In this issue
اسد ۱۳٨۱- جولای ۲۰۰۲
شماره مسلسل ۵۵-۵۶ Payam-e-Zan
كشتار ارزگان‌،
زخمی‌ دیگر بر پیكره‌ی‌ خونچكان‌ ملت‌ ماعكس‌ اعضای‌ «جبهه‌ ائتلافی‌ برای‌ دموكراسی‌ در افغانستان‌» را نشان‌ می‌دهد كه‌ علیه‌ قتل‌ اهالی‌ بیگناه‌ ارزگان‌ در برابر دفتر ملل‌متحد دست‌ به‌ تظاهرات‌ زدند. اگر «جبهه‌ ائتلافی‌» موضعی‌ قاطع‌ بر ضد كلیه‌ باندهای‌ بنیادگرا داشته‌ باشد، «راوا» به‌ آنان‌ درود فرستاده‌ موفقیت‌ شان‌ را آرزو می‌كند.

پارچه‌ پارچه‌ شدن‌ ده‌ها و مجروح‌ شدن‌ صدها تن‌ عموماً زن‌ و كودك‌ توسط‌ بمباران‌ نیروهای‌ امریكایی‌ در قریه‌ای‌ در ارزگان‌ كه‌ برای‌ شركت‌ در مراسم‌ عروسی‌ای‌ گرد آمده‌ بودند، مردم‌ شوربخت‌ ما را به‌ غمی‌ تازه‌ نشاند. در پی‌ این‌ سانحه‌، هموطنان‌ ما با خشم‌ و بیزاری‌ حضور نیروهای‌ مسلح‌ امریكایی‌ در كشور را كه‌ این‌ همه‌ از مردم‌ بی‌گناه‌ قربانی‌ می‌گیرد، زیر سوال‌ قرار دادند.

«راوا» پیوسته‌ اظهار داشته‌ كه‌ عملیات‌ امریكا در افغانستان‌ را عملیاتی‌ علیه‌ مشتی‌ دوستان‌ و عزیزان‌ سابقش‌ می‌داند كه‌ از كنترولش‌ خارج‌ شده‌ اند. ولی‌ «راوا» در عین‌ حال‌ بر آنست‌ كه‌ اگر یك‌ چنین‌ بی‌توجهی‌های‌ خونین‌ از سوی‌ نیروهای‌ امریكایی‌ ادامه‌ یابد، نه‌ فقط‌ جنایتكاران‌ القاعده‌ و طالب‌ از آن‌ استفاده‌ خواهند كرد بلكه‌ اعتراض‌ مردم‌ ما خواهی‌ نخواهی‌ شكل‌ مبارزه‌ علیه‌ موجودیت‌ نظامی‌ امریكا و متحدانش‌ را بخود خواهد گرفت‌.

حد جبران‌ خساره‌ی‌ مادی‌ قربانیان‌ كشتار ارزگان‌ از طرف‌ دولت‌ امریكا نیز آن‌ قدر ناچیز و مسخره‌ است‌ كه‌ بر هیچ‌ زخمی‌ از زخم‌های‌ قربانیان‌ مرهمی‌ به‌ شمار رفته‌ نمی‌تواند.

در این‌ شرایطی‌ كه‌ كشور ما فاقد دولتی‌ دموكراتیك‌ و مبتنی‌ بر اراده‌ اكثریت‌ مردم‌ است‌، تنها صدا بر ضد اینگونه‌ فجایع‌ از سوی‌ سازمان‌های‌ طرفدار دموكراسی‌ و ضد بنیادگرا متصور خواهد بود كه‌ باید هرچه‌ گسترده‌تر و رساتر شنیده‌ شود.

«راوا» خود را در ماتم‌ كشته‌ شدگان‌ ارزگان‌ شریك‌ می‌داند. ‌