ثـور‌ ۱۳۸۵ ــ مـی‌ ۲۰۰۶
شماره‌ مسلسل‌ ۶۵ Payam-e-Zan۳۴ عضو حزب جنایتكار و خاین گلبدین در پارلمان


در گزارشی منتشره‌ی «موسسه اسناد جنگ و صلح» (۶ اپریل ۲۰۰۶) به قلم وحیداله امانی در كابل، حقایق جالبی از «برادر قیادی» ‌و «صدراعظم» جنایت‌سالاران قانونی، سیاف، ربانی،‌ خلیلی، دوستم وغیره انعكاس یافته كه در اینجا به درج ترجمه خلاصه‌ای از آن اكتفا می‌كنیم.


رهبران فعلی حزب مدعی اند كه از گلبدین موسس حزب كه امریكا او را به مثابه یك تروریست تحت تعقیب در لیست اش دارد، بریده اند. لیكن بسیاری تحلیل‌گران سیاسی در اصلاح‌طلب شدن حزب شك دارند.

سیدرحمان واحدیار از اعضای گروه پارلمانی در كابل گفت كه «سیاست‌های حكمتیار مواضع شخصی وی اند. او از حزب اسلامی نمایندگی نمی‌كند. ما تمام روابط با وی را قطع كرده‌ایم» او از خالدفاروقی به عنوان رهبر جدید حزب نام برد. او اظهار داشت كه فعلا ۳۴ عضو حزب در پارلمان حضور دارند و اگر حزب مجاز می بود پیشتر راجستر می شد موفقیتش بیشتر از این می توانست باشد.

در مقر حزب همه به پكول و پیراهن و تنبان ملبس اند و اغلب شان همانگونه ریش دارند كه مورد پسند طالبان و خود حكمتیار است.

عبدالغیاث الیاسی از وزارت عدلیه تائید كرد كه ماموران وزارت ‌مایل نبودند برای حزب اسلامی مجوز صادر كنند «اما فقط زمانی آنان را راجستر كردیم كه از طرف وزارت های دفاع، ارگان های امنیتی و یوناما تصدیق مبنی بر عدم ارتباط آنان با حكمتیار را دریافت داشتیم.»

فضل رحمان اوریا تحلیل گر سیاسی گفت: «حكمتیار از این بازی ها زیاد كرده و همیشه برنده بوده است. در حال حاضر حزب اسلامی در اینجا با موافقت حكمتیار وجود دارد. آنان بر اساس خواست حكمتیار رفتار می كنند تا اهداف او را متحقق سازند.»ادعای رحمان واحدیار، خالدفاروقی و سایر خاینان جانی گلبدینی را تنها زمانی میتوان جدی گرفت كه اینان كتاب ضخیم جنایت ها، بی ناموسی ها و خیانت های حزب میهنفروش شان منجمله همكاری با روس ها، كودتا با شهنوازتنی خاین،‌ جزئیات ارتباط با «سیا» و «آی اس آی»،‌ همدستی ها با دوستم خاین،‌ جریان تعلیم دیدن توسط «آی اس آی» همراه برادر كثیرالابعاد و سایر «برادران قیادی» و نقش شخص رهبر پلید و بیمار شان را در ارتكاب جنایات بیشمار یك به یك و بدون حرامزادگی ها و زبان دو پهلو و «دیپلماتیك»، علنا بیان نموده و مخصوصا گورهای مبارزان به خون خفته به دست حزب تروریست خود را در پاكستان و افغانستان نشان دهند و از تمام مردم افغانستان به خاطر عضویت در چنان باند آغشته به خون و خیانت و میهنفروشی عذرخواهی كنند. در غیر آن بین این ۳۴ نفر (چه با ریش تا بند ناف شان چه بی ریش و چه با پیراهن و تنبان و چه آراستن خود به شیوه عبداله و قانونی) و گلبدین جلاد و اطرافیانش هیچ فرق ماهوی وجود نداشته هر دو باند جذامیان جنایت پیشه بوده و سگ برادر شغال است.