سرطان‌ ۱۳۸۴ - جولای‌ ۲۰۰۵

شماره‌ مسلسل‌ ۶۳ و ۶۴

payam-e-zan
طارق‌ ـ كابل‌،

آیا «راوا» انتخابات‌ راتحریم‌ كرد؟«... البته‌ من‌ به‌ سهم‌ خود از موضع‌ اصولی‌ پر افتخار "راوا" كاملاً آگاهم‌ و شرم‌آور می‌دانم‌ كه‌ مدعی‌ شوم‌ موضع‌ "راوا" با موضع‌ جنایتكاران‌ طالبی‌ و گلبدینی‌ یكی‌ است‌. منتها در روزهای‌ داغ‌ انتخابات‌ در كابل‌ این‌ افواه‌ حتی‌ از چند رادیو هم‌ پخش‌ شد كه‌ طالبان‌، گلبدین‌ و "راوا" انتخابات‌ را رد كرده‌ اند. و اتكای‌ لااقل‌ "رادیو آزادی‌" بر بیانات‌ سحرصبا از "راوا" در كنفرانسی‌ مطبوعاتی‌ در پشاور بود.

می‌خواستم‌ در "پیام‌ زن‌" هم‌ معلوماتی‌ در زمینه‌ ارائه‌ شود تا در سطح‌ وسیعتری‌ روشنگری‌ شده‌ باشد.»

پاسخ‌ ما:

خواننده‌ ارجمند،

این‌ اول‌ بار نیست‌ ـ و یقیناً آخرین‌ بار هم‌ نخواهد بود ـ كه‌ موضعگیری‌ ما تحریف‌ شده‌ و بعد مورد حمله‌ و لجن‌پاشی‌ قرار می‌گیرد. ما این‌ رنج‌ را مخصوصاً در پاكستان‌ شاهد بوده‌ ایم‌ كه‌ بعضی‌ از مطبوعات‌ آن‌ مطلبی‌ به‌ كلی‌ مغایر نقاط‌ نظر رسمی‌ «راوا» و یا نقاطی‌ كه‌ هیچگاه‌ و در هیچ‌ جایی‌ از سوی‌ هیچ‌ فردی‌ از اعضا یا هواخواهان‌ «راوا» ابراز نشده‌، انتشار داده‌ اند كه‌ بعد هم‌ طرف‌ سؤاستفاده‌ منابع‌ دشمنان‌ قرار گرفته‌ اند.

ما در باره‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌ علاوه‌ بر چند نوشته‌ حاوی‌ موضعگیری‌ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌»، اعلامیه‌ای‌ هم‌ منتشر ساختیم‌ كه‌ بیانگر نظر رسمی‌ ما می‌باشد. همچنین‌ در كنفرانس‌ مطبوعاتی‌ای‌ به‌ تاریخ‌ ۶ اكتبر ۲۰۰۴ در پشاور، یكی‌ از سخنگویان‌ «راوا» بر موضع‌ روشن‌ ما در زمینه‌ تاكید ورزیده‌ است‌ كه‌ متن‌ كامل‌ گزارشی‌ از آن‌ را به‌ نقل‌ از روزنامه‌ dawn می‌آوریم‌ تا یكبار دیگر واضح‌ شود كه‌ ما مثل‌ تروریست‌های‌ گلبدینی‌ و طالبی‌ انتخابات‌ را «تحریم‌» نكردیم‌ ولی‌ گفته‌ ایم‌ كه‌ انتخابات‌ در اوضاع‌ و احوال‌ كنونی‌ كه‌ تفنگ‌ از جنایت‌سالاران‌ «ائتلاف‌ شمال‌» وغیره‌ گرفته‌ نشده‌ طبیعتاً نمی‌تواند آزاد و عاری‌ از تهدید و ترور و تطمیع‌ خاینان‌ جلاد باشد و در نتیجه‌ ادعای‌ دولت‌ مبنی‌ بر آزاد و منصفانه‌ بودن‌ خود به‌ خود رد می‌شود.

حالا كه‌ تقریباً تمامی‌ مطبوعات‌ چاپ‌ داخل‌ از آوردن‌ گزارش‌ ولو مختصر و ناقص‌ تجلیل‌ ۸ مارچ‌ توسط‌ «راوا» در كابل‌، این‌ چنین‌ بیشرمانه‌ و جبونانه‌ ابا می‌ورزند، دیگر نمی‌توان‌ و نباید انتظار داشت‌ كه‌ رسانه‌های‌ زیر نفوذ و ارعاب‌ جنایت‌پیشگان‌ «ائتلاف‌ شمال‌»، موضع‌ «راوا» را نه‌ با دستكاری‌ و به‌ دلخواه‌ خود بلكه‌ آنطور كه‌ واقعاً هست‌ انعكاس‌ دهند. برخورد رسانه‌های‌ وطنی‌ به‌ «راوا» به‌ خوبی‌ میزان‌ «آزاد» بودن‌ آنها را نمایان‌ می‌سازد.

اینك‌ متن‌ كامل‌ گزارش‌ روزنامه‌ dawn ، ۷ اكتبر ۲۰۰۴ را می‌آوریم‌ كه‌ در آن‌ به‌ روشنی‌ انتخابات‌ افشا شده‌ و نه‌ تحریم‌؛ هر چند بیمی‌ نداریم‌ كه‌ هر وقت‌ ضرورت‌ بدانیم‌ انتخابات‌ را تحریم‌ خواهیم‌ كرد بی‌اعتنا به‌ اتهام‌پراكنی ‌های‌ سخیف‌.

