In this issue
عقرب ۱۳۸۶ ـ نوامبر ۲۰۰۷
شماره مسلسل ۶۶ و ۶۷ Payam-e-Zanحکیم نعیم

وزارت خارجه امریکا افشا میکند:

چرا ربانی - مسعود در آغاز از طالبان پشتیبانی کردند؟چنانچه به همه گان آشکاراست و آنطوری که در دل تاریخ سیاه و خونین سه دهه اخیر کشور مان نیز جا دارد، در نخستین ماه های ظهور طالبان در سال ۱۹۹۴، دولت وقت مجاهدین که توسط ربانی - مسعود اداره میشد، پشتیبانی همه جانبه شان را از جنبش طالبان ابراز داشته در تسخیر مناطق جنوب به طالبان کمک کردند. فقط علل و عوامل پشت پرده این ائتلاف نافرجام بین دولت ربانی - مسعود و طالبان تا هنوز برای مردم رنجدیده ما روشن نیست.

Document on Rabbani-Massoud links with ISI
متن کامل این سند

خوشبختانه یک سندی که تازه از طرف وزارت امور خارجه امریکا در دسترس عامه قرار گرفته است، بُعد پنهانی ائتلاف ربانی- مسعود با طالبان را تا جای زیادی آشکار میسازد.

این سند به تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۹۴ از طرف منبع‌ایکه اسمش در سند نیامده است به آقای ران مک مولن در وزارت خارجه امریکا - بخش افغانستان ارسال شده است و در آرشیف اطلاعاتی امنیت ملی ثبت است. در سند فوق از تصرف قندهار و قلات توسط طالبان و نیت پاکستان در به وجود آوردن طالبان در صحنه سیاسی افغانستان و احتمال سبوتاژ پلان صلح آقای میستری، زیر عنوان «تحولات در افغانستان» گزارش داده شده است.

مهمترین بخش سند فوق که از زبان یک منبع موثق از شهر دوشنبه، تاجیکستان ارائه شده است، معامله پنهانی دولت ربانی - مسعود با ای اس ای پاکستان است. در این بخش آمده است که دولت ربانی قبول کرده که از پیشروی های ای اس ای (البته به واسطه طالبان) در مناطق جنوبی و غربی افغانستان تا زمانی که چالش هایی را به اسماعیل خان در هرات ایجاد نکند، پشتیبانی کند. همچنان در سند آمده است که ربانی - مسعود میخواهند که از درز های عمیق که در روابط حکمتیار با ای اس ای به وجود آمده است و ای اس ای را متیقن ساخته است که حکمتیار دیگر نمیتواند از دروازه های کابل جلوتر برود، با معامله با ای اس ای پاکستان، به نفع خودشان بهره برداری کنند.

مطالعه این سند روشن میسازد که یکی از عوامل «حرکت خود جوش» خواندن طالبان توسط آقای ربانی و ملاقات های پیدا و پنهان مسعود با طالبان (۱)، معامله پنهان شان با ای اس ای پاکستان بوده است.

(۱) رجوع شود به مصاحبه اخیر جنرال داوود داوود با تلویزیون طلوع، تاریخ ۹ سپتامبر۲۰۰۷ (http://www.youtube.com/watch?v=QP1jFOAjRpY)