبت راجع به فساد در مقامات بالایی دولت افغانستان، از شدت عصبانیت قلمش را شکست وگفت: «تا حال هیچ وزیری و حتی معاون وزیر فعلی و پیشین به دلیل دست داشتن در فساد به محکمه کشانیده نشده است.»

بلی آقای هارتمن این وزیران و معاونان هرگز به محکمه کشانیده نشده و نخواهند شد زیرا همه‌ از روز اول تا به امروز به مثابه محبوبه‌های وفادار امریکا در کشور ما عمل نموده اند. بناءً نه‌تنها دوسیه‌ّهای فساد اداری و دزدی‌های آنان به محکمه فرستاده نمی‌شود بلکه روی صدها خیانت و بی‌شرافتی دیگر شان هم خاک پاشیده می‌شود.

جالب است که شما بعد از ۱۵ سال خرمستی مافیای جهادی در افغانستان (که مطلقا یوناما و امریکا و متحدان در جریان آنها بوده است) تازه عکس‌العمل آن هم در سطح یک عصبانیت خشک و خالی نشان می‌دهید. مگر نمی‌دانستید که قدیر فطرت جمعیتی بعد از رسوایی پول زدنش از «د افغانستان بانک» در قضیه «کابل بانک» به امریکا رفت و تا کنون بدون هرگونه محکمه و پاسخگویی در آنجا عیش می‌کند؟ یوناما اطلاع نداشت که یونس قانونی ۲۵ ملیون دالر از کمک‌های بین‌المللی برای معارف افغانستان را بالا برده است؟ ملالی جویا قضیه را در جلسه ولسی جرگه در برابر خود قانونی خیانتکار بیان داشت. اما دیدیم که قانونی معاون اول رییس جمهور شد و هیچ نهاد بین‌المللی از جمله یوناما به آن اعتراض نکرد و نگفت که چطور یک جانی و دزد نفر دوم حکومت می‌شود. کتابسوز معروف صدیق چکری میلیون‌ها دالر را به جیب زد اما چون عامل انگلیس بود و تابعیت آن کشور را داشت تا به امروز کسی تعقیب اش نکرد. وقتی «اداره بازرسی کمک‌های امریکا به مردم افغانستان» (سیگار) از فساد میلیون دالری فاروق وردک و ثریا دلیل از درک مکاتب و کلینک‌های خیالی پرده برداشت باز هم آب از آب تکان نخورد و یوناما و هیچ مرجع دیگر به نصب ثریا دلیل دوستمی در مسند سفارت سویس اعتراض نکرد. فاسد و خاین مشهور عمر زاخیوال بعد از رسوایی اختلاس‌های میلیون دالری‌اش، در پاکستان سفیر شد. یوناما و به اصطلاح جامعه جهانی در برابر هیرویین سالار بودن عطا محمد، اسماعیل، گل‌آقا شیرزوی،‌ محمود کرزی، فهیم، ضیا مسعود، ولی مسعود و... سکوتی مرگبار پیشه کردند. به اعتقاد ما تا زمانی که خاینان مافیایی تحت حمایت امریکا در کشور حاکم باشند، فساد هیچ وزیر و صاحب مقام دیگر محاکمه نخواهد شد.

حالا شماآقای هارتمن اگر واقعا جدی هستید و با مردم سوگوار ما قصد شوخی ای عذابناک ندارید، از بین صدها مورد این چند تا را که مانند آفتاب عیان است پیگیری کنید تا مردم افغانستان به عصبانیت تان ارزش نهند.