سرطان‌ ۱۳۸۴ - جولای‌ ۲۰۰۵

شماره‌ مسلسل‌ ۶۳ و ۶۴

payam-e-zan
كی‌ خاین‌ است‌، دولت‌ اسرائیل‌ یا افشاگر آن‌؟mordechai vanunu

مردكای ‌ونونو mordechai vanunu مرد اسرائیلی‌ای‌ است‌ كه‌ ۱۹ سال‌ پیش‌ در برنامه‌ هستوی‌ اسرائیلی‌ كار می‌كرد ولی‌ با توجه‌ به‌ موقعیت‌ و ماهیت‌ دولت‌ اسرائیل‌ به‌ زودی‌ متوجه‌ شد كه‌ آن‌ كشور طرح‌ بسیار خطرناكی‌ دارد و بنابران‌ با به‌ جان‌ خریدن‌ حتی‌ خطر مرگ‌ تصمیم‌ گرفت‌ دنیا را از آنچه‌ دیده‌ با خبر سازد.

اسرائیل‌ همیشه‌ از داشتن‌ برنامه‌ هستوی‌اش‌ انكار می‌كرد اما ونونو اسناد سری‌ای‌ را در نشریات‌ برتانیه‌ منتشر ساخت‌ كه‌ خلاف‌ ادعای‌ آن‌ دولت‌ را ثابت‌ می‌ساخت‌. ولی‌ او در آنجا با زنی‌ امریكایی‌ آشنا شد كه‌ وادارش‌ نمود تا مسافرتی‌ به‌ ایتالیا كند. او نمی‌دانست‌ كه‌ زن‌ از اجنت‌های‌ «موساد» سرویس‌ استخبارات‌ اسرائیل‌ بود و بناءً به‌ مجردی‌كه‌ به‌ ایتالیا رسید بیهوش‌ ساخته‌ شده‌ و توسط‌ «موساد» به‌ اسرائیل‌ ربوده‌ شد و در آنجا به‌ عنوان‌ یك‌ خاین‌ مورد تحقیق‌ قرار گرفته‌ به‌ ۱۸ سال‌ زندان‌ محكوم‌ گشت‌. سرانجام‌ در اثر فشار بین‌المللی‌ پس‌ از گذراندن‌ ۱۸ سال‌ زندان‌ اكثراً انفرادی‌ در اپریل‌ ۲۰۰۴ رها شد اما محروم‌ از حق‌ داشتن‌ پاسپورت‌، نزدیك‌ شدن‌ به‌ میدان‌های‌ هوایی‌ و بندرها و صحبت‌ با خارجیان‌.

ونونو اظهار می‌دارد كه‌ اسرار را برملا نمود تا از بروز یك‌ فاجعه‌ هستوی‌ در منطقه‌ جلوگیری‌ شده‌ باشد. او از طرفداران‌ حقوق‌ فلسطینیان‌ است‌ و اخیراً از او نقل‌ شده‌ است‌ كه‌ «آنچه‌ رئیس‌ جمهور بوش‌ بخواهد، آنان‌ انجام‌ می‌دهند. در حال‌ حاضر ما صاحب‌ كشوری‌ آپارتاید هستیم‌.»

هر چند دولت‌ صهیونیستی‌ اسرائیل‌ ونونو را «خاین‌» می‌خواند ولی‌ او كه‌ شهامت‌ به‌ خرج‌ داده‌ و پرده‌ از برنامه‌های‌ هستوی‌ دولتی‌ غاصب‌ و متجاوز برداشته‌ است‌، از سوی‌ مردم‌ دنیا به‌ عنوان‌ یك‌ مبارز برجسته‌ی‌ صلح‌ و عدالت‌ ستایش‌ می‌شود. سلاح‌ هستوی‌ در دست‌ دولتی‌ غیر ملی‌ و ستمگر هیچگاه‌ نمی‌تواند برای‌ كل‌ مردم‌ «منافع‌ ملی‌» به‌ حساب‌ رود.