پشاور ۶ اكتبر: «راوا» رأی‌گیری‌ ۹ اكتبر در كشور جنگ‌زده‌ را رد كرده‌ و بر آنست‌ كه‌ انتخابات‌ عادلانه‌، آزاد و بیطرفانه‌ ممكن‌ نیست‌ زیرا اغلب‌ نامزدان‌ جنایتكارانی‌ بدنام‌ اند.

سحرصبا از اعضای‌ كمیته‌ بین‌المللی‌ «راوا» در كنفرانسی‌ خبری‌ به‌ روز چهارشنبه‌ گفت‌ كه‌ به‌ علت‌ فقدان‌ امنیت‌، فساد گسترده‌، كاغذبازی‌، رشوه‌ ستانی‌، قاچاق‌ مواد مخدر و اختطاف‌ كودكان‌، نخستین‌ انتخابات‌ افغانستان‌ به‌ نظر نمی‌رسد آورنده‌ صلح‌ و آرامش‌ در كشور جنگزده‌ باشد.

او با ذكر نام‌ برخی‌ از نامزدان‌ ـ احمدشاه ‌احمدزی‌، حفیظ ‌منصور، عبدالهادی ‌دبیر، لطیف ‌پدرام‌، یونس‌ قانونی‌، عبدالرشید دوستم‌ و محقق‌ ـ اظهار داشت‌ كه‌ اینان‌ باید به‌ خاطر جنایت‌های‌ شان‌ علیه‌ مردم‌ بینوای‌ افغانستان‌ به‌ محاكمه‌ كشانده‌ شوند.

او مدعی‌ شد كه‌ حدود ۱۵۰ شكایت‌ مبنی‌ بر تخلف‌ فاحش‌ از قانون‌ توسط‌ نامزدان‌ بدنام‌ مذكور به‌ كمسیون‌ انتخابات‌ ارائه‌ شده‌ است‌ اما در ارتباط‌ با آن‌ هیچ‌ اقدامی‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌.

او گفت‌: «به‌ اصطلاح‌ اردوی‌ ملی‌، پلیس‌ و كمسیون‌ انتخابات‌ تحت‌ حاكمیت‌ جنگ‌سالاران‌ و اقارب‌ آنان‌ قرار داشته‌ كه‌ با حضور آنان‌، انجام‌ انتخابات‌ آزاد و عادلانه‌ خواب‌ و خیالی‌ بیش‌ نخواهد بود.»

او با ذكر مثال‌ پرزیدنت‌ حامدكرزی‌ كه‌ خود با نیروهای‌ امریكایی‌ محافظت‌ می‌شود، خاطرنشان‌ نمود كه‌ فقدان‌ امنیت‌ برای‌ رأی‌دهندگان‌ مسئله‌ بزرگی‌ است‌ و احتمالاً مردم‌ را از رأی‌ دادن‌ باز خواهد داشت‌. او همچنین‌ «ایساف‌» را متهم‌ به‌ پشتیبانی‌ از «ائتلاف‌ شمال‌» كرد «زیرا آنان‌ (ائتلاف‌ شمال‌) افغان‌ها را می‌كشند نه‌ امریكاییان‌ را.»

«زیر سایه‌ تفنگ‌ و تروریزم‌ جنگ‌سالاران‌ رسوا هیچ‌ امیدی‌ نمی‌توان‌ داشت‌ كه‌ انتخابات‌ به‌ طور آزاد برگزار شده‌ و نمایندگان‌ واقعی‌ مردم‌ به‌ مقامات‌ قدرت‌ برسند.»

او گفت‌ كه‌ هیچ‌ كاندید زن‌ برای‌ احراز ریاست‌ جمهوری‌ وجود ندارد كه‌ بتوان‌ او را نماینده‌ زنان‌ نامید... دو كاندید شفیقه‌ حبیبی‌ و مسعوده‌ جلال‌ به‌ ترتیب‌ با جنرال‌ رشید دوستم‌ و جمعیت‌ اسلامی‌ برهان‌الدین‌ ربانی‌ كه‌ مسئول‌ ایجاد حمام‌ های‌ خون‌ زیادی‌ در كشور بوده‌ اند، دارای‌ رابطه‌ نزدیك‌ می‌باشند.

او متذكر شد كه‌ «حتی‌ نمایندگان‌ گلبدین‌ حكمتیار هم‌ از رقابت‌ انتخاباتی‌ منع‌ نشده‌ اند و همینطور است‌ افرادی‌ كه‌ اجنت‌های‌ خاد بوده‌ اند.»

او اظهار داشت‌ كه‌ ولی‌ به‌ هر حال‌ پرزیدنت‌ حامدكرزی‌ مورد حمایت‌ امریكا برنده‌ خواهد بود زیرا «مردم‌ باید بین‌ او و جنایتكاران‌ خط‌ فاصل‌ بكشند.»

او گفت‌ كه‌ به‌ نظر وی‌ اگر آقای‌ كرزی‌ وعده‌ی‌ خلع‌ جنگ‌سالاران‌ را بدهد، مردم‌ او را برخواهند گزید.