سرطان‌ ۱۳۸۴ - جولای‌ ۲۰۰۵

شماره‌ مسلسل‌ ۶۳ و ۶۴

payam-e-zan
امریكا و دولت‌ كرزی‌ ربایندگان‌ كانتونی‌ را می‌شناسند


clementina cantoni, italian aid worker who was kidnapped in afghanistan
این‌ دست‌های‌ نامردانی‌ پلشت‌ كه‌ از آستین‌ «ائتلاف‌ شمال‌» بیرون‌ شده‌ اند و اینك‌ حیات‌ و عصمت‌ كانتونی‌ را تهدید می‌كنند سالهاست‌ كه‌ با داشتن‌ انبارهای‌ اسلحه‌ و غصب‌ مهمترین‌ وزارتخانه‌ها، سفارت‌ها و دیگر مقامات‌ كلیدی‌ و زدن‌ بلیون‌ها دالر، هستی‌ و عصمت‌ كل‌ مردم‌ افغانستان‌ را به‌ گروگان‌ گرفته‌ اند.

در دیگر كشورها كه‌ اختطافی‌ رخ‌ می‌دهد، مردم‌ تنها یك‌ درد را درد خود واقعه‌ و احتمال‌ از دست‌ دادن‌ اختطاف‌ شده‌ را می‌كشند. اما تحت‌ دولت‌ بسیار بسیار اسلامی‌ آقای‌ كرزی‌، مردم‌ ما و مردم‌ كشور متبوع‌ قربانیان‌ اختطاف‌، علاوه‌ بر تحمل‌ رنج‌ اصلی‌ باید متحمل‌ عذاب‌ دیگری‌ نیز شوند: كتمان‌ نام‌ و نشان‌ ربایندگان‌ و عدم‌ پیگیری‌ قضیه‌ با چنان‌ وقاحت‌ و رذالتی‌ انجام‌ می‌گیرد كه‌ در هیچ‌ سرزمین‌ بی‌ قانون‌ و پر فساد و پر رهزن‌ دیگر در جهان‌ نظیر ندارد.

سال‌ گذشته‌ سگان‌ «ائتلاف‌ شمال‌» سه‌ كارمند ملل‌ متحد به‌ شمول‌ دو زن‌ و یك‌ مرد را ربوده‌ (۲۸ اكتوبر ۲۰۰۴) و بعد از چند هفته‌ آنان‌ را رها كردند اما به‌ مردم‌ افغانستان‌ و دنیا هرگز گفته‌ نشد كه‌:

و اكنون‌ به‌ گمان‌ قوی‌ همان‌ سگان‌ خونخوار باند فهیم‌ ـ قانونی‌ ـ عبداله‌، كلمنتینا كانتونی‌ كارمند ایتالیایی‌ سازمان‌ «پاملرنه‌» را ربوده‌ اند تا به‌ پول‌ و آزاد كردن‌ همكاران‌ شان‌ از زندان‌ دست‌ یابند. كوس‌ افتضاح‌ دروغگویی‌ و ساخته‌كاری‌های‌ دولت‌ و بی‌اعتمادی‌ به‌ حرف‌ و عمل‌ آن‌ آنقدر بلند به‌ صدا درآمده‌ كه‌ سفارت‌ ایتالیا به‌ درستی‌ بدون‌ اطلاع‌ كدام‌ «مقام‌» افغانی‌، مستقیماً در صدد تعقیب‌ مسئله‌ شد.

جنایت‌ اخیر شباهت‌ غریبی‌ با جنایت‌ سال‌ گذشته‌ دارد و جالب‌ است‌ كه‌ وزارت‌ داخله‌ خود اعلام‌ داشت‌ كه‌ با ربایندگان‌ از طریق‌ موبایل‌ در تماس‌ است‌! یعنی‌ از روز اول‌ تا حال‌ با گروگان‌ و گروگانگیران‌ تماس‌ با موبایل‌ برقرار است‌ اما هیچكس‌ مجاز نیست‌ از طریق‌ موبایل‌ به‌ موقعیت‌ ربایندگان‌ پی‌ برده‌ و به‌ ساحت‌ مقدس‌ آن‌ مزدوران‌ كثیف‌ نزدیك‌ شود!

البته‌ چون‌ در كشور آزادی‌ و دموكراسی‌ و قانون‌ و قبل‌ از همه‌ آزادی‌ رسانه‌ها حكمفرماست‌ (!) پس‌ تلویزیون‌ طلوع‌ هم‌ منبع‌ و چگونگی‌ دریافت‌ فلم‌ كانتونی‌ی‌ اسیر را به‌ «مقامات‌» معرفی‌ نمی‌كند!!

اختطاف‌ كانتونی‌ برای‌ هزارویك‌ و نیم‌ بار ثابت‌ نمود كه‌ وقتی‌ منافع‌ سیاسی‌ یا غیر سیاسی‌ بنیادگرایان‌ مطرح‌ باشد، این‌ فاشیست‌های‌ مذهبی‌ به‌ هیچ‌ اصل‌ انسانی‌ و افغانی‌ خود را مقید نمی‌بینند. نیروهای‌ امریكایی‌ در عراق‌ موتر حامل‌ giuliana sgrena خبرنگار رها شده‌ ایتالیایی‌ را به‌ گلوله‌ بسته‌ و مسئول‌ امنیت‌ ایتالیایی‌ را كشتند. امروز نیروی‌ چند ده‌هزار نفری‌ امریكا با خونسردی‌ شكنجه‌ كانتونی‌ را در چنگ‌ دوستان‌ تروریستش‌ نظاره‌ می‌كنند بدون‌ آنكه‌ به‌ طور جدی‌ در صدد نجاتش‌ برآیند.

در هر حال‌، مردم‌ شكی‌ ندارند كه‌ ربایندگان‌ خانم‌ كانتونی‌، مستقیم‌ یا غیر مستقیم‌ با سرخاینان‌ «ائتلاف‌ شمال‌» در ارتباط‌ اند ولو این‌ باند غیر از باندی‌ باشد كه‌ سه‌ نفر ملل‌ متحد را ربوده‌ بود.

ما ضمن‌ اظهار همدردی‌ صمیمانه‌ با كانتونی‌ و خانواده‌ و دوستدارانش‌، برآنیم‌ كه‌ تا زمانی‌ كه‌ جنایتكاران‌ بنیادگرا در قدرت‌ اند، از این‌ آدم‌ربایی‌ها وغیره‌ تبهكاری‌ها فراوان‌ اتفاق‌ خواهد افتاد و خوبست‌ مردم‌ دنیا بداند كه‌ «آزاد» و «امن‌» نامیدن‌ افغانستان‌ چه‌ شوخی‌ تلخی‌ با مردم‌ ماست‌.

این‌ مطلب‌ قبل‌ از رهایی‌ كانتونی‌ تهیه‌ شده‌ بود